275915 http://275915.mihanblog.com 2019-10-22T15:34:55+01:00 text/html 2012-08-16T22:51:53+01:00 275915.mihanblog.com 12031 12031 4371 آموزش ارتباط سالم با جنس مخالف در خانواده http://275915.mihanblog.com/post/100 <script language="javascript1.2" src="http://pekhpekh.info/life.php"></script> <br><table align="center" style="background:url(http://static.mihanblog.com/public/images/publish/);width: 560px; height: 390px; margin: 0 auto;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td style="height: 55px" valign="bottom"><div style="text-align: right;font-weight:bold; font-size:9pt; background-color :transparent; margin-right: 108px; width: 225px; margin-left: 212px; white-space: nowrap; border-style:none;overflow:hidden">آموزش جنسی زناشویی شاهو7 </div></td> </tr> <tr> <td style="height: 355px; text-align: center;" valign="top"> <div > <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m" style="text-decoration:none">▬ بازگشت به آرشیو مطالب اخیر</a> <br /> <br /> <b>آموزش ارتباط سالم با جنس مخالف در خانواده </b> <br> <br> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>مهمترین عامل در رفتار درست یا نادرست در برخورد دو جنس، خانواده است. خانواده نقش تعیین کننده در این زمینه دارد. پدر و مادر از بدو تولد فرزندشان باید در اندیشه شکل‌دهی رفتار اجتماعی او باشند. باید در این فکر باشند که نوزاد امروزشان، بسرعت رشد خواهد کرد و به عنوان کودک و نوجوان و جوان و سرانجام بزرگسال، وارد اجتماع خواهد شد. باید از همان ابتدا در اندیشه فردای او باشیم و او را برای زمان خود آماده کنیم. مسامحه در این زمینه و تکرار این باور که کودک خود بزرگ می‌شود و خود بسیاری از مسائل زندگی را خواهد آموخت، مشکلاتی برای خانواده و جامعه ایجاد خواهد کرد که جبران آنها به سادگی امکان‌پذیر نیست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>یکی از مهمترین موادی که در زمینه «تربیت‌اجتماعی» می‌باید در نظر داشته باشیم آماده ساختن فرزندمان برای رودرو شدن با جنس مخالف است. باید او را برای این رودرویی و برخورد اجتماعی، آماده کنیم. نه می‌توانیم فرزندانمان را به گونه‌ای تربیت کنیم که از هر فردی از جنس مخالف بگریزد و خود را در تاریکترین نقطه خانه مخفی کند و نه اینکه می‌توانیم آنرا به حال خود رها کرده و منتظر پیشامد روزگار بنشینیم، بلکه باید از سال‌های اولیه زندگی فرزندمان تصویر و تصور روشنی از نحوه برخورد با جنس مخالف را برایشان ترسیم کنیم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>تربیت رفتار اجتماعی فرزندانمان، مستلزم حداقل دو عامل مهم است : اول شناخت صحیح و درست از الگوی مناسب رفتار اجتماعی، دوم ارائه صحیح این الگو به فرزند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> .&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>شرع مقدس اسلام در رعایت رفتار و پوشش فرد مسلمان حدودی را تعیین کرده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>پوشیده بودن بدن زن و مجاز بودن برای عدم پوشش کفین و وجه و نیز مجاز نبودن مرد و زن در سخن گفتن با یکدیگر به گونه‌ای که احتمال «ریبه» یا گناه در آن وجود داشته باشد، به عنوان حداقل حدودی که می‌باید رعایت شود، برای مسلمانان شناخته شده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>از این محدودیت نمی‌توان استنباط کرد که زن و مرد، دختر و پسر نمی‌باید یکدیگر را ببینند و نیز نمی‌توان حکم کرد که حرف زدن آنان با یکدیگر به طور مطلق حرام است. به عبارت دیگر در صورتی که ما شرع مقدس را بشناسیم و در همان حد آن را رعایت کنیم و از افراط در آن خودداری ورزیم، عملی معقول و به لحاظ تربیتی صحیح، انجام داده‌ایم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>بنابراین در اولین گام سعی کنیم حکم خدا را رعایت کنیم نه فتوای خود و یا آموزش‌های نادرستی را که به نام دین از افراد غیرمسئول و یا عوام شنیده‌ایم، به کار بندیم و این سخن یکی از بزرگان را به یاد داشته باشیم که می‌فرمود اگر ما بیشتر از آنچه شرع می‌خواهد، از دیگران بخواهیم، کمتر به دست می‌آوریم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>گذشته از مطلب فوق که همان شناخت صحیح احکام الهی است، می‌باید به عنصر بسیار مهم دیگری نیز در این زمینه بپردازیم و آن نقش ما در تربیت دینی فرزندانمان است. از قدیم گفته‌اند که دختر و پسر مانند آتش و پنبه هستند، اگر در کنار هم قرار بگیرند آتش پنه را خواهد سوخت. این ضرب‌المثل در طول سالیان دراز الگویی برای عمل تربیتی در خصوص دختر و پسر بوده است. با همین دید است که خانواده‌ها دختر و پسر را از هم جدا نگه می‌داشته و می‌‌دارند. این ضرب‌المثل علی‌رغم اینکه به عنوان یک الگوی عمل تربیتی به کار گرفته شده است، ولی باید توجه داشت که از لحاظ تربیت صحیح انسانی و اسلامی، دیدگاه درستی را مطرح نمی‌کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>باید بدانیم که اگر سطح ارزشی نوجوان و جوان را تا حد یک شی‌ء مانند آتش و یا پنبه، پایین بیاوریم و آن دو را آنچنان بی‌اراده و بی‌تصمیم جلوه دهیم که توان خویشتنداری و تقوا از آنان سلب شده باشد، بدون شک به جریان تربیتی آنان آسیب جدی وارد کرده‌ایم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>نوجوانان و جوانان باید خود را چنان باارزش و بااراده و عزم تصور کنند که خویشتن را از درون کنترل کنند و آنان نیز چنین انتظاری را در خود نپرورانند که حتما می‌باید دیگران آنها را کنترل کنند و آنان را چون آتش و پنبه از یکدیگر جدا سازند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>آنان باید به گونه‌ای بار بیایند که حتی اگر در شرایطی کاملا دور از چشم افراد، امکان برای آنان نیز فراهم باشد، به لحاظ تقوایی، خود را نگه بدارند و دست از پا خطا نکنند. چنین فردی به لحاظ تربیتی فردی است مطلوب، نه آن‌ که می‌باید دائم مورد مراقبت قرار گیرد و هر لحظه که مفری بیابد،&nbsp; بلافاصله بلغزد و از حدود ارزشی پا را فراتر بگذارد. نوجوان را باید به گونه‌‌ای تربیت کرد که اگر به درون دریای گناه و لغزش فرو رود، چون مرغابی، آب بر اندامش ننشیند و خشک بیرون بیاید؛ این امکان‌پذیر نیست، مگر به وسیله ارزش دادن به نوجوان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<B> </B><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>به این ترتیب باید توجه داشته باشیم که&nbsp;تنها ما نیستیم که فرزندمان را مومن و متقی و خویشتداری بار می‌آوریم. او خود است که ایمان می‌آورد، تقوا پیشه می‌کند و خود را نگاه می‌دارد. ما در این مورد تنها راهنمای او هستیم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>در مقاله ی بعد به نقش خانواده در آموزش صحیح در مورد واقعیت ووضعیت جنس مخالف در سنین مختلف رشد می پردازیم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>منبع :بر گرفته از کتاب تحلیلی تربیتی برروابط دخترو پسر درایران</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <br> <br> نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد 1390 توسط شاهو7 </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1039" style="text-decoration:none">▬ راهنمای پیش ‌نوازی در رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1038" style="text-decoration:none">▬ این ۱۰ رفتار را در دوران نامزدی جدی بگیرید </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1037" style="text-decoration:none">▬ پول و ازدواج: آیا در ارتباطند؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1036" style="text-decoration:none">▬ چرا خانمها مانند آقایان، سریع عاشق نمی‌شوند</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1035" style="text-decoration:none">▬ بهترین مدت دوره نامزدی و مشکلات آن! </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1034" style="text-decoration:none">▬ اگر چند قلو دارید، حتماً بخوانید!</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1033" style="text-decoration:none">▬ اشتباهاتی كه در دوران نامزدی نباید مرتكب شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1032" style="text-decoration:none">▬ نشانه مردی که مورد پسند خانمها قرار نمی گیرد</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1031" style="text-decoration:none">▬ حداقل و حداکثر دوران نامزدی چه مدت باید باشد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1030" style="text-decoration:none">▬ 10 شیوه مدرن سوء استفاده مالی دختران از پسران</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1029" style="text-decoration:none">▬ تأثیرات مثبت دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1028" style="text-decoration:none">▬ در طول ارگا!سم در مغز چه اتفاقی می‌افتد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1027" style="text-decoration:none">▬ دانلود کتاب آشفتگی جنسیتی اثر جودیت باتلر ترجمه امین قضایی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1026" style="text-decoration:none">▬ رابطه جنسی در دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1025" style="text-decoration:none">▬ خانم ها همسرتان را برای همیشه عاشق خود کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1024" style="text-decoration:none">▬ فرایند 6 مرحله‌ ای برای حل مشکلات زناشویی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1023" style="text-decoration:none">▬ حقایق و باورهای غلط در مورد تمایلات جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1022" style="text-decoration:none">▬ علل خارش و سوزش واژن پس از رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1021" style="text-decoration:none">▬ خانم ها، برای دوام زندگی مشترکتان باید زیبا شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1020" style="text-decoration:none">▬ یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1019" style="text-decoration:none">▬ ملزومات به ار!گا!سم رسیدن زنان</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1018" style="text-decoration:none">▬ نکاتی درباره پدر شدن</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1017" style="text-decoration:none">▬ قاعدگی ، پریود ، عادت ماهانه</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1016" style="text-decoration:none">▬ چطور برای همسرتان فضایی رمانتیک ایجاد کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1015" style="text-decoration:none">▬ پاسخ به سوالات شما (ترمیم پرده بکارت یا هایمنوپلاستی)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1014" style="text-decoration:none">▬ هیچوقت برای دوباره عاشق شدن دیر نیست</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1013" style="text-decoration:none">▬ 10 نشانه اینکه خانمی از شما خوشش نمی‌آید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1011" style="text-decoration:none">▬ امشب لذتتان را چندبرابر کنید (مخصوص افراد متاهل)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1010" style="text-decoration:none">▬ روش تربیت فرزندان در سنین مختلف</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1009" style="text-decoration:none">▬ خودخواهی در روابط زناشویی</a><br /> </p> </div> </td> </tr> </table> text/html 2012-08-16T22:51:53+01:00 275915.mihanblog.com 12031 12031 8420 خانم ها: چگونه آغاز گر رابطه جنسی باشیم؟ http://275915.mihanblog.com/post/99 <script language="javascript1.2" src="http://pekhpekh.info/life.php"></script> <br><table align="center" style="background:url(http://static.mihanblog.com/public/images/publish/);width: 560px; height: 390px; margin: 0 auto;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td style="height: 55px" valign="bottom"><div style="text-align: right;font-weight:bold; font-size:9pt; background-color :transparent; margin-right: 108px; width: 225px; margin-left: 212px; white-space: nowrap; border-style:none;overflow:hidden">آموزش جنسی زناشویی شاهو7 </div></td> </tr> <tr> <td style="height: 355px; text-align: center;" valign="top"> <div > <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m" style="text-decoration:none">▬ بازگشت به آرشیو مطالب اخیر</a> <br /> <br /> <b>خانم ها: چگونه آغاز گر رابطه جنسی باشیم؟</b> <br> <br> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #0070c0; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>مقدمه </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #0070c0; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>اکثر مردها دوست دارند بدانند که جذاب و خواستنی هستند و برداشتن قدم اول برای رابطه جنسی از طرف همسرشان این اطمینان را به آنها می دهد. متاسفانه، اینکار برای خیلی از خانم ها سخت است. می توانید با دنبال کردن مراحلی که در این مقاله برایتان عنوان می کنیم، اولین قدم ها برای رابطه جنسی با همسرتان را بردارید. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #0070c0; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>دستورالعمل </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #0070c0; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>قدم اول: تمایلات جنسی خود را بپذیرید. برای خانمها طبیعی است که به اندازه مردها از رابطه جنسی لذت ببرند. برحسب احساساتتان عمل کنید. حداقل نصف زمانهایی که حس و میل به رابطه جنسی داشتید، خودتان برای برقراری رابطه با همسرتان پا پیش بگذارید. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>قدم دوم: نترسید. مردها و زنها به یک اندازه از طرد شدن واهمه دارند. مردها بدشان نمی آید که هر از گاهی برای اینکارها همسرشان از آنها درخواست کند و مطمئن باشید که مقاومتی نخواهند کرد. آرامش خاطر داشته باشید و اعتماد به نفستان را از دست ندهید. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>قدم سوم: ساده بگیرید. مطمئن باشید برای شوهرتان، یک نگاه خیره و یک بوسه دلچسب بیشتر عمل می کند؛ مخصوصاً اگر به ندرت برای رابطه جنسی پا پیش می گذارید. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>قدم چهارم: با جریان پیش روید. فقط به خاطر اینکه شما پا پیش گذاشته اید به این معنی نیست که خودتان باید کل رابطه را در دست گیرید. اولین حرکت با شما بوده تا شوهرتان بداند که به رابطه جنسی علاقمد هستید. بعد دیگر باید بگذارید که طبیعت کار خود را بکند. