آموزش جنسی زناشویی شاهو7

▬ بازگشت به آرشیو مطالب اخیر

لمس و ماساژ تحریکی (قسمت اول)

انجام ماساژ تحریکی بصورت یک عمل منظم در روابط جنسی یکی از مؤثرترین راههای افزایش ارتباط فیزیکی و احساسیست. عشق ورزی و نوازشهای گرم دستها بر روی پوست، طریقی که دستها بر روی بدن میچرخند، و لمس آرام عضلات و بافتها همگی با زبان بیصدای لمس، گویای حس درونی شما نسبت به یکدیگر است.  یک ماساژ شهوانی یا تحریکی قادر است در رها کردن شما و شریک جنسیتان از فشارهای روزانه کمک کرده، فرصتی گرانبها جهت استراحت و لذت بردن از با هم بودن برایتان بوجود آورد. ممکن است ماساژ جهت کاهش درد و کشش شریکتان انجام شود. بمنظور آزاد کردن وی از فشارها، اضطراب، و سردرد شما میتوانید ماساژ صورت را انجام دهید، و یا میتوانید جهت کاهش دردهای عضلانی وکششها ماساژ را بر نوازش کمر، شانه ها، و گردن متمرکز نمائید. شما میتوانید شریک خود را با دادن یک ماساژ لطیف پا یا دست نوازش کنید.

انجام ماساژ ممکن است بصورت امر جنسی درآمده، جریانی از نوازشها و مالش را از بالای سر تا نوک انگشتان پا پدید آورد. یک ماساژ میتواند شامل تنوعی از نوازشهای لطیف، سست و آرام، تا مالشهای محکم وحرکات قوی باشد. زیبایی ماساژ در آنست که حرکات آن شبیه نتهای موسیقی و یا حرکات موسیقی، آنقدر متنوع است که میتواند همیشه شما را در پاسخگوئی خلاق به تغییر نیازها و حالات شریکتان توانا سازد.

این امر ممکن است بصورت مقدمه ای برای مواجهه جنسی گردد که بدین طریق تمامی بدن برای لذت بردن آمادگی بیشتری یافته واحساس شهوت میکند. ماساژ تحریکی به ایجاد اعتماد فیزیکی وروانی کمک میکند زیرا یکی از طرفین خود را در احاطه دستهای دیگری قرار میدهد. در حین ماساژ، شخص ماساژ دهنده باید احترام به نیازها و پاسخهای درونی طرف مقابل را بیاموزد.

لمس به عنوان یک نیروی درمانی

مهمترین عامل درمانی در هر ماساژی، قدرت لمس با عشق است. حس لمس بعنوان مادر تمامی احساسات شناخته میشود، و اولین حسی است که در جنین انسان و سایر گونه ها رشد میکند، و همچنین اولین حسی است که بقیه حس ها برمبنای آن رشد میکنند. حس لامسه در پوست جای میگیرد، عضو معجزه آسائی که تمامی بدن را میپوشاند، بوسیله پایانه های عصبی بیشمار که به مجموعه ای مختلف از فشارها که از حس درد تا لذت متغیر است پاسخ میدهد. پوست پیامهائی را که حاوی اطلاعاتی از دنیای پیرامون ماست از طریق سیستم اعصاب مرکزی به مغزمیفرستد.

عشق درمانی( 1)

ماساژ، نوعی عشق ورزی و روندی درمانیست که موجب آزاد شدن کششهای بدن و فشارهای روحیست، همچنین ماساژ به فرد اجازه میدهد تا با آزادی بیشتری از رابطه دو طرفه دلخواه لذت ببرد. چنانچه دو طرف یکدیگر را به نوبت ماساژ دهند، هر دو میتوانند لذت تقسیم نقش را در دادن و گرفتن خوشی فرا گیرند.

تغذیه احساسی(2)