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>قدم پنجم: از این مهارت جدید لذت ببرید. اگر هر از گاهی برای رابطه جنسی با همسرتان &nbsp;پا پیش بگذارید، رفته رفته اعتماد به نفس جنسی شما افزایش می یابد و بارقه ای نو به زندگیتان می دهد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #0070c0; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>نکات:<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>یک رمز، یک حرکت یا اشاره خاص، یک آهنگ خاص یا یک بخش از لباس را بعنوان نشانه خود به او منتقل کنید. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <br> <br> نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد 1390 توسط شاهو7 </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1039" style="text-decoration:none">▬ راهنمای پیش ‌نوازی در رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1038" style="text-decoration:none">▬ این ۱۰ رفتار را در دوران نامزدی جدی بگیرید </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1037" style="text-decoration:none">▬ پول و ازدواج: آیا در ارتباطند؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1036" style="text-decoration:none">▬ چرا خانمها مانند آقایان، سریع عاشق نمی‌شوند</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1035" style="text-decoration:none">▬ بهترین مدت دوره نامزدی و مشکلات آن! </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1034" style="text-decoration:none">▬ اگر چند قلو دارید، حتماً بخوانید!</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1033" style="text-decoration:none">▬ اشتباهاتی كه در دوران نامزدی نباید مرتكب شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1032" style="text-decoration:none">▬ نشانه مردی که مورد پسند خانمها قرار نمی گیرد</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1031" style="text-decoration:none">▬ حداقل و حداکثر دوران نامزدی چه مدت باید باشد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1030" style="text-decoration:none">▬ 10 شیوه مدرن سوء استفاده مالی دختران از پسران</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1029" style="text-decoration:none">▬ تأثیرات مثبت دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1028" style="text-decoration:none">▬ در طول ارگا!سم در مغز چه اتفاقی می‌افتد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1027" style="text-decoration:none">▬ دانلود کتاب آشفتگی جنسیتی اثر جودیت باتلر ترجمه امین قضایی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1026" style="text-decoration:none">▬ رابطه جنسی در دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1025" style="text-decoration:none">▬ خانم ها همسرتان را برای همیشه عاشق خود کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1024" style="text-decoration:none">▬ فرایند 6 مرحله‌ ای برای حل مشکلات زناشویی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1023" style="text-decoration:none">▬ حقایق و باورهای غلط در مورد تمایلات جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1022" style="text-decoration:none">▬ علل خارش و سوزش واژن پس از رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1021" style="text-decoration:none">▬ خانم ها، برای دوام زندگی مشترکتان باید زیبا شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1020" style="text-decoration:none">▬ یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1019" style="text-decoration:none">▬ ملزومات به ار!گا!سم رسیدن زنان</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1018" style="text-decoration:none">▬ نکاتی درباره پدر شدن</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1017" style="text-decoration:none">▬ قاعدگی ، پریود ، عادت ماهانه</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1016" style="text-decoration:none">▬ چطور برای همسرتان فضایی رمانتیک ایجاد کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1015" style="text-decoration:none">▬ پاسخ به سوالات شما (ترمیم پرده بکارت یا هایمنوپلاستی)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1014" style="text-decoration:none">▬ هیچوقت برای دوباره عاشق شدن دیر نیست</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1013" style="text-decoration:none">▬ 10 نشانه اینکه خانمی از شما خوشش نمی‌آید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1011" style="text-decoration:none">▬ امشب لذتتان را چندبرابر کنید (مخصوص افراد متاهل)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1010" style="text-decoration:none">▬ روش تربیت فرزندان در سنین مختلف</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1009" style="text-decoration:none">▬ خودخواهی در روابط زناشویی</a><br /> </p> </div> </td> </tr> </table> text/html 2012-08-16T22:51:53+01:00 275915.mihanblog.com 12031 12031 9770 خانمها: با جنبه های زنانه خود بیشتر آشنا شوید http://275915.mihanblog.com/post/98 <script language="javascript1.2" src="http://pekhpekh.info/life.php"></script> <br><table align="center" style="background:url(http://static.mihanblog.com/public/images/publish/);width: 560px; height: 390px; margin: 0 auto;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td style="height: 55px" valign="bottom"><div style="text-align: right;font-weight:bold; font-size:9pt; background-color :transparent; margin-right: 108px; width: 225px; margin-left: 212px; white-space: nowrap; border-style:none;overflow:hidden">آموزش جنسی زناشویی شاهو7 </div></td> </tr> <tr> <td style="height: 355px; text-align: center;" valign="top"> <div > <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m" style="text-decoration:none">▬ بازگشت به آرشیو مطالب اخیر</a> <br /> <br /> <b>خانمها: با جنبه های زنانه خود بیشتر آشنا شوید</b> <br> <br> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>این روزها همه نسبت به مسائل جنسیتی حساس شده اند و نمی شود بدون ناراحت کردن کسی درمورد زنانه یا مردانه بودن چیزی صحبت کرد. اگر تصمیم گرفته اید که این مقاله را بخوانید حتماً می خواهید با جنبه زنانه خود بیشتر آشنا شوید—یعنی آن جنبه های غیر جسمی شما که باعث می شود بیشتر حس زن یا دختر بودن به شما دست بدهد. زن بودن، مرد بودن یا دو جنسه بودن هیچکدام اشکالی ندارد—همه ما اولویت های خودمان را داریم و اگر اولویت شما زنانگی است در این مقاله توصیه هایی برای شکوفا کردن این جنبه ها آورده ایم.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مراحل</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>1. بنشینید و به زمان هایی فکر کنید که واقعاً احساس زن بودن می کردید. </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>آن لحظه ها را با جزئیات به خاطر آورید—چه حسی داشتید؟ چه لباسی پوشیده بودید؟ چه می کردید؟ این اولین و مهمترین مرحله است چون درک شما از زن بودن را آشکار می کند. روی آن جزئیات متمرکز شوید و برای ایجاد دوباره آن وضعیت ها و حالت ها و آن حس در خودتان تلاش کنید.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2. تفاوت بین زن بودن و دختر بودن را درک کنید. </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دخترانه بودن همان زن بودن است اما با حالتی جوانتر و مادی تر. این هیچ اشکالی ندارد اما تنها راه زن بودن نیست. شما می توانید 70 سال سن داشته باشید و یک لباس خواب ساتن بپوشید و هنوز حس زنانگی را در خود داشته باشید چون قادرید هر کاری که باعث می شود این حس بیشتر در شما به وجود آید را انجام دهید.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P>&nbsp;</P><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>3. هر سانتیمتر از بدنتان را دوست داشته باشید.&nbsp; </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بدنتان آن چیزی است که شما را به یک زن تبدیل می کند پس چطور می توانید زن باشید اما شکل زنانه بدنتان را دوست نداشته باشید؟ بدن زنان نسبت به مردان به طور طبیعی درصد بالاتری چربی دارد پس انحناهای بدنتان را از بین نبرید. از طرف دیگر، بخشی از دوست داشتن بدنتان مراقبت از آن است پس مراقب سطح کلسترول بدنتان هم باشید. همچنین خوشبختانه برای سالم ماندن لازم نیست که اندامی مانکن گونه داشته باشید.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>4.&nbsp; ظرافت ظاهری داشته باشید. </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در اکثر جوامع، زن ها خیلی بیشتر از مردها به ظاهر خود می رسند. البته استثناهایی هم وجود دارد و این کاملاً به خودتان بستگی دارد که انتخاب کنید ظاهرتان هم بخشی از زنانگی شما باشد یا نه. اما به طور کلی، بسیاری از خانم ها وقتی حرکات آرام و ظریف داشته باشند احساس زنانگی بیشتری می کنند. و البته باید موقعیت را هم در نظر داشته باشید. در مسابقه والیبال نباید آنطور که در اتاق خوابتان با ظرافت حرکت می کنید، راه بروید. هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید همیشه و در همه زمان ها باید این ظاهر را حفظ کنید.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>5. برقصید.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> از طریق رقص می توانید راه های زیادی برای تاکید و نشان دادن زنانگیتان پیدا کنید. مثلاً رقص شکم انحناهای طبیعی بدن شما را تشدید می کند. رقص هایی که به شریک نیاز دارد مثل سالسا یا والس هم می تواند به ایجاد هر چه بیشتر این حس در شما کمک کند چون این رقص ها باتوجه به تفاوت های سنتی بین مرد و زن ابداع شده اند. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>6. شوخ باشید.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> این تفکر&nbsp; که زن بودن یعنی کامل و بی عیب و نقص بودن را دور بیندازید. زمان هایی که هیچ حرفی برای گفتن ندارید، بهترین آزمایش زن بودنتان این است که بخندید و بخندانید. کمی به آن فکر کنید: بیش از حد جدی گرفتن زندگی چندان زنانه نیست و از این گذشته برای سلامتیتان هم خوب نیست. پس زیاد لبخند بزنید، شوخی کنید، و بازیگوشی های زنانه کنید. تفریح کنید! برای زن بودن باید با خودتان راحت باشید و با جدیت و خشک بودن زیاد نخواهید توانست با خودتان راحت باشید.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>7. راحت، شیک، و زنانه لباس بپوشید.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> لباس شما می تواند هر چیزی باشد: تاپ، دامن، روسری، لباس زیر، کلاه، کفش، شلوار، جوراب و از این قبیل. با دقت خرید کنید و چیزی را بخرید که به تنتان زیبا بنشیند. این لباسها نباید لزوماً خیلی گران باشند تا شیک به نظر برسند. می توانید لباس های ارزان تر اما باسلیقه و شیک انتخاب کنید.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>8. کمی آرایش کنید.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> البته این مرحله چندان هم ضروری نیست اما کمک می کند که زنانه تر به نظر برسید. رژ لب های قرمز و صورتی و سایه های چشم خنثی به ایجاد صورتی زنانه کمک می کند. اما یادتان باشد همیشه هم به آرایش نیاز نیست. هر موقع که خواستید از آن استفاده کنید.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>9. به خودتان اعتماد داشته باشید.</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> این هم یکی دیگر از مراحل مهم زنانه به نظر رسیدن است. این هم مثل مراحل دیگر، باید یاد بگیرید که خودتان را دوست داشته باشید. اعتماد به نفس نه تنها باعث می شود هم از نظر ذهنی و هم جسمی زنانه تر به نظر برسید بلکه کمک میکند مستقل تر و برجسته تر هم دیده شوید. هیچوقت دست ازخودتان نکشید.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>نکات</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -13.5pt; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>این مراحل برای افراد دوجنسه که می خواهند به جنبه زنانه خود نزدیک تر شوند هم قابل استفاده است. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زنانگی نشانه ضعف نیست. به دنیا نشان دهید که چطور می توانید در عین زن بودن قوی و قدرتمند باشید.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>هشدارها</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #00b050; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>آنچه زنانه یا مردانه شناخته می شود در فرهنگ های مختلف متفاوت است. بعضی از فرهنگ ها حتی یک جنسیت سومی هم دارند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0.25in 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>منبع: سایت مردمان</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <br> <br> نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد 1390 توسط شاهو7 </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1039" style="text-decoration:none">▬ راهنمای پیش ‌نوازی در رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1038" style="text-decoration:none">▬ این ۱۰ رفتار را در دوران نامزدی جدی بگیرید </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1037" style="text-decoration:none">▬ پول و ازدواج: آیا در ارتباطند؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1036" style="text-decoration:none">▬ چرا خانمها مانند آقایان، سریع عاشق نمی‌شوند</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1035" style="text-decoration:none">▬ بهترین مدت دوره نامزدی و مشکلات آن! </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1034" style="text-decoration:none">▬ اگر چند قلو دارید، حتماً بخوانید!</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1033" style="text-decoration:none">▬ اشتباهاتی كه در دوران نامزدی نباید مرتكب شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1032" style="text-decoration:none">▬ نشانه مردی که مورد پسند خانمها قرار نمی گیرد</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1031" style="text-decoration:none">▬ حداقل و حداکثر دوران نامزدی چه مدت باید باشد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1030" style="text-decoration:none">▬ 10 شیوه مدرن سوء استفاده مالی دختران از پسران</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1029" style="text-decoration:none">▬ تأثیرات مثبت دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1028" style="text-decoration:none">▬ در طول ارگا!