ماساژ وسیله مناسبی جهت برقرار کردن رابطه فیزیکی در زمانیست که شهوت یکی از طرفین کم است، و یا زمانی که اختلالی جنسی و یاشرائط فیزیکی خاصی وجود دارد که باعث محدودیت و یا ممانعت از رابطه جنسی کامل بین دو طرف میگردد. با ادامه لمس طرف مقابل، احساسات اولیه که درپی تماسهای فیزیکی به جنبش در آمده ادامه میابد، و موجب جلوگیری از بروز حس ناامیدی وایجاد نیاز و حس تنهائی خواهد شد. نوازشها میتوانند کششهای عضلانی را از تمامی مناطقی از بدن که در رابطه با پاسخگوئی جنسی هستند آزاد کرده، و به شریک شما کمک کند تا ا حساس سرزندگی ونشاط کرده بتواند احساسات جنسی خود را درک کند.  یک لمس همراه با عشق که اطمینان مجدد و نشاط به پوست می دهد ، نهایتاً احساس خوب و لذت بخشی به تمام بدن القاء خواهد کرد. لمس و مالش یک حالت اولیه از روند تغذیه روانی – تنی یا سایکوسوماتیک (Psychosomatic) بدن، روح، روان، در طول زندگی ماست . مالشهای مناسب آمیخته با عشق به صورت در آغوش گرفتن ، نوازش کردن، ناز کردن یکدیگر و بوسیدن در مراحل اولیه پیشرفت سالم یک کودک در حال رشد حیاتی اند . در طی این احساسات پوستی مطبوع ، کودک قادر است حس علاقه به خود را تشخیص داده ، و حس درک و احترام به بدن خود را بیاموزد .  محرومیت از تماسهای لمسی در دوران اولیه کودکی مکن است رشد فیزیکی و احساسی را به تعویق انداخته ، به صورت بالقوه منجر به مشکلات سلامتی، رفتاری، و جنسی در سالهای بعد گردد . کمبود نوازش و لمس حتی در دوران بزرگسالی قادر است حس شادابی و حیات و راحتی را از فرد بگیرد . این امر غالباً خود را به صورت عدم توانایی در اثر گذاری و اثر پذیری کافی نشان می دهد . لمس همراه با عشق، در طول ماساژ، به بهبود زخمهای کهنه عاطفی که خاطرات در بدن بر جای گذاشته اند کمک کرده، حس مثبت و جدیدی از اعتماد و پاسخگویی به احساسات فیزیکی را تثبیت می نماید . وقتی زوجها تجاربی در فنون مالش بدست می آورند که اغلب برایشان تازگی دارد درمیابند که ماساژ دادن به اندازه ماساژ گرفتن ارضاء کننده است . این بدین دلیل است که بواسطه لمس و بکارگیری حواس دیگر، شما دریچه ای به اعماق احساسات خود باز کرده و قصد تحت تأثیر قرار دادن آنها را دارید . در طول یک ماساژ، شما میتوانید، سرخوش، لطیف، محکم، خلاق، و عاشقانه باشید. به محض شناختن و درک اندام دیگر ، آگاهی شما از نیازهای فیزیکی خودتان آغاز می گردد . در هر حال ، این مسأله حائز اهمیت است که تنها زمانی ماساژ داده شود که نیاز به انجام آن حس می شود ، زیرا این یک عمل حسی است و ماساژ که با استفاده از دستها صورت می گیرد ، همیشه درونی ترین احساسات شما را انتقال می دهد .

لمس بهبودی بخش

بگذارید ماساژ به صورت یک عمل منظم در روابطتان درآید . شرکاء جنسی باید یاد بگیرند که چگونه تمام احساسات بدن را بوسیله افزایش حساسیت پوست به تحریک خارجی و همچنین حس درونی گسترش داده و اعتماد به نفس خود را بیشتر کرده و به چگونگی رشد و بهبود مالشها اعتماد کنند.

انـتـقـال محبت

بوسیله گشودن قلبتان و ریختن مهربانی در دستان خود هنگامی که هر قسمت از بدن شریکتان را نوازش میکنید ، شما قادر خواهید بود یک حس عمیق رشد عشق و اهمیت دادن را به وی انتقال دهید که افزایش احساسات فیزیکی راحتی و علاقه به خود را باعث می گردد. ماساژ ارتباط عاطفی را زیاد کرده و باعث رشد آن به طریقی منحصر به فرد خواهد شد .

حرکات روان

در یک ماساژ صمیمانه و پر احساس ، دستان و ساعد خود و سایر قسمتهای بدنتان را جهت نوازش پوست بکار برده ، اجازه دهید این نوازشها همانند آب بر روی تمام سطح بدن جریان یابد . گاهی اینطور به نظر میرسد که دو بدن در یکدیگر ذوب شده و در هم ادغام می شود ، و مرزهای فیزیکی بین شما حل می گردد . به همین اندازه اهمیت دارد که بدانی آیا ماساژی که قصد دارید انجام دهید تنها به عنوان یک نوازش حسی یا آرام بخشی و یا باز گرداندن نشاط است و یا اینکه تنها برای کسب تحریک جنسی به عنوان مقدمه عشقبازی می باشد . به طور طبیعی اگر توافق دو طرفه وجود داشته باشد ، یک ماساژ می تواند از یک حالت به حالت دیگر تبدیل شود ( توضیح مترجم : از حالت نوازش حسی به تحریک جنسی ). اما سوء استفاده از موقعیت ، به منظور فریفتن و گمراه سازی طرف مقابل در صورتی که هیچ علامت واضحی حاکی از رضایت وی دریافت نکرده اید اشتباه است . اگر قصد از انجام ماساژ تنها تسکین ، راحتی ، و آرامش بخشی باشد و یا شریک شما راضی به انجام عمل جنسی نباشد ، در آنصورت بهتر است که از تماس مستقیم با اندام تناسلی و یا سایر نواحی تحریک شونده که می توانند یک پاسخ جنسی ناخواسته را در هر یک از شما برانگیزد اجتناب کنید.  برای کسانی که در روابط جنسی به طور غالب نقش دهنده اصلی را دارند و اغلب به طور نا خود آگاه کنترل واقعی را در دست گرفته و فرصتهای عشقی و رابطه متقابل شریک خود را انکار می کنند ، فراگیری دریافت ماساژ میتواند نقشی بسیار کمک کننده داشته باشد . گرفتن ماساژ یکی از اندک مواردی در زندگیست که طی آن تمامی آنچه نیاز دارید کاملاً حالت پذیرندگی و دریافت دارد . حتی در عشقبازی نیز اغلب یک اثر متقابل دائمی وجود دارد . برای آنکه خودتان را به صورت بی حرکت و کاملاً آماده دریافت ماساژ درآورید ، باید خود را تا حد بالایی از اعتماد و شکنندگی به روی شریکتان بگشائید ، و این امر ، به خودی خود ، هدیه ایست که شما می توانید به وی تقدیم کنید. حتماً این کار را به صورت نوبتی انجام دهید تا هم گیرنده و هم دهنده ماساژ شوید و هر دو شما می توانید تمامی جنبه های آنرا بیاموزید .

مالشها در یک ماساژ

اگر قصد شما از ماساژ ، رضایت و لذت دو طرفه باشد ، حالت اطمینان مالشها در دستان شما و میزان حساس بودن دستهایتان به بدن شریکتان از ضروریات است . اما با نوازشها ، فشارها و لمسهای مختلف ، هدف از این عمل(ماساژ) را به یکدیگر نشان دهید . ماساژ را کاملاً همانند یک بازی انجام دهید ، آن را لذت بخش نمایید و حالت خوب و دلنشین موجود را برای هم بازگو کنید به یکدیگر شانس کشف و فراگیری تکنیکها را بدهید بدون آنکه حالت امری داشته باشید و در عوض اگر با آنچه بر روی بدنتان می گذرد حس راحتی ندارید این احساس خود را به شفافی به شریکتان بگویید یک سری قواعد ابتدایی جهت انجام مالشها و نوازشها وجود دارد که باید فراگرفته شوند ، و این قواعد باعث پیشرفت تجربه و افزایش فنون دو طرفه در ماساژ می گردند . بواسطه آموختن چگونگی کاربرد حرکات مختلف و فشارها ، قادر خواهید بود که ماساژ مناسب به منظورهای مختلف را انجام دهید . همچنین شما می توانید توانایی خود در فنون ماساژ را با مطالعه کتابهای مخصوص این عمل و یا شرکت در کلاسهای ماساژ به همراه شریکتان بالا ببرید . اولین قدم ، چرب کردن موضع ماساژ است . مقدار کمی روغن را در کف یک دست ریخته و سپس هر دو دست را بهم بمالید تا قبل از گستردن آن بر روی بدن بوسیله حرکات نرم و ملایم و با بکار بردن بخش نرم کف دست آن را گرم کرده باشید . جهت تسهیل لغزش با احساس دستها بر روی پوست ، مقدار کمی روغن بکار برید. این نوازشهای کرخ کننده به شما کمک می کند تا ....

مقدمه عشقبازی

اگر هر دو شما پی برده اید که ماساژ ، مقدمه ای با شکوه برای عشقبازیست ، آنگاه یکبار که تمایل جنسی زیادی داشته و تمام بدنتان در حالت آرامش است ، می توانید با نوازش قسمت تحریک شونده شریکتان موجب افزایش حالت جنسی وی شوید.