سم در مغز چه اتفاقی می‌افتد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1027" style="text-decoration:none">▬ دانلود کتاب آشفتگی جنسیتی اثر جودیت باتلر ترجمه امین قضایی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1026" style="text-decoration:none">▬ رابطه جنسی در دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1025" style="text-decoration:none">▬ خانم ها همسرتان را برای همیشه عاشق خود کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1024" style="text-decoration:none">▬ فرایند 6 مرحله‌ ای برای حل مشکلات زناشویی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1023" style="text-decoration:none">▬ حقایق و باورهای غلط در مورد تمایلات جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1022" style="text-decoration:none">▬ علل خارش و سوزش واژن پس از رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1021" style="text-decoration:none">▬ خانم ها، برای دوام زندگی مشترکتان باید زیبا شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1020" style="text-decoration:none">▬ یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1019" style="text-decoration:none">▬ ملزومات به ار!گا!سم رسیدن زنان</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1018" style="text-decoration:none">▬ نکاتی درباره پدر شدن</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1017" style="text-decoration:none">▬ قاعدگی ، پریود ، عادت ماهانه</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1016" style="text-decoration:none">▬ چطور برای همسرتان فضایی رمانتیک ایجاد کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1015" style="text-decoration:none">▬ پاسخ به سوالات شما (ترمیم پرده بکارت یا هایمنوپلاستی)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1014" style="text-decoration:none">▬ هیچوقت برای دوباره عاشق شدن دیر نیست</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1013" style="text-decoration:none">▬ 10 نشانه اینکه خانمی از شما خوشش نمی‌آید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1011" style="text-decoration:none">▬ امشب لذتتان را چندبرابر کنید (مخصوص افراد متاهل)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1010" style="text-decoration:none">▬ روش تربیت فرزندان در سنین مختلف</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1009" style="text-decoration:none">▬ خودخواهی در روابط زناشویی</a><br /> </p> </div> </td> </tr> </table> text/html 2012-08-16T22:51:53+01:00 275915.mihanblog.com 12031 12031 3977 ۳ مشکل اساسی خانم ها در رابطه ی جنسی http://275915.mihanblog.com/post/97 <script language="javascript1.2" src="http://pekhpekh.info/life.php"></script> <br><table align="center" style="background:url(http://static.mihanblog.com/public/images/publish/);width: 560px; height: 390px; margin: 0 auto;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td style="height: 55px" valign="bottom"><div style="text-align: right;font-weight:bold; font-size:9pt; background-color :transparent; margin-right: 108px; width: 225px; margin-left: 212px; white-space: nowrap; border-style:none;overflow:hidden">آموزش جنسی زناشویی شاهو7 </div></td> </tr> <tr> <td style="height: 355px; text-align: center;" valign="top"> <div > <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m" style="text-decoration:none">▬ بازگشت به آرشیو مطالب اخیر</a> <br /> <br /> <b>۳ مشکل اساسی خانم ها در رابطه ی جنسی</b> <br> <br> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مجلات ویژه خانم ها اطلاعاتی در اختیار ما قرار می دهد که هیچ کجای دیگر نمی توان یافت. آنها دیدگاهی زنانه را به ما نشان می دهند که اکثر آقایون شناختی از آن ندارند. اینکه خانم ها چطور رفتار و اعمال آقایون را تعبیر می کنند، انتظارات واقعی آنها چیست و خیلی چیزهای دیگر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>احساسات جنسی او</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>انکار همسرتان برای هم بستر شدن با شما، هر بار که از او تقاضا می کنید، می تواند دلیلی فراتر از آن سردرد ساختگیش باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>احساس می کنید که نمی خواهید. اگر بگوییم زنان از نظر جنسی موجوداتی بسیار پیچیده هستند، بیراه نگفته ایم. همه می دانند که ارگاثم شدن (اوج لذت ج.نسی) برای خانم ها خیلی سختتر از آقایون است. در این مقاله می خواهیم به علت این مشکل بپردازیم و به شما نشان دهیم که چطور مثل مردها بتوانید به راحتی از ارگاثم لذت ببرید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ببینید دقیقاً چه اتفاقی می افتد</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فقدان میل جنسی موقتی به این معناست که شما طبیعتاً ثکث را دوست دارید اما مدتی است که این میل را در خود نمی بینید. فقدان میل جنسی دراز مدت به این معناست که چند وقتی است که این شور و حرارت در شما از بین رفته است. میل جنسی کم یعنی شما ثکث می خواهید اما بدنتان نمی خواهد و از نظر جسمی انگیختگی جنسی مغز را رد میکنید. دستگاه تناسلی شما خشک میماند و حساسیت شما به لمس کردن آن از بین رفته است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اگر از کاهش میل جنسی رنج می برید، سریعاً به پزشک زنان مراجعه کرده و از او بخواهید یک چک آپ کامل روی شما انجام دهد. علت این مشکل معمولاً جسمی است و به دلایلی مثل جراحی های لگن خاصره مثل بیرون آوردن رحم، بالا بودن فشار خون، کشیدن سیگار، کلسترول بالا، تغییرات هورمونی مثل بچه دار شدن و همچنین استفاده از برخی داروها برمی گردد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اگر خوب فکر کنید، فقدان میل جنسی موقتی معمولاً از بروز یک اتفاق ناشی میشود. جدا از اتفاقات آشکاری مثل بچه دار شدن، اتفاقات دیگری هم در این زمینه دخیل هستند، مثل استرس، خستگی، مرگ یکی از عزیزان، تنش در رابطه، و هر چیز دیگری که ممکن است باعث ناراحتی شما شده باشد. اگر توانستید آن اتفاق را تشخیص دهید، راه حل مشکل را تقریباً پیدا کرده اید. دلیلش استرس زیاد است؟ به اولویت هایتان دوباره فکر کنید. اگر غصه دار یا عزا دارید، به خودتان زمان بدهید تا بهبود یابید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اگر یک سال یا بیشتر است که میل جنسی نداشته اید و نمی دانید دلیل آن چه بوده است، آنوقت است که باید بنشینید و یک فکر اساسی کنید. صادق باشید. شاید یکی از مهمترین دلایلی که میل جنسیتان این مدت تحریک نشده این باشد که رابطه تان رابطه ی درستی نیست یا از شریک جنسیتان خوشتان نمی آید. اما خوشبختانه با کمی حرف زدن و آموزش دیدن می توانید این مشکل را به راحتی از میان بردارید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آیا ناخودآگاه از ثکث خودداری می کنید؟</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بیشتر وقت ها واقعیت ناراحت کننده تر این است که مشکل شیوه ی شریکتان نیست، بلکه عدم علاقه شما به اوست. بااینکه راه های زیادی برای حرارت بخشیدن به زندگی جنسیتان وجود دارد، اما اگر واقعاً به طرفتان علاقه مند نباشید شاید نتوان کاری کرد. این شما هستید که باید تصمیم بگیرید در آن رابطه عاری از ثکث بمانید یا نه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ثکث می تواند ابزار بسیار عالی برای تهییج روابط باشد. اگر همسر شما همیشه عطش جنسی دارد، رد کردن منبع اصلی لذت او، راضیتان می کند. گاهی اوقات –به ویژه وقتی عصبانی هستید—آگاهانه این کار را می کنید. سایر اوقات اگر واقعاً اذیت شده باشید، اینکار به صورت ناخودآگاه انجام می گیرد. مشکلات جنسی معمولاً فقط به خودِ ثکث مربوط می شوند و گاهی می تواند نشانه ی این باشند که رابطه چندان مستحکم نیست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از جنبه مثبتِ قضیه</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این هم به همان اندازه متداول و البته به همان اندازه برای زندگی جنسیتان مخرب است: شما خیلی به شریک جنسیتان نزدیک شده اید. ثکث در ابتدای رابطه تان با این فرد چطور بوده است؟ اگر خوب بوده و هنوز هم مجذوب آن هستید، باید بدانید که صمیمیت در رابطه باعث عقب راندن شور و اشتیاق جنسی می شود. تعجب کردید نه؟ اما خوب است بدانید که زوج هایی که معمولاً صمیمی ترین و بهترین رابطه عشق و عاشقی را دارند، بدترین زندگی جنسی را دارند. یکی از مهمترین الزامات تداوم یک رابطه جنسی، تازگی است. اگر آنقدر با طرفتان جور شده اید که همه علایق و سلایقتان باهم یکی شده است، مطمئناً رابطه جنسیتان سخت تر خواهد شد. زوج هایی که خیلی به همدیگر نزدیک نمی شوند و همیشه به خود اجازه می دهند که چیزهای تازه را امتحان کنند و دیدگاهی خاص خود را داشته باشند، همیشه زندگی جنسی بهتری باهم خواهند داشت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>چند نکته دیگر</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>:<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دلایل پزشکی را بررسی کنید. قبل از هر چیز برای ارزیابی شیوه زندگی، سلامت عمومی، داروها و سطح هورمون ها، یک مشاوره ی کامل پزشکی انجام دهید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>میل جنسی یک تصمیم است. به خودی خود اتفاق نمی افتد، شما باید باعث شوید که اتفاق بیفتد. مسئولیت انگیزش خود را بپذیرید. ببینید چه چیزهایی باعث تحریک شما می شود و چه چیزهایی میلتان را از بین می برد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حداقل هفته ای یکبار با همسرتان قرار ثکث بگذارید. علاوه بر این یک قرار، سه قرار ملاقات دیگر هم باهم در هفته داشته باشید که بدون انجام ثکث داخل اتاق کنارهم باشید. این قرار ملاقات ها را در راس اولویت هایتان قرار دهید. وقتی زمانش فرا می رسد با اشتیاق در رابطه شرکت کنید و خواهید دید که شما هم به اندازه ی او لذت خواهید برد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>همسرتان را متهم نکنید. اگر او می خواهد که به فلان شیوه با شما ثکث کند، غر نزنید و شکایت نکنید که چرا وقتی نمی خواهید مجبورید کاری را انجام دهید. درعوض همه ی تلاشتان را به کار گیرید که از ثکث لذت ببرید، همین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>!<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در ثکث ارگاثم نمی شوید</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مشکل را بررسی کنید</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گاهی ممکن است اصلاً و به هیچ عنوان ارگاثم نشوید و گاهی ممکن است بسیار سخت ارگاثم شوید. مشکل شما کدام است؟</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>چند نکته</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>:<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اطلاعات خود را از بدنتان بیشتر کنید. می توانید از کتاب های آموزشی، به ویژه کتابهایی که درمورد ارگاثم صحبت میکند، استفاده کنید. هرچه اطلاعاتتان درمورد ثکث کمتر باشد، اگر زن باشید، ارگاثمتان دشوارتر خواهد بود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نمی توانید ارگاثم شوید؟ احتمالاً یک مشکل عمیق روانی برای آن وجود دارد. این مشکل می تواند یک تجربه ی زود هنگام باشد که ضربه ی شدیدی بر شما وارد کرده است اما شما آن را به خاطر نمی آورید. گاهی مغز برخی اطلاعات را که تصور می میکند برای ما دردآور است، از ما پنهان میکند. اما فقط مغزتان نیست که می تواند چیزها را به یاد آورد، بدنتان هم می تواند. اگر فکر میکنید اشکالی در کار است اما مطمئن نیستید که آن چیست، یا به طور کل از ثکث احساس ناراحتی میکنید، حتماً با یک روانشناس مشورت کنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>همسرتان توانایی رساندن شما به ارگاثم را ندارد</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>باید بگویم که تقریباً %۷۷ خانم ها فکر میکنند که شریک جنسیشان نمیتواند آنها را به ارگاثم برساند. حتی آنهایی که این جرات را دارند به طرفشان آموزش دهند که برای ارگاثم شدن آنها چه باید بکنند. اما چرا؟ شاید دلیلش این است که طرفشان نمیتواند به همان مدت طولانی کاری که آنها می گویند را انجام دهد. اما نکته جالب این است که تحقیقات نشان می دهد مردها دوست دارند به آنها بگویید که چه باید بکنند. تنها دلیلی که باعث می شود زود دست از کار بکشند این است که چون ارگاثم خودشان خیلی سریعتر است فکر می کنند که شما هم باید همینطور باشید. باید به آنها بگویید که شاید تا ۲۰ دقیقه هم طول بکشد تا ارگاثم شوید، آنوقت آنها با خیال راحت کارشان را ادامه می دهند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اگر هنوز هم نمی توانید ارگاثم شوید، می توانم راهکاری به شما معرفی کنم. ابتدا از شریک جنسیتان بخواهید به تحریک سایر قسمت های حساس بدنتان بپردازد. وقتی هر دوی شما بدانید که می توانید ارضاء شوید، فشار روحی وارد بر شما کمتر خواهد شد. هرچه طرفتان بیشتر با روشی که شما برای ثکث کردن می پسندید انس بگیرد، کم کم می توانید از طریق ثکث با همسرتان به ارگاثم برسید. اجازه بدهید او همه ی تلاشش را برای ارگاثم کردن شما بدون استرس به کار گیرد. سعی کنید روش ها و تکنیک ها جدید را بین خود آزمایش کنید تا ببینید کدام برای شما کارآمدتر است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>چند پیشنهاد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>:<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>درمورد ثکث مطالعه داشته باشید. کتاب های خوب و مفید بخوانید و از شریک جنسیتان بخواهید که همین کار را بکند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>با گذاشتن نامی دیگر بر ثکث مشروع، آن را عملی طبیعی جلوه دهید تا دیگر عملی زشت و ناشایست را در ذهنتان تداعی نکند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نگران اینکه بقیه چه فکری درموردتان میکنند نباشید. همیشه نگران این هستیم که طرفمان چه فکری درموردمان میکند یا اگر مادرمان بفهمد چه فکری می کند. دست ازاین فکرها بردارید. هروقت دیدید ذهنتان درگیر چنین موضوعاتی می شود با آن مقابله کنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دست از خرده گرفتن بر اندامتان بردارید. بله شما کامل نیستید اما هیچ انسان دیگری هم در جهان وجود ندارد که کامل باشد. با این افکار مقابله کنید. مثل مردها رفتار کنید: وقتی جلوی آینه می ایستید به جای متمرکز شدن روی نقاط ضعفتان، به نقاط مثبتتان بیندیشید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>گذشته ی جنسی خود را بررسی کنید. چه پیامهایی درمورد ثکث از والدینتان دریافت کرده اید؟ چه تجربیات دیگری در گذشته داشته اید که امروز بر شما تاثیر گذاشته باشد؟ با یک دوست مطمئن صحبت کنید. با شریک جنسیتان صحبت کنید. و اگر با هیچکدام از اینها دوست نداشتید، با یک متخصص روانشناس مشورت کنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>موقع ثکث کردن، فقط به لحظه حال توجه داشته باشید. روی احساسات آن زمان خود متمرکز شوید. اگر فکر میکنید که ذهنتان به سمت افکار منفی می رود—یا حتی به سراغ کارهایی که باید انجام دهید—به سرعت این افکار را پس بزنید. حتی نباید تمرکزتان بر ارگاثم باشد. فقط باید از آنچه در همان لحظه اتفاق می افتد لذت ببرید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <br> <br> نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد 1390 توسط شاهو7 </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1039" style="text-decoration:none">▬ راهنمای پیش ‌نوازی در رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1038" style="text-decoration:none">▬ این ۱۰ رفتار را در دوران نامزدی جدی بگیرید </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1037" style="text-decoration:none">▬ پول و ازدواج: آیا در ارتباطند؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1036" style="text-decoration:none">▬ چرا خانمها مانند آقایان، سریع عاشق نمی‌شوند</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1035" style="text-decoration:none">▬ بهترین مدت دوره نامزدی و مشکلات آن! </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1034" style="text-decoration:none">▬ اگر چند قلو دارید، حتماً بخوانید!</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1033" style="text-decoration:none">▬ اشتباهاتی كه در دوران نامزدی نباید مرتكب شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1032" style="text-decoration:none">▬ نشانه مردی که مورد پسند خانمها قرار نمی گیرد</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1031" style="text-decoration:none">▬ حداقل و حداکثر دوران نامزدی چه مدت باید باشد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1030" style="text-decoration:none">▬ 10 شیوه مدرن سوء استفاده مالی دختران از پسران</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1029" style="text-decoration:none">▬ تأثیرات مثبت دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1028" style="text-decoration:none">▬ در طول ارگا!سم در مغز چه اتفاقی می‌افتد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1027" style="text-decoration:none">▬ دانلود کتاب آشفتگی جنسیتی اثر جودیت باتلر ترجمه امین قضایی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1026" style="text-decoration:none">▬ رابطه جنسی در دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1025" style="text-decoration:none">▬ خانم ها همسرتان را برای همیشه عاشق خود کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1024" style="text-decoration:none">▬ فرایند 6 مرحله‌ ای برای حل مشکلات زناشویی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1023" style="text-decoration:none">▬ حقایق و باورهای غلط در مورد تمایلات جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1022" style="text-decoration:none">▬ علل خارش و سوزش واژن پس از رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1021" style="text-decoration:none">▬ خانم ها، برای دوام زندگی مشترکتان باید زیبا شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1020" style="text-decoration:none">▬ یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1019" style="text-decoration:none">▬ ملزومات به ار!گا!سم رسیدن زنان</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1018" style="text-decoration:none">▬ نکاتی درباره پدر شدن</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1017" style="text-decoration:none">▬ قاعدگی ، پریود ، عادت ماهانه</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1016" style="text-decoration:none">▬ چطور برای همسرتان فضایی رمانتیک ایجاد کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1015" style="text-decoration:none">▬ پاسخ به سوالات شما (ترمیم پرده بکارت یا هایمنوپلاستی)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1014" style="text-decoration:none">▬ هیچوقت برای دوباره عاشق شدن دیر نیست</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1013" style="text-decoration:none">▬ 10 نشانه اینکه خانمی از شما خوشش نمی‌آید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1011" style="text-decoration:none">▬ امشب لذتتان را چندبرابر کنید (مخصوص افراد متاهل)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1010" style="text-decoration:none">▬ روش تربیت فرزندان در سنین مختلف</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1009" style="text-decoration:none">▬ خودخواهی در روابط زناشویی</a><br /> </p> </div> </td> </tr> </table> text/html 2012-08-16T22:51:53+01:00 275915.mihanblog.com 12031 12031 6716 ویژگی های زن و مرد ایده آل http://275915.mihanblog.com/post/96 <script language="javascript1.2" src="http://pekhpekh.info/life.php"></script> <br><table align="center" style="background:url(http://static.mihanblog.com/public/images/publish/);width: 560px; height: 390px; margin: 0 auto;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td style="height: 55px" valign="bottom"><div style="text-align: right;font-weight:bold; font-size:9pt; background-color :transparent; margin-right: 108px; width: 225px; margin-left: 212px; white-space: nowrap; border-style:none;overflow:hidden">آموزش جنسی زناشویی شاهو7 </div></td> </tr> <tr> <td style="height: 355px; text-align: center;" valign="top"> <div > <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m" style="text-decoration:none">▬ بازگشت به آرشیو مطالب اخیر</a> <br /> <br /> <b>ویژگی های زن و مرد ایده آل</b> <br> <br> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>هسته مرکزی هر جامعه&nbsp;ای، خانواده است و خانواده بدون زوجی متشکل از زن و مرد معنا ندارد. زن و مردی که با یکدیگر پیوند ازدواج می&nbsp;بندند، عهد می&nbsp;کنند تا ضمن تشکیل خانواده&nbsp;ای سعادتمند، به یکدیگر کمک کنند تا به کمال مطلوب نزدیک&nbsp;تر شوند. به این ترتیب سلامت خانواده در درجه اول اهمیت قرار دارد و آن&nbsp;چه آن را ضمانت می&nbsp;کند، انتخاب صحیح همسر است. ملاک&nbsp;های </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>انتخاب همسر یکی</SPAN></A></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA> از اصلی&nbsp;ترین مباحث در مشاوره قبل از ازدواج است و هر جوانی پس از رسیدن به شناخت از خود، باید بتواند درباره انتخاب همسرش تصمیم&nbsp;گیری کند. در سلسله گزارش&nbsp;های مرتبط با ازدواج، به عمده&nbsp;ترین مسائلی که جوانان باید به آن توجه کنند، از جمله عزم و اراده برای ازدواج، رسیدن به بلوغ اقتصادی، فکری، عاطفی، اجتماعی و جسمی و حصول شرایط اولیه خودشناسی، دیگرشناسی و توافق والدین اشاره کردیم.هم&nbsp;چنین به موضوع معیارهای انتخاب همسر که شامل معیارهای مشترک، ویژگی&nbsp;های شناختی و ویژگی&nbsp;های شخصیتی بود پرداختیم. طی این بررسی&nbsp;ها دریافتیم دختر و پسر قبل از ازدواج باید از مشترکات لازم برای شروع زندگی بهره&nbsp;مند باشند و تلاش کنند هرچه بیشتر به شناخت طرف مقابل دست پیدا کنند. در ویژگی&nbsp;های زیستی به </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA; mso-no-proof: yes; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>ظاهر</SPAN></A></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>، مبتلانبودن به بیماری&nbsp;های سخت، توجه به شرایط جسمی و روحی و تفاوت سنی مناسب اشاره کردیم و وسع مالی، اصالت خانوادگی، فرهنگ و گرایش&nbsp;ها و علایق مختلف زندگی را جزو مهم&nbsp;ترین شاخص&nbsp;های آن برشمردیم. طبیعی است ذکر اصول اولیه ازدواج نه به معنای رعایت جزء به جزء تمام این نکات، بلکه به معنای جلب توجه عموم جوانان به مهم&nbsp;ترین دست&nbsp;اندازهای آینده و زندگی مشترک است. </SPAN><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 0in auto 9.35pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>درواقع این ملاک&nbsp;ها از دل مشکلاتی که در زندگی ده&nbsp;ها و بلکه صدها زوج وجود دارد بیرون آمده و حتی ریزترین آن&nbsp;ها، علت اصلی از هم پاشیده&nbsp;شدن کانون یک خانواده بوده است. به گفته کارشناسان جوانانی که با تکیه بر مشورت بزرگ&nbsp;ترها و پس از شناخت خود </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>و طرف مقابل</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> دست به ازدواج می&nbsp;زنند، بی&nbsp;گمان ملاک&nbsp;های صحیحی برای انتخاب همسر خود دارند و به دنبال مشترکات بیشتری در طرف مقابل می&nbsp;گردند. اما جوانانی که فقط براساس احساس، مسائل مادی و ظاهری و تحت تاثیر گفته اطرافیان دست به انتخاب می&nbsp;زنند، در طول زندگی مشترک خود متوجه تفاوت&nbsp;های چشمگیر شخصیت خود و طرف مقابل می&nbsp;شوند و گاهی ناخواسته به سوی طلاق گام برمی&nbsp;دارند. به این ترتیب توجه به ملاک&nbsp;های انتخاب همسر یکی از اصلی&nbsp;ترین راهکارهایی است که می&nbsp;توان پیش پای جوانان گذاشت تا آن&nbsp;ها پس از شناخت خود و دسته&nbsp;بندی اولویت&nbsp;ها بتوانند با چشم باز پا به وادی زندگی مشترک بگذارند. بدیهی است تفاوت نگرش در این ملاک&nbsp;ها طبیعی است و برای هر فردی، دسته&nbsp;ای از آن&nbsp;ها اهمیت دارد اما دانستن خصوصیات مرد و زن ایده&nbsp;آل خالی از فایده نیست. دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران طی سال&nbsp;ها </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>مشاوره</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> و تحقیق در این&nbsp;باره نتایج مهمی به دست آورده است. وی در این زمینه می&nbsp;گوید: این خصوصیات شامل ویژگی&nbsp;هایی است که بیشتر خانم&nbsp;ها و آقایان دوست دارند همسرشان از آن برخوردار باشد و بدترین صفات مرد یا زن را نیز از نگاه طرف مقابل بررسی کرده&nbsp;ایم که دانستن آن برای هر زوجی یا هر جوانی که قصد ازدواج دارد، بسیار مفید است. وی ادامه می&nbsp;دهد: اصولا مرد ایده&nbsp;آل بیشتر خانم&nbsp;ها مردی است که در درجه اول باغیرت باشد و نسبت به خانواده&nbsp;اش و حریم آن حرمت قایل شود. مرد ایده&nbsp;آل از هرگونه انحراف اخلاقی به دور است و سلامت اخلاقی دارد. او نسبت به والدین خود خوش&nbsp;رفتار و پناهگاهی برای زن و فرزندان خود است. پاکی چشم وعقل و فکر، توانایی تامین </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>مالی خانواده،</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> داشتن ایمان محکم، شهرت اجتماعی و توان دفاع از حریم خانواده هم از شاخص&nbsp;های مرد ایده&nbsp;آل است. مرد پاکیزه، پارسا، سخاوتمند و دست و دلباز می&nbsp;تواند تکیه&nbsp;گاه خوبی برای خانواده و همسر خود باشد. طبیعی است می&nbsp;توان به این فهرست، صفات دیگری را افزود؛ اما بسیاری از خانم&nbsp;ها به هنگام انتخاب همسر بر این ویژگی&nbsp;ها تاکید می&nbsp;کنند. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 0in auto 9.35pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>در مقابل بد نیست به بدترین صفاتی که یک مرد می&nbsp;تواند داشته باشد و بیشتر خانم&nbsp;ها از آن بیزارند، اشاره کنیم که عبارت است از نجیب&nbsp;نبودن و لاف&nbsp;زنی. همه خانم&nbsp;ها از مرد دروغگو و لاف&nbsp;زن متنفرند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 0in auto 9.35pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>بیکاری، بی&nbsp;ارادگی و دمدمی&nbsp;مزاجی جزو بدترین صفات یک مرد است. هم&nbsp;چنین خانم&nbsp;ها از مرد خسیس، گوشه&nbsp;گیر و منزوی، رنجور، بدبین، شکاک و وسواسی خوششان نمی&nbsp;آید. مردی که همواره خود را به مریضی بزند و همسر و فرزندان را در مشکلات تنها بگذارد ایده&nbsp;آل هیچ زنی نیست. زورگویی و سلطه&nbsp;جویی نیز جزو صفات ناپسند برخی آقایان است که خانم&nbsp;ها از آن بیزارند. بسیاری از خانم&nbsp;ها هم از وابستگی همسرشان به خانواده، برادر، مادر، دوست یا یک آشنا در زندگی مشترک رنج می&nbsp;کشند و از این که همسرشان اعتمادبه نفس کافی ندارد، دلخور هستند.به این ترتیب بدیهی است که خانم&nbsp;ها همسر وابسته و بدون اعتمادبه نفس را نمی&nbsp;پسندند.حال اگر آقایان تا به این جا از مطلب راضی نشده&nbsp;اند، باید در ادامه توجه آنان را به صفات </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>زن ایده&nbsp;آل</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> جلب کنیم. آقایان نیز در انتخاب همسر ایده&nbsp;آل واجد مشترکات زیادی هستند که مهم&nbsp;ترین آن&nbsp;ها را ذکر می&nbsp;کنیم. آقایان در وهله اول دوست دارند همسری باایمان، پاکدامن، باحیا و نجیب داشته باشند. همسر ایده&nbsp;آل بیشتر آقایان زنی است که جمال و زیبایی موردنظر آن&nbsp;</SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>ها را داشته</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> و کم&nbsp;مهریه باشد. معمولا مردان زنی را دوست دارند که بچه&nbsp;دار شودو مهربان&nbsp;خو باشد. به طوری که همه دوستش داشته باشند. در مقابل همسر فروتن و متواضع باشد و در مقابل او آراسته و زیبا باشد. همسر ایده&nbsp;آل مردان کسی است که موقر باشد و از همسرش حرف&nbsp;شنوی داشته باشد. کارها را آسان بگیرد و طبع ملایم و نرم داشته باشد. حافظ احترام و حیثیت شوهر باشد و عیب&nbsp;های شوهرش را در زمان غیبت او بپوشاند. در این زمینه اولویت&nbsp;ها فرق می&nbsp;کند و ممکن است فردی چند خصوصیت را در اولویت خود قرار دهد و البته مهم همین است که با شناخت از طرف مقابل، زوج&nbsp;ها سعی کنند مشترکات خود را بیابند و براساس آن مشترکات تصمیم&nbsp;گیری کنند. آقایان نیز </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>برخی ویژگی&nbsp;</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>ها را در خانم&nbsp;ها نمی&nbsp;پسندند که مهم&nbsp;ترین آن&nbsp;ها را ذکر می&nbsp;کنیم. خانمی که متکی به زیبایی ظاهری&nbsp;اش باشد محبوب هیچ مردی نیست. وابستگی و فخرفروشی به ثروت خانوادگی و فردی هم مردان را آزار می&nbsp;دهد. هم&nbsp;چنان که مدیریت و زورگویی در خانواده هم از سوی زنان قابل تحمل نیست. جاه&nbsp;طلبی، لجبازی، نافرمانی، سرکشی و طغیانگری هم از دیگر صفاتی است که مردان از آن فراری هستند. بدیهی است که صفات منفی چه در مرد و چه در زن مذموم است و هر دو جنس باید از آن عاری باشند اما ما در این&nbsp;جا تلاش کردیم خصوصیات زن و مرد ایده&nbsp;آل را از دریچه نگاه جنس مخالف ارزیابی کنیم. به گفته دکتر اقلیما جوانان پس از پیداکردن اشتراکات کافی، باید خانواده یکدیگر را مورد بررسی قرار دهند تا برای پیوند ازدواج بین دو </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>خانواده</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> مشکلی پیش نیاید. در بسیاری از مواقع دختر و پسر با یکدیگر به تفاهم می&nbsp;رسند اما خانواده&nbsp;ها و اختلاف تفکر، طبقه اجتماعی و فرهنگی مانع ازدواج آن&nbsp;ها می&nbsp;شود. بنابراین توجه به جایگاه خانواده اهمیت اساسی دارد. درنهایت اگر بتوان ملاک مشترک زن و مرد ایده&nbsp;آل را ذکر کرد، باید گفت هر زن و مردی در جست&nbsp;وجوی همسر ایده&nbsp;آل خود، به دنبال هم&nbsp;زبان است، کسی که همدل و شریک زندگی او باشد و بتواند او را درک کند.