انتخاب روغنها

یک روغن گیاهی سبک و ترجیحاً تصفیه نشده مانند روغن دانه انگور ، روغن کافشه( گلرنگ ) و با روغن آفتابگردان را جهت چرب کردن انتخاب کنید . باید بتوان به این روغن سبک ، روغنهای غنی تر مانند روغن بادام ، روغن آووکادو و یا روغن جوجوبا را افزود. سعی کنید حالت تسکینی ، عاشقانه و تحریکی روغنهای اصلی را بیاموزید ، بدین سان شما قادر خواهید بود ، ترکیبی خشبو جهت تسریع حس تحریکی در ماساژتان پدید آورید . روغن تهیه شده را در یک کاسه سرامیکی و یا یک بطری ریخته که به شما اجازه می دهد مقادیر لازم روغن را در دستتان بریزید . قبل از کاربرد روغن آنرا کمی گرم کنید . در کنار خود دستمال یا حوله ای به منظور پاک کردن دستهای خود و یا روغنهای ریخته شده داشته باشید . در صورتیکه شریک شما مالیدن روغن بر روی پوست خود را دوست ندارد ، از لوسیون های بدن که حالت مغذی برای پوست دارند استفاده کنید . پودر تاک هم می توان بکار برد ، اگرچه خشک بودن آن مانع انجام حرکت لغزان و روان در یک ماساژ احساسی صحیح خواهد بود .

گرمای مایع

حرکات روان شما در حین گستردن روغن بر روی پوست ، سبب گرم شدن عضلات و تسهیل جریان گردش خون شده و بافتهای بدن را برای سایر مالشها آماده می کند . در این مرحله از ماساژ نباید عجله کرد ، چون به هر دو شما فرصت آرامش می دهد . توجه خود را معطوف یکدیگر کنید.

دنبال کردن برجستگیها

تمامی تنشها را از دستانتان خارج کنید تا بتوانند بر روی برآمدگیها و فرورفتگیهای بدن شریکتان ماهرانه بلغزند و سُر بخورند و ذوب شوند و بدین طریق تفسیر واضحتری از فرم و ساختمان بدن هم برای شما و هم برای او به ارمغان آورند .

تماس نزدیک

با قرار گرفتن به صورت باز بر روی کمر شریکتان می توانید به راحتی وی را احاطه کرده و تمامی سطح پشت وی را به وسیله یک حرکت مالشی طولانی و جارو مانند دستان خود در طول شانه ها و پشت وی مالش دهید . نزدیکی فیزیکی شما ، بر جنبه تحریکی ماساژ می افزاید ، اما مراقب باشید وزن بدنتان را در یک محل متمرکز نکنید .نوشته شده در تاریخ دوشنبه 13 دی 1389 توسط شاهو7

▬ این ۱۰ رفتار را در دوران نامزدی جدی بگیرید
▬ پول و ازدواج: آیا در ارتباطند؟
▬ چرا خانمها مانند آقایان، سریع عاشق نمی‌شوند
▬ بهترین مدت دوره نامزدی و مشکلات آن!
▬ اگر چند قلو دارید، حتماً بخوانید!
▬ اشتباهاتی كه در دوران نامزدی نباید مرتكب شوید
▬ نشانه مردی که مورد پسند خانمها قرار نمی گیرد
▬ حداقل و حداکثر دوران نامزدی چه مدت باید باشد؟
▬ 10 شیوه مدرن سوء استفاده مالی دختران از پسران
▬ تأثیرات مثبت دوران نامزدی
▬ در طول ارگا!سم در مغز چه اتفاقی می‌افتد؟
▬ دانلود کتاب آشفتگی جنسیتی اثر جودیت باتلر ترجمه امین قضایی
▬ رابطه جنسی در دوران نامزدی
▬ خانم ها همسرتان را برای همیشه عاشق خود کنید
▬ فرایند 6 مرحله‌ ای برای حل مشکلات زناشویی
▬ حقایق و باورهای غلط در مورد تمایلات جنسی
▬ علل خارش و سوزش واژن پس از رابطه ‌جنسی
▬ خانم ها، برای دوام زندگی مشترکتان باید زیبا شوید
▬ یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید
▬ ملزومات به ار!گا!سم رسیدن زنان
▬ نکاتی درباره پدر شدن
▬ قاعدگی ، پریود ، عادت ماهانه
▬ چطور برای همسرتان فضایی رمانتیک ایجاد کنید
▬ پاسخ به سوالات شما (ترمیم پرده بکارت یا هایمنوپلاستی)
▬ هیچوقت برای دوباره عاشق شدن دیر نیست
▬ 10 نشانه اینکه خانمی از شما خوشش نمی‌آید
▬ امشب لذتتان را چندبرابر کنید (مخصوص افراد متاهل)
▬ روش تربیت فرزندان در سنین مختلف
▬ خودخواهی در روابط زناشویی
▬ آخرین متدهای زیبایی برای خانم ها