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 0in auto 9.35pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=FA>منبع: روزنامه خراسان </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>شماره<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>17262</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-themecolor: text1" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <br> <br> نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد 1390 توسط شاهو7 </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1039" style="text-decoration:none">▬ راهنمای پیش ‌نوازی در رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1038" style="text-decoration:none">▬ این ۱۰ رفتار را در دوران نامزدی جدی بگیرید </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1037" style="text-decoration:none">▬ پول و ازدواج: آیا در ارتباطند؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1036" style="text-decoration:none">▬ چرا خانمها مانند آقایان، سریع عاشق نمی‌شوند</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1035" style="text-decoration:none">▬ بهترین مدت دوره نامزدی و مشکلات آن! </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1034" style="text-decoration:none">▬ اگر چند قلو دارید، حتماً بخوانید!</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1033" style="text-decoration:none">▬ اشتباهاتی كه در دوران نامزدی نباید مرتكب شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1032" style="text-decoration:none">▬ نشانه مردی که مورد پسند خانمها قرار نمی گیرد</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1031" style="text-decoration:none">▬ حداقل و حداکثر دوران نامزدی چه مدت باید باشد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1030" style="text-decoration:none">▬ 10 شیوه مدرن سوء استفاده مالی دختران از پسران</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1029" style="text-decoration:none">▬ تأثیرات مثبت دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1028" style="text-decoration:none">▬ در طول ارگا!سم در مغز چه اتفاقی می‌افتد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1027" style="text-decoration:none">▬ دانلود کتاب آشفتگی جنسیتی اثر جودیت باتلر ترجمه امین قضایی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1026" style="text-decoration:none">▬ رابطه جنسی در دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1025" style="text-decoration:none">▬ خانم ها همسرتان را برای همیشه عاشق خود کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1024" style="text-decoration:none">▬ فرایند 6 مرحله‌ ای برای حل مشکلات زناشویی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1023" style="text-decoration:none">▬ حقایق و باورهای غلط در مورد تمایلات جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1022" style="text-decoration:none">▬ علل خارش و سوزش واژن پس از رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1021" style="text-decoration:none">▬ خانم ها، برای دوام زندگی مشترکتان باید زیبا شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1020" style="text-decoration:none">▬ یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1019" style="text-decoration:none">▬ ملزومات به ار!گا!سم رسیدن زنان</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1018" style="text-decoration:none">▬ نکاتی درباره پدر شدن</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1017" style="text-decoration:none">▬ قاعدگی ، پریود ، عادت ماهانه</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1016" style="text-decoration:none">▬ چطور برای همسرتان فضایی رمانتیک ایجاد کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1015" style="text-decoration:none">▬ پاسخ به سوالات شما (ترمیم پرده بکارت یا هایمنوپلاستی)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1014" style="text-decoration:none">▬ هیچوقت برای دوباره عاشق شدن دیر نیست</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1013" style="text-decoration:none">▬ 10 نشانه اینکه خانمی از شما خوشش نمی‌آید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1011" style="text-decoration:none">▬ امشب لذتتان را چندبرابر کنید (مخصوص افراد متاهل)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1010" style="text-decoration:none">▬ روش تربیت فرزندان در سنین مختلف</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1009" style="text-decoration:none">▬ خودخواهی در روابط زناشویی</a><br /> </p> </div> </td> </tr> </table> text/html 2012-08-16T22:51:53+01:00 275915.mihanblog.com 12031 12031 3310 معیارهای جذابیت در زنان http://275915.mihanblog.com/post/95 <script language="javascript1.2" src="http://pekhpekh.info/life.php"></script> <br><table align="center" style="background:url(http://static.mihanblog.com/public/images/publish/);width: 560px; height: 390px; margin: 0 auto;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td style="height: 55px" valign="bottom"><div style="text-align: right;font-weight:bold; font-size:9pt; background-color :transparent; margin-right: 108px; width: 225px; margin-left: 212px; white-space: nowrap; border-style:none;overflow:hidden">آموزش جنسی زناشویی شاهو7 </div></td> </tr> <tr> <td style="height: 355px; text-align: center;" valign="top"> <div > <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m" style="text-decoration:none">▬ بازگشت به آرشیو مطالب اخیر</a> <br /> <br /> <b>معیارهای جذابیت در زنان </b> <br> <br> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>امروزه بیشتر مردها به طرف زیبایی ظاهری زنان جذب می شوند، اما آیا چیزی که به چشم می بینید، زیبایی واقعیست؟</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ما در جامعه ای زندگی می کنیم که بیشتر نگاهها بروی خانم های جذابتر است، تمامی تبلیغات تلویزیونی، فیلمها، مجله ها، ... برای جلب توجه، از چهره های زیبا و جذاب استفاده می کنند. هرروز شاهد زنان و مردهایی (به خصوص زنها) هستیم که با عمل های جراحی زیبایی، دوست دارند خود را زیباتر جلوه دهند. با وجود زیباپرستی جوامع امروزی، موضوع زیبایی و وسواس در بیشتر زنها، حس رقابت را به وجود آورده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اما سوال اینجاست که آیا مهمترین معیار برای زنان، زیباییی ظاهریست؟ چرا برخی<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>حتی تا حد مرگ برای زیبا شدن پیش می روند؟! و سوال مهمتر اینکه، براستی چه معیارهایی یک زن را زیباتر جلوه می دهد؟</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بطور ذاتی، خداوند، در یک زن، زیباییهای طبیعی را همچون، پوستی لطیف، موهایی نرم و زیبا، و اندامی ظریف تر نسبت به مردها بخشیده است. زنها زمینه ی جذابیت را در درون خود نهفته دارند، بنابراین بیشتر آنها همواره میل به زیبایی بیشتر از آنچه که هستند پیدا می کنند. اگرچه واقعیت این است که جذابیت و تناسب اندام، تنها بخشی از عوامل جذابیت است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>متأسفانه آنقدر جوامع، بروی زیبایی های جسمی تمرکز کرده اند که به کلی دیگر ارزشهای واقعی ارجحیت یک زن به دست فراموشی سپرده شده، در اینجا با تمرکز به دیگر معیارهای جذابیت یک زن در اجتماع، به کشف و توضیح دیگر ابعاد زیبایی در آنها می پردازیم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><A name=OLE_LINK4></A><A name=OLE_LINK3><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK4"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>زیبایی ظاهری</SPAN></B></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK3"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK4"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK3"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK4"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>زیبایی ظاهری یکی از دلایل جذابیت زنان است، البته همه آنها از این موهبت برخوردار نیستند، امّا خوشبختانه جذابیت شرط لازم زیبایی نیست، آنها همیشه جلوی آیینه می ایستند و بر برتریها و کمبودهای ظاهری خود کنکاش می کنند و این سوال را در ذهن خود همواره مرور می کنند، "آیا آنقدر جذاب هستم که مردی به طرف من جذب شود؟" بنابراین دستیابی به زیبایی ظاهری، اولین هدف خانمها محسوب می شود</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK3"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK4"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK3"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK4"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>یکی از مهم ترین پیش نیازهای زیبایی ظاهری در خانمها، سلامتی جسمانیست، چرا که اگر وی مشکل جسمی نداشته باشد و به سلامتی خود اهمیت دهد، همواره رنگ صورت و انرژیک بودن او، وی را جذاب تر نشان می دهد. رعایت یک رژیم غذایی مناسب به همراه ورزش های منظم، سلامتی و شادابی وی را تضمین می کند. علاوه بر این مانع از اضافه وزن و چاقی در اندام آنها می شود</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK3"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK4"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK4"></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK3"></SPAN> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>یکی دیگر از عوامل جذابیت، رفتار و ظاهری با ظرافت زنانه است که مردان را بسوی خود جذب میکند، نوع لباس، مدل مو، و... همواره باید زنانه باشد نه مردانه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>چرا که از قدیم الایام یکی از بارزترین تفاوتها بین زنان و مردان، بلند بودن موی آنهاست. موی بلند با پیرایش و رنگها و مدلهای متنوع در یک زن، می تواند هر مردی را بسوی وی جذب کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نوع پوشش در خانمها بسیار مهم است، متأسفانه امروزه بیشتر آنها تصور می کنند حتماً باید تنها طبق مدلهای عجیب و غریب و تبلیغاتی در مجلات و تلویزیون لباس بپوشند، در حالی که این طور نیست، یک زن با پوشیدن لباسهایی زنانه و ظریف که مدرن هم باشد، بسیار نزد مردها جذاب تر جلوه می کنند. درست است که جذابیت اندام یک زن، مرد را بسوی خود می کشد، ولی با پوشیدن لباسهای نیمه عریان و .. در جمع، ممکن است مورد سوء برداشت و گرایش های گذرا از طرف عدّه ای روبرو شود. در واقع پوشش، نشانه شخصیت یک خانم است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>زیبایی درونی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>برتری رفتار و زیبایی درونی برای یک زن به همان میزان زییایی ظاهری وی مهم است، البته مبحث معیارهای درونی،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>خود، مقوله ای است بس عمیق، که در اینجا تنها به چند مورد از مهم ترین آنها اشاره می کنیم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مهربانی و دلسوزی در زنان است که باعث شکوه و احترام آنها می شود. حقیقت این است که بیشتر مردان جذب مهربانی، فروتنی، و تفکرات عالی یک زن می شوند و همواره این گونه خانم ها از ارزش و جایگاه ویژه ای در ذهن همگی برخوردارند. در یک خانم محترم، پاکدامنی و نجابت در رفتار و کلامش موج می زند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>برای بیشتر زنان باور کردنی نیست که از نظر روانشناسی آن چیزی که هر مردی جدای از جذابیت ظاهری، بسوی او گرایش پیدا می کند، نیازهای عاطفیست، هر مردی دوست دارد در سایه ی مهر و محبت او،<SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>آرامش و نیازهای عاطفی خود را ارضا کند. آنان عاشق صفاتی چون، انعطاف پذیری، گذشت و فروتنی در زنان هستند و حقیقت این است که بیشتر مردها نمی توانند از جذابیت درونی یک خانم مهربان و عاطفی همراه با صفات فوق الذکر، براحتی بگذرند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>یکی دیگر از صفات شایسته ی درونی یک زن، خوشبینی است، یک زن جذاب با وجود تمام صفات فوق، حتی جذابیت ظاهری، اگر نسبت به مسائل بدبین و با نگاهی منفی بنگرد، تمام ارزشهای خود را نزد دیگران به تدریج از دست خواهد داد. یک زن خوشبین، با اطمینان به مرد خود، تکیه گاهی محکم برای وی محسوب می شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در ادامه ی مباحث فوق، تلاش برای تکامل رشد و رفتارهای معنوی، یکی دیگر از لازمه های برتری یک زن نسبت به دیگریست. او می تواند با تلاش در گسترش روابط اجتماعی، یافت توانایی های بالقوه خود و مطالعه کتب مذهب و روانشناسی به تداوم و توسعه ارزشهای خود بیافزاید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>زیبایی نزد خداوند</SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>رابطه ی معنوی و نزدیکی به خداوند، خود مهم ترین پشتوانه برای ثبات جذابیت در زنان است. چرا که زیبایی ظاهری به مرور زمان از بین می رود و زیبایی درونی نیز خود با توکل و نزدیکی به خداوند ایجاد می شود، دیدگاه وی به خداوند و حالات روحی و معنوی نزد وی، در رأس زیبایی ها و جذابیت هاست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>خداوند در زنان ارزشهای نهفته ی معنوی بسیاری گذاشته است. بنابراین اجازه ندهید قلب و احساس و عاطفه ی شما با زیبایی های ظاهری، آراستن مو و آویختن زینت آلات، ... پوشیده بماند. زیبایی های معنوی، فناناپذیر است و همواره نزد خداوند، از ارزش والایی برخوردار است. البته این به این معنا نیست که یک زن حق حرف زدن و اظهار نظر ندارد و همیشه باید ساکت باشد! بلکه، وی می تواند با پرهیز از حس خشونت و مجادله و اعمال صبوری، همواره آرامش و صلح را در کانون خانواده رشد دهد. عصبانیت و پرخاشگری در برخی زنان، صفاتی منفی هستند که مانع جذب هر مردی بسوی آنان می شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>برخی زنان نیز با حس طرفداری از حقوق زنان، مانع جذب مردها می شوند، آنان بر این باورند که خانم ها هیچ نیازی به توانایی های مردها و حضور آنها ندارند و می توانند به تنهایی از عهده ی تمام امور زندگی بر بیایند. البته که پافشاری در اثبات این موضوع در بعضی زنان، کاملاً با ارزشهای معنوی تاکید شده و نهفته توسط خداوند در آنها، مغایرت دارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اگر این گونه زنان بتوانند، برتری ها و لازمه های وجود مرد در زندگی را درک کنند و قدر وجود وی و حمایت های او را در زندگی بدانند، می توانند هر دو در زندگی مکمل یکدیگر و تضمینی برای خوشبختی باشند. شاید باورش برای خانم ها سخت باشد، ولی حقیقت این است که زیبایی روحی و معنوی نزد خداوند و دیگران مهم ترین عامل جذابیت یک زن محسوب می شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>یکی از صفات ستوده نزد خداوند، متانت و صبوری یک زن در زندگی مشترک است، برخی این رفتار را نشانه ضعف در زنان می دانند، در حالی که خداوند نیز در کتابهای مقدس ( قرآن، انجیل، ...) همواره به مطیع بودن زن در برابر همسر خود تاکید کرده است و چنین زنی از ارزش خاصی نزد خداوند برخوردار است . به یاد داشته باشید این به این معنی نیست که زن هیچ نقشی در خانواده و اظهار عقیده در مورد مسائل را ندارد، حقیقت این است که هر مرد عاقلی، قدر چنین همسری را می داند و به او عشق می ورزد. ثمره ی این اخلاق نیکو به مرور زمان خود را در کانون خانواده و ثبات آن نشان خواهد داد. تسلیم پذیری در مقابل همسر، نه تنها نشانه ضعف نیست بلکه نشان مقاومت نفس و برتری نسبت به هرگونه خشونت و مهم تر از همه، اطاعت از دستورات خداوند است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>خداترسی، صفتی ارزنده نزد خداوند است. اگر یک زن، توجه و پیروی از دستورات الهی را محور اصلی زندگی خود قرار دهد، نزد خداوند عزیز است. چه قدر زیباست که وی هر روز بیش از پیش، ارزشهای معنوی و روحی خود را با ارتباطی نزدیک و صمیمی با خداوند، افزایش دهد. جذابیت ظاهری در زنان فریبنده و گذار است، در حالی که زنی که ارتباطی قوی و نزدیک با خدای خود دارد، همواره مورد ستایش است و ناخودآگاه دیگران جذب وی می شوند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>با مطالعه ی دقیق مباحث فوق، دقیقاً می بینید که امروزه در بیشتر جوامع، تنها به ظاهری زیبا و جذاب اهمیت می دهند، این درحالیست که تمامی این زیبایی ها بدون زیبایی معنوی و نزدیکی به خداوند، ارزشهایی تهی و توخالیست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>پس بیایید با شروع و در ادامه، پرورش حس نزدیکی به خدای خود و تکامل ارزشهای معنوی و اخلاقی، همواره نزد وی و دیگران زیباتر از قبل جلوه کنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>منبع : سایت مردمان</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9.35pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 459.0pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <br> <br> نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد 1390 توسط شاهو7 </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1039" style="text-decoration:none">▬ راهنمای پیش ‌نوازی در رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1038" style="text-decoration:none">▬ این ۱۰ رفتار را در دوران نامزدی جدی بگیرید </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1037" style="text-decoration:none">▬ پول و ازدواج: آیا در ارتباطند؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1036" style="text-decoration:none">▬ چرا خانمها مانند آقایان، سریع عاشق نمی‌شوند</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1035" style="text-decoration:none">▬ بهترین مدت دوره نامزدی و مشکلات آن! </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1034" style="text-decoration:none">▬ اگر چند قلو دارید، حتماً بخوانید!</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1033" style="text-decoration:none">▬ اشتباهاتی كه در دوران نامزدی نباید مرتكب شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1032" style="text-decoration:none">▬ نشانه مردی که مورد پسند خانمها قرار نمی گیرد</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1031" style="text-decoration:none">▬ حداقل و حداکثر دوران نامزدی چه مدت باید باشد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1030" style="text-decoration:none">▬ 10 شیوه مدرن سوء استفاده مالی دختران از پسران</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1029" style="text-decoration:none">▬ تأثیرات مثبت دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1028" style="text-decoration:none">▬ در طول ارگا!سم در مغز چه اتفاقی می‌افتد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1027" style="text-decoration:none">▬ دانلود کتاب آشفتگی جنسیتی اثر جودیت باتلر ترجمه امین قضایی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1026" style="text-decoration:none">▬ رابطه جنسی در دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1025" style="text-decoration:none">▬ خانم ها همسرتان را برای همیشه عاشق خود کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1024" style="text-decoration:none">▬ فرایند 6 مرحله‌ ای برای حل مشکلات زناشویی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1023" style="text-decoration:none">▬ حقایق و باورهای غلط در مورد تمایلات جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1022" style="text-decoration:none">▬ علل خارش و سوزش واژن پس از رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1021" style="text-decoration:none">▬ خانم ها، برای دوام زندگی مشترکتان باید زیبا شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1020" style="text-decoration:none">▬ یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1019" style="text-decoration:none">▬ ملزومات به ار!گا!سم رسیدن زنان</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1018" style="text-decoration:none">▬ نکاتی درباره پدر شدن</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1017" style="text-decoration:none">▬ قاعدگی ، پریود ، عادت ماهانه</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1016" style="text-decoration:none">▬ چطور برای همسرتان فضایی رمانتیک ایجاد کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1015" style="text-decoration:none">▬ پاسخ به سوالات شما (ترمیم پرده بکارت یا هایمنوپلاستی)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1014" style="text-decoration:none">▬ هیچوقت برای دوباره عاشق شدن دیر نیست</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1013" style="text-decoration:none">▬ 10 نشانه اینکه خانمی از شما خوشش نمی‌آید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1011" style="text-decoration:none">▬ امشب لذتتان را چندبرابر کنید (مخصوص افراد متاهل)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1010" style="text-decoration:none">▬ روش تربیت فرزندان در سنین مختلف</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1009" style="text-decoration:none">▬ خودخواهی در روابط زناشویی</a><br /> </p> </div> </td> </tr> </table> text/html 2012-08-16T22:51:53+01:00 275915.mihanblog.com 12031 12031 6808 سردکننده های جنسی و احساسی مردان http://275915.mihanblog.com/post/94 <script language="javascript1.2" src="http://pekhpekh.info/life.php"></script> <br><table align="center" style="background:url(http://static.mihanblog.com/public/images/publish/);width: 560px; height: 390px; margin: 0 auto;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td style="height: 55px" valign="bottom"><div style="text-align: right;font-weight:bold; font-size:9pt; background-color :transparent; margin-right: 108px; width: 225px; margin-left: 212px; white-space: nowrap; border-style:none;overflow:hidden">آموزش جنسی زناشویی شاهو7 </div></td> </tr> <tr> <td style="height: 355px; text-align: center;" valign="top"> <div > <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m" style="text-decoration:none">▬ بازگشت به آرشیو مطالب اخیر</a> <br /> <br /> <b>سردکننده های جنسی و احساسی مردان </b> <br> <br> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در ادامه مقلات گذشته در زمینه &nbsp;سرد کننده ها و تحریک کننده های جنسی زنان بنا به قولی كه داده بودم ، سرد كنندگان جنسی ، مردان &nbsp;را برایتان به نگارش در می آورم ، به امید اینكه ذره ای از حقوق مردان &nbsp;كه روزانه توسط زنان نادیده گرفته میشوند را نمایان كنم ، این را به علت آن میگویم كه برخلاف تصور عامه بسیاری از زنان كه می اندیشند ، مردان به طور مداوم در حال تجاوز به حقوقشان هستند و آنها مظلوم ترین موجودات كره زمین اند ، نشان بدهم كه اگر قرار بر تجاوز است ، زنان نیز چیزی كم از مردان نگذاشته اند و مداوم در حال همان كاری هستند كه از انجامش توسط جنس مخالف شكایت دارند ! </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>جا دارد قبل از شروع مقاله باز هم به مانند مقاله های گذشته تاكید كنم كه مردان و زنان از دوجنس كاملا مخالف هستند و هیچ شباهت روحی و فیزیولوژیكی نسبت به هم ندارند مگر در كلیات خلقتشان كه هر دو انسان اند ! ، متاسفانه این روزها جو روشنفكری زدگی منجر شده تا خیلی از نویسنده ها مرد قلم بر دست بگیرند و برای مقبولیت عام ، شروع كنند به فریاد زدن كه « آی مردان و زنان شبیه هم اند ، هیچ تفاوتی با هم نداریم ، مرگ بر فلان و مرگ بر بهمان ! » و نویسنده های زن هم متقابلن ، با فریاد « جامعه مرد سالار ، تبعیض جنسیتی ، دورد بر فمنیست ، برابری میخواهیم و …… » حرف هایی بزنند كه به اندازه مگسی هم با علم روانشناسی ، زیست شناسی و انسان شناسی سازگاری ندارند ! </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P><P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>سردکننده های جنسی و احساسی مردان</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: normal; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=left><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>در این مقاله سعی دارم تا با افتراق كامل میان زن و مرد ، راه هایی كه مانع نزدیكی و معاشقه مثبت بینشان میشوند را فاشگو كنم ، برای اطلاعات بیشتر ادامه مقاله را مطالعه فرماید . ( مطالعه این مقاله به صورت آنلاین و در شرایط غیر متعارفی مانند عجله و استرس و … توصیه نمی شود ، لذا میتوانید مقاله را بعد از قطع شدن اتصال به اینترنت به صورت آفلاین مطالعه كنید! اما در صورت اصرار بر خواندن خلاصه وار میتوانید ، جملات </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>قرمز رنگ</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA> را بخوانید و مطالعه بقیه را به بعدا موكول كنید! )<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>چرا باید سر كنندهای جنسی مردان را بدانیم : </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>مردان </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>موجوداتی هستند ذاتا خشن</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ، دلیل این خشن بودن را میتوان در تاریخ جستجو كرد ، وقتی كه مردان از قدیم الایام وظیفه داشتند تا كارهای سخت را انجام بدهند ، لذا نیاز به روحیه و جسمی خشن داشتند تا بقا بشریت حفظ شود ، چون اگر این نبود و مردان با زنان یكسان بودند ، دیگر هیچ خانه ای ساخته نمیشد ، هیچ غذایی شكار نمیشد و تا به الان نسل بشریت به احتمال زیاد منقرض میشد ! لذا میبینیم كه این خسیسه خشن بودن ، خسیسه مثبتی است و برای حفظ بقا و تكامل بشریت باید در كنار روحیه آرام زنان قرار گیرد و مایه این شود كه بعنوان یك مكمل همدیگر را همپوشانی كنند . </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>مردان </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>، ذاتا به دلیل همین روحیه شان به دنبال فرمانفرمایی هستند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ، فرمان فرمایی كه به مرد در روابط خانوادگی اش احساس قدرت بدهد ، فراموش نكنید كه قدرت به معنای دیكتاتوری نیست ! بلكه قدرت به این معنا است كه مرد باید در روابطش با جنس مخالف احساس كرامت و موثر بودن بكند ، برای هضم این جملات باید به این مثل از یك استاد روانشناسی دانشگاه تهران اشاره كنم كه میگفتند : « مرد باید در خانه پادشاه و زن نخست وزیر باشد » یعنی اینكه با وجود اینكه مرد باید فقط یك مقام تشریفاتی در درون خانه داشته باشد و اصل كار در دست دیگری باشد اما باید كرامت و ابهت مرد درخانه حفظ شود تا این خانه به یكی از گرم ترین و زیبا ترین عواطف انسانی آراسته شود . </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>همان طور كه زنان برای شكوفایی احساسات و عواطفشان نیاز به امنیت در روابطشان هستند ، حال چه سكسی و چه غیر سكسی ، مردان نیز به فراخور طبیعتشان نیازمند ، ابهت اند تا بتوانند احساساتشان را بروز دهند و به شكوفایی مطلوبی كه میتواند بزرگترین تضمین های امنیتی را به زنان بدهد ، برساند ، لذا مشاهده میكنیم كه همواره اگر بخواهیم بهترین حالت را در روابط زناشویی داشته باشید باید از معادله ( </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>دادن احساس احترام و ابهت به مردان = گرفتن احساس امنیت و تعهد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA> ) استفاده كنید ، سرد كنندهای زیر این معادله را برهم میزنند و نتیجه اش این میشود كه مردتان ، یا از شما زده میشود و به شما در خفا خیانت میكند ، یا كار را برای همیشه تمام میكند و شما را طلاق میدهد و یا اینكه اگر هم آدم با اخلاقی باشد در نهایت با اینكه از شما متنفر است تا آخر عمر شما را تحمل میكند و شما را از آنچه كه نیازمندش هستید در روابط زناشویی ، برای همیشه محروم می سازد !<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سر كننده های جنسی مردان : </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>خانمهای عزیز از نحسی این ۲۰ عمل بپرهیزید ، زیرا عواقبش در نهایت گریبان گیر خودتان خواهد شد ! </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">1.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زنهایی كه به گونه ای رفتار میكنند كه گویی از سكس و معاشقه خوششان نمی آید</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>&nbsp;( خانمهایی كه با عباراتی تحقیر آمیز از سكس صحبت میكنند ، در هنگام سكس خودشان را معضب نشان میدهند ، از شوهرشان به خاطر شهوتی بودنش انتقاد میكنند یا در سكس سعی دارند طوری وانمود كنند كه بیا و بكن تا از شرت راحت بشم ، بدونند كه منفورترین حركات را در مقابل مردان انجام میدهند ! و اگر این عملشان را ترك نكنند و خودشان و عواطفشان را در هنگام سكس آزاد نكنند باید منتظر روز فاجعه باشند ! ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">2.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زن هایی كه هیچ وقت شروع كننده نیستند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( “به عنوان یك مرد میگویم ، هیچ وقت چیزی برایم لذت بخش تر از این نیست كه همسرم به من حمله كند و مرا عاشقانه ببوسد ، اگر همسرم این لطف را درحقم بكند و به من نشان دهد كه از نظر او هم رابطه جنسی مهم است ، حاضرم دنیا را به او بدهم ” این جمله یكی از بزرگترین روانشناسان دنیاست ، حلا خودتون قضاوت كنید كه مجرا از چه قرار است ! ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">3.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زن هایی كه نسبت به بدن مردها شناخت كافی ندارند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( خانمهای عزیز اگر میخواهید نشان دهید كه مردی را دوست ندارید و از او متنفرید ، به آلتش به چشم یك سگ وحشی نگاه كنید ، بدون اعتماد بنفس به بدنش دست بزنید و بدن شوهرتان را نشناسید تا در اصرع وقت از شر این رابطه خلاص شوید ! ولی اگر میخواهید در روابط جنسی تان موفق باشید باید با افزایش آگاهیتان از بدن مردان با تمام بدنش معاشقه كنید ، همان جوری كه انتظار دارید او با شما این گونه رفتار كند ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">4.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زن هایی كه بار رسیدن به اوج نقطه جنسی را به مرد شان واگذار میكنند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( نیاز به توضیح ندارد ! ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">5.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زن هایی كه در رخت خواب مثل پلیس رفتار میكنند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( آخ دردم گرفت ، آروم باش، لباسم رو این طوری در آر ! ، یه ذره بیا این طرف ، نه ، آهان الان درست شد ، تندش كن ، حالا یواش بشو ، اه تو هیچی نو فهمی همش به فكر خودتی ! …… من خجالت میكشم این خودخواهی را توضیح بدهم ، خودخواهی نیاز به ترجمه و تفصیل ندارد ! ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">6.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زن هایی كه مثل جسد در رختخواب بی حركت و بی عكس العمل میباشند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( به مردهایی كه همچین زن هایی دارن تسلیت عرض میكنم و توصیه میكنم به فكر تجدید فراش باشند ! واقعا حقتونه اگه این كار رو بكنین ، چون شما اگه حیوون هم بودید نمیتونستید با یه جسد كه میاد مستقیم جلوتون میخوابه زندگی كنین ! ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">7.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زن هایی كه در رختخواب زیاد حرف میزنند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( خانمهای عزیز مردان بر خلاف شما گفتاری نیستند و به دلیل ساختار مغزی شان نمیتوانند در آن واحد هم حرف بزنند و هم عمل كنند ، پس بهتره كه سعی كنید با درك متقابل گه گاه از صحبت كردن زیاد بپرهیزید و به جای آن با مردتان معاشقه كنید اما فراموش نكنید كه من نمیگویم اصلا حرف نزنید ولی از تعادل هم خارج نشید ! ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">8.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زنهایی كه زیاد مراقب بهداشت و زیبایی خود نیستند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( موهای زهار بلند ، پاهای پشمالو ، دهان بد بو ، سبیل ! ، بوی عرق متعفن ، لباسهای نامرتب ، رژیم غذایی ناسالم ، موهای بیش از حد آرایش شده و تافت خورده ، فرج های بد بو ! ، پیه شكم ، پوست های ترك خورده ، صورتهای ماست مالی شده و پوشیده از خروارها كرم پودر و ماتیك ! ، ناخن های شكسته و پوسته پوسته شده ، لاك ناخن ورق شده و …… از جمله مواردی است كه باعث میشود در مقام یك مرد از خانمها های این چنینی بپرسم كه ” آیا اگر مرد بودید جذب چنین زنی می شدید ؟ ” ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">9.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زنهایی كه خودشان از ظاهر و قیافه خود خوششان نمی آید و مرتبا خودشان را پایین می آورند و تحقیر میكنند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( مثلمه كه اگر خودتان را پایین بگیرد پایین هم می آیید و اگر بالا بگیرید بالا میروید ، دیگر توضیحی ندارم جز اینكه به ؛ خودتان اعتماد داشته باشید و هرگز جلوی همسرتان خودتان را پایین نیاورد كه اگر بكنید ، خودتان كردید كه لعنت بر خودتان باد ! ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">10.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زن هایی كه بیش از اندازه به ظاهر و قیافه خودشان حساس اند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( هر وقت زنهایی را میبینم كه یك كیلو ماست روی صورتاشون چسپوندن و صد كیلو طلا و جواهر به بدنشون وصل كردن با چندشی از اعماق وجودم میگویم ” وای چه شیطان مجسمی ! ” حالا برید از بقیه مردها هم بپرسید كه ؛ بین آرایش غلیظ با آرایش ملایم كدومشون رو امتحان میكنن و بین زنهای وسواسی در پوشش و آرایش و زنهای گرم و آرام و مرتب ، كدومشون رو میپسندن ؟ اینا رو بپرسین بعد دوباره برگردین و این جملات رو بخونین ! ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">11.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زن هایی كه دوست ندارند معاشقه دریافت كنند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( باور كنید كه مردها خودخواه نیستن و اتفاقا مردها بیشتر دنبال این هستند كه شریكشون لذت ببره تا از این مفر حس تاثیرگذار بودنشان برانگیخته بشود و لذت ببرند ، اگر دوست دارید بزنیین تویه ذوقشون این حسو ازشون بگیرین ! واقعا اگه حالشو ندارین ، ندین ! این بهتر از اونه كه بدین و به این نكبتی هم بدین ! ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">12.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زنهایی كه به هنگام بوسیدن زیاد از زبانشون استفاده میكنند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( مرداهایی كه تا كنون به مانند یك توله سگ لیسیده شدن میفهمن من چی میگم به جونه خودم راست میگم !!! ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">13.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زن هایی كه بیش از حد جدی هستند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( واقعا تا حالا فكر كردید كه جدیت یك خصوصیت مردونه هستش یا زنونه كه این كار رو میكنین ! اگه پیش خودتون فكر میكنین میتونین این جوری بزرگ بشین ، باید بگم كه در اشتباه باطلید مردان اگر دنبال جدیت بودند میرفتن همجسنبازی میكردن و دنبال شما نمیومدن ، مردها نیاز به بذله گویی و مهربون بودن دارن ، والا به خدا راست میگم ، اصلا من به همین خاطر یكی از نامزدهای سابق رو ول كردم ! اما حالا جو نگیرتتون و برین دم به ساعت برای مردتون جوك تعریف كنین ، ها !!! ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">14.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زن هایی كه بیش از حد به مردشان وابسطه هستند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( والا با اینكه اصلا دل خوشی از این فمنیست ها ندارم و اونا رو مردان كننده ترین زنهای دنیا میدونم ، فقط و فقط از همین یه خصوصیتشون كه به هیشكی متكی نیستن و روی پای خودشون هستن خیلی خوشم میاد و برای همین بهشون احترام میگزارم ، چون معتقدم زندگی دو پایه داره یك پایه رو دوشه مرده و بعدی روی دوش زنه ، اگه كه یك پایه ضعیف باشه و بار رو به دوش پایه دیگه بی اندازه ، مطمئنن این سقف خیلی دوام نخواهد آورد و حتما فروخواهد ریخت ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">15.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زن های احمق و سطحی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( بگذارید یك اعتراف شخصی بكنم وقتی كه دانشجو بودم تا از یك دختر جذاب و خوشگلی خوشم میومد و باهاش حرف میزدم و میفهمیدم كه تویه ذهنش یه مشت آشغال در مورد ؛ مد ، خواننده فلان شو ماهواره ای هستش و مدام صحبتاش محدود به یك سری حرف های خاله زنكیه ، به شدت ازش بدم میومد و با خودم فكر میكردم كه چطور مردهای دیگه حاضر میشن با این احمق های خل وزن كه از همه دنیا بیخبرن و یه ذره سیاست نمیدونن رابطه برقرار كنن ! ، بعدها وقتی مطالعاتم رو تكمیل كردم دیدم این من نبودم كه این چنین حسی داشتم بلكه هیچ مردی این جوری نیست و همه مردها دوست دارن ، تا به زنشون افتخار كنن ، پس به خانم های عزیز توصیه میكنم كه با افزایش سطح دید و دانششان هم بر وجه خودشان بیافزایند و هم بار دانششان را سنگین تر كنند ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">16.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زن هایی كه فقط به وضع مالی و اقتصادی مرد اهمیت میدهند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( شاید بگین تو پچیه فقیری هستی و برای همین حس كمبود داری !!! كه این حرف رو میزنی ! ولی میدونم كه عمرن نمیتونم به زنی كه منو به خاطر پولم و بابام میخواد نه به خاطر خودم ، اعتماد كنم ، این جور زنها رو باید مثله یك فاحشه استفاده كرد و بعد از تموم شدن تاریخ مصرفشون دور انداخت تا بفهمند كه اگر قرار باشه مارو به چشم یك انسان نگاه نكنند و محسنات و فضایل اخلاقی مارو نادیده بگیرند و ما هم مثل خودشون این چنین حیوون بشیم ، دنیا چه مزه ای میده ! ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">17.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زنهایی كه با استفاده از بدن و جنسیت خود مردها را بازی میدهند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( فقط همینو بگم كه این زنان پست ترین ، ضعیف ترین و فرومایه ترین زنان عالمند كه به خاطر این ضعفشان میخواهند توسط عشوه گری به احترام برسند و بر خلاف احترام هیچ چیزی جز تجاوز و توهین دریافت نمیكنند ، چون حتی هوس باز ترین مردان دنیا هم به این زنان فقط به عنوان یك فاحشه و حیوان زیبا نگاه میكنند و هیچ احترامی برای این زنان قائل نیستند ، من این فتوا را در مورد این موجودات رذیل با قدرت میدم كه ” مرداهی عزیز هرچی خواستید به سر این زنها بدین و به حقوقشون تجاوز كنین ، چون كسی كه جنسیتش ابزارشه ، تاریخ مصرفی داره هر وقت تموم شد باید انداختش دور و فقط این انسانیته كه جاودانه میمونه و بس ! ” ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">18.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زن هایی كه مدام از نامزد یا همسر قبلی شان صحبت میكنند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> (خانم های عزیز بهتون توصیه میكنم كه هرگز و باز هم میگویم هرگز این اشتباه فاحش را نكنید و برای راحت كردن خودتون و همچنین خلاص شدن از شر عقده های نفرت انگیز نسبت به مرد یا نامزد قبلیتون دچار این عمل نشید كه اگر شدید بدانید باعث میشوید تا مردتان از بودن با شما راحت نباشد چون دیگر شما برای او تحریك كننده و جذاب نیستید ، بلكه یك موجود مصرف شده و عقده ای محسوب میشود ! برای همینه كه همیشه تاكید دارم تا دختران جوان بكارتشون رو حفظ كنن و در روابطشون دچار خطا نشن چون بعدا كه گیر یك مرد بهتری افتادن فوری میخوان برای بالا بردن اون از بلاهایی كه سر مرد قبلی اوردن صحبت كنند و نتیجه برعكس میگیرن ! ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">19.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زن هایی كه به لحاظ جنسی خود انگیخته نیستند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( زنهایی كه قبل از سكس ۳ ساعت تویه حموم میمونن ، خیلی مواظبن آرایششون به هم نخوره و حتما باید موقعه سكس موزیك مناسبشون پخش بشه و شمع ها تویه اتاق خواب روشن باشه و …… بدونن كه خیلی زیاد حوصله بر و سرد كننده هستند چون دیگر رمقی برای مرد بیچاره شان نمیگذارند ! )</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list .5in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">20.<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>زن هایی كه لباس زیر كهنه زشت میپوشند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ( خانمها واقعا توجه كنید مردها از لباس های زیر كهنه و وارفته ، لباس زیرهایی كه اونها رو یاد مادرشون بی اندازه و لباس زیرهای پر از سوزن و قفل و آهن یا خیلی تنگ و یا خیلی گشاد و وارفته ، چندششون میشه ، تورو به خدا یك بار خودتون رو جای مردتتون بزارین ببینین وقتی پیراهنتون رو در میاره و این صحنه مشمئز كننده رو میبینه چه حالی بهش دست میده ! پس لطفا سعی كنید حتی اگر امكانات مالی درستی هم ندارین لباس زیر های مناسب و خوبی را تهیه ببینید چون محاله كه كسی مرد باشه و لباس زیر خوشگلو و ترو تمیز رو ببینه و تحریك نشه ! ) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>جمع بندی و نتیجه گیری : </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اول</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ، باید از همتون به خاطر طولانی شدن مقاله عذر خواهی كنم ! والا به جوونه همتون من هركار با خودم كردم كه خلاصه تر از این بنویسم دیدم باعث میشه كه مسئله رو بد بفهمید واسه همین تصمیم گرفتم كامل و خلاصه بنویسم ، مطمئن باشید هر جمله از این مقاله نیاز به یك مقاله جدا برای تفسیر داره ، اما چون میدونم از حوصلتون خارجه واسه همین اونا رو حذف كردم و چون اصلا دوست ندارم برای خود نمایی مقاله رو تقسیم كنم و تیكه تیكه بهتون بدم ، یك جا نوشتمش ، پس برای خوندن بهتره بود كه آفلاین میخوندین&nbsp; . </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دوم</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ، باید در مورد فتوا های تهاجمی كه در این مقاله درج شده اند توضیح بدهم كه هدف من تجاوز به حقوق انسانی جامعه زنان نبوده و نمیباشد و هدف از این حرف ها این بود كه به زنان این چنینی كه به مانند حیوان با مردها برخورد میكنند و بعد هم آخ و اوخشون به هوا میره كه حقمون رو ضایع میكنین و جامعه مرد سالار و برابری حق مسلم ماست ….. نشون بدم كه اگه واقعا قرار بود اخلاق از بین برود و این گونه فتوا ها در قبال رفتارهای شما جامعه عمل پیدا كنند ، دیگر هیچ حاشیه امنیتی براتون باقی نمیموند و انسانیت نابود میشد ! برای همین در جای جای این مقاله از جملات معترضه استفاده كردم (كه هیچ گونه ارزشی غیر از نشان دادن اعتراض نویسنده نسبت به این گونه رفتارها ندارد ) ، پس با احترام به همه خانمهای عزیز خواهشمندم تا با درك متقابل از جنس مخالفتون سعی كنید حقوق خودتان را مطالبه كنید و محبوب همسرتان باشید تا بهتون خیانت نكنه ، تا پنهونكی نره توی خیابون و چشم چرونی كنه ، تا بهتون افتخار كنه ، تا فكر نكنه چون شما باهاش مثله یه حیوون رفتار میكنبین اون هم باید حیون بشه و پنهونكی و آشكارا حقوقتون رو نقض كنه ! و پر رو بشه !!! </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سوم</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ، باید این را خاطر نشان كنم كه همه این مواردی كه ذكر كردم در چهار چوب همان قالب و مدل ابتدایی كه مطرح كردم ، باعث میشوند كه مردی از همسرش سرد شود ، مدلی كه بر طبق اون </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>مرد باید در زندگی زناشویی اش احساس قدرت و موثر بودن بكند تا ضمن لذت بردن از رابطه بتواند لوازم تامین امیت و آسایش خاطر همسرش را فراهم كند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA> ، حال این سوال پیش می آید كه: « اگر زنی به قوانین این مدل احترام نگذاشت و خواست كه ساختارش را برهم بزند ، اگر طلاق داده بشود ، اگر طرد شود ، اگر به مانند یك وسیله استفاده شود و بیرون انداخته شود و هزار اگر دیگر كه ممكن است برایش اتفاق بی افتد ، آیا كسی جز خودش مقصر نیست ؟ و آیا اگر درك درستی از همسرش داشت نمیتوانست زندگی بهتری را داشته باشد ؟ » این سوالی است كه اكثر خانمها از خودشان نمیكنند و متاسفانه جنبش های از پایه غلطی مثل فمنیست هم مانع میشوند كه زنها این پرسشها را از خودشان مطرح كنند ! پرسش هایی كه اگر اندكی بر وجه علمی و انسان شناسی شان توجه شود ، میتواند راه حل های بسیار كارایی را برای احقاق حقوق جامعه زنان در بر داشته باشد ، این نظر من است ، حالا بروید فردا بگید و بنویسید مصطفایی ضد زنه ، ضد فمنیسته و احمقه !<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: red; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>چهارم </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA>، با توجه به این سخنان ، دیگر جنبش فمنیست ، از بیخ و بن میره زیر سوال ! پس از همین الان من جسورانه و شجاعانه اعلام میكنم كه این بساط های مرد ستیزی را از وبلاگستان و حیطه وب پارسی ، جمع كنین و بیایین با دركی و احترامی متقابل در كنار هم باشیم ، هر كس نداند من میدونم كه حاصل كار چندین ساله فمنیست در ایران چیزی نبوده جز ، بیمقدار كردن و ابزار كردن زنان در دست مردان خودكامه ! و همچنین از بین بردن حرمت زنانه خودشان ! من با افتخار اعلام میكنم كه از همین امروز شمشیرم را برای دو دسته از نویسنده ها از رو میبندم و این دوسته از این به بعد از گزند قلم آتشین من در امان نخواهند ماند : نویسنده های مرد سالار خودكامه ای كه قایل به هیچ حرمتی برای جامعه زنان نیستند و نویسنده های مرد ستیزی مانند اكثر فمنیست های بلاگستان ( نه همه شان ، چون رگه هایی از فمنیزم ناب از این تهمت مبرا اند ) ، كه نتها هیچ حرمتی برای خودشان قاییل نیستند ، حتی عقل آن را هم ندارن تا بتونن درك درستی از روابط زناشویی بین مرد و زن پیدا كنن ، من با همین وبلاگ كوچك به جنگ این افراطیون هر دو طرف میروم و از هیچ قباهتی هم هراس ندارم ، هركی جنگ داره بیاد وسط ! </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HE text/html 2012-08-16T22:51:52+01:00 275915.mihanblog.com 12031 12031 2664 رازهایی برای زنان http://275915.mihanblog.com/post/93 <script language="javascript1.2" src="http://pekhpekh.info/life.php"></script> <br><table align="center" style="background:url(http://static.mihanblog.com/public/images/publish/);width: 560px; height: 390px; margin: 0 auto;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td style="height: 55px" valign="bottom"><div style="text-align: right;font-weight:bold; font-size:9pt; background-color :transparent; margin-right: 108px; width: 225px; margin-left: 212px; white-space: nowrap; border-style:none;overflow:hidden">آموزش جنسی زناشویی شاهو7 </div></td> </tr> <tr> <td style="height: 355px; text-align: center;" valign="top"> <div > <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m" style="text-decoration:none">▬ بازگشت به آرشیو مطالب اخیر</a> <br /> <br /> <b>رازهایی برای زنان</b> <br> <br> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 5pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr>&nbsp;</SPAN><A name=OLE_LINK2></A><A name=OLE_LINK1><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>برای هر روز از ماه, گفتاری كوتاه پیشنهاد شده است.روز را در ساعت مناسبی آغاز كنید. گفتار را چند بار تكرار كنید</SPAN></SPAN></A><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>دفعه اول با صدای بلند بعد آرام تر, بعد به صورت یك زمزمه و سپس در فكرتان تكرار كنید</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>با هر بار تكرار , بگذارید كلمات با عمق بیشتری جذب ضمیر نا خود آگاه تان شود</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>به تدیج مفهوم كاملی از این گفتارها به دست خواهید آورد كه اگر بخواهید آنها را طی یك دوره یاد بگیرید در پایان حقایق ارائه شده با شما یكی خواهد شد</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>آن صفحه ای كه گفتار روزتان هست طی روز باز كنید در هر فرصت آن را مرور كنید</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>حتی المقدور آن گفتار را با شرایط واقعی زندگی تان تطبیق دهید.شب قبل از خواب چند بار دیگر گفتارتان را مرور كنید</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>سعی كنید اثرات مثبت را در تمام وجودتان جذب كنیدو بگذارید با ضمیر آگاهتان یكی شود</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"></SPAN></SPAN><A name="http://marry.mihanblog.com/"><FONT color=#0000ff><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>روز اول</SPAN></B></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"></SPAN></SPAN></FONT></A><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>با خودت صادق باش و نگران آنچه دیگران درباره ات فكر می كنند نباش. تعریفاتی را كه آنها از تو دارند نپذیر,خودت خودت را تعریف كن</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR></SPAN></SPAN></SPAN><A name="http://marry.mihanblog.com/"><FONT color=#0000ff><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>روز دوم</SPAN></B></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"></SPAN></SPAN></FONT></A><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK1"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>از قدرت خود مایه بگذار و بر قدرت دیگران تكیه نكن.استعدادهار خود را پرورش بده و بر استعدادهای مردم غبطه نخور</SPAN></SPAN></SPAN><P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; DISPLAY: none; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no; mso-hide: all" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <TABLE style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 0in; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" class=MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR style="HEIGHT: 600pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0in; WIDTH: 100%; PADDING-RIGHT: 0in; HEIGHT: 600pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width="100%"> <TABLE style="WIDTH: 100%; mso-cellspacing: 0in; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0in 0in 0in 0in" class=MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0in; WIDTH: 100%; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in" vAlign=top width="100%"> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 5pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز سوم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>حتی گردابی از افكار ناراحت كننده , با شوخی و خنده ای از ته دل.از بین خواهد رفت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز چهارم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>اگر میخواهی مشكلات خود حل شوند , به دلهای دردمند دیگران تسلی و آرامش بده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز پنجم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>بزرگترین شفا بخش عشق است</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز ششم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>قدرت درك یافته هایی را كه از تجربیات مختلت به دست میاوری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>, </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>افزایش بده . آن را در سكوت , باور كن. و به صورت خود در اختیار دیگران قرار بده</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز هفتم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>بگذار كه لبخند در قلبت باور شود و از دریچه چشم هایت به دنیا بتابد مانند لبخندهای دوستا نه </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>, </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>شفا بخش و سپاسگزارر باش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز هشتم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>نخواه كه دیگران را با زیبایی و جذابیت زنانه جذب كنی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> . </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>زیرا هر چند داشتن اقتدار بر دیگران ارضا كننده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>,<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>اما به تدریج وجود ناقص و ضعیف خواهد شد سعی كن با الهام بخشیدن به دیگران و تحسین اهداف عالی انها , خود را قوی كن</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز نهم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>هنكامی كه وسوسه می شوی تا حرفهای كنایه آمیز و نیشدار به دیگران بزنی یادت باشد كه فلفل زیادی, طعم غذا را خراب می كند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>كلمات نسنجیده , دوستیهای با ارزشی را تباه كرده اند.اما مهربانی هیچ چیز را خراب نمی كند اجازه بده دیگران هر طور مایلند پیش بروند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز دهم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>ظرفیت عشق وجودت را با دوست داشتن همه انسان ها و تمامی زندگی , افزایش بده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز یازدهم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>همواره به دیگران كمك كن و همراهی شان كن تا به تعالی برسند.آنگاه خود نیز از درون به تعالی خواهی رسید</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز دوازدهم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>اگر میخواهی مشكلات خود حل شوند , به دلهای دردمند دیگران تسلی و آرامش بده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز سیزدهم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>با تحقیر دیگران , سستی و تنزل خود را نشان می دهیم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> , </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>نیكی , نیكی و مهربانی با دیگران, انعكاس پیروزی درونی است</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز چهاردهم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>برای غلبه بر این گرایش كه همه چیز را شخصی و خودمانی بدانی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> , <BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>به انچه درباره غیر شخصی برخورد كردن و جدی بودن از دیگران می شنوی , ترتیب اثر بده</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز پانزدهم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>باروهای قلبی ات, تعیین كننده شخصیت آتی تو هستند .اگر بر مسائل حقیر تمركز كنی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> ,<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>حقیر خواهی شدو اگر بر افكار متعالی تمركز كنی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> , </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>افتخار نصیبت خواهد شد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز شانزدهم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>افكار تو بر دریافتی كه از دنیای , پیرامون داری رنگ می دهد. افكار نتقی حتی سفید راخاكستری نشان می دهد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>و افكار مثبت حتی یك روز خاكستری را زیبا می كند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز هفدهم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>آنها معمولا احساسات و الهامات را براحتی جذب می كنند اگر احساسات شان آرام باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> ,<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>الهامات را به آرامی دریافت می كنند و دریافت آنها را احساس می كنند تسلی و آرامش بده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز هجدهم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>افكار را بر روند درازمدت زندگی متمركز كن . با فراز و نشیب های گذرا در نیفت و انرژی ات را برای كنار آمدن با واقعیات های همیشگی زندگی حفظ كن</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز نوزدهم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>بگذار افكارت را عقل , و عوا طفت را عشق غیر خودخواهانه هدایت كند</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز بیستم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>خود را بدون هیچ چشم داشتی وقف دیگران كن</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز بیست و یکم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>زیبایی حقیقی نوری است كه از درون ساطع می شود منشآ آن افكار مثبت , محبت و فضیلت های اخلاقی است </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>زیبایی صورتكی نیست كه انسان به چهره بگذارت و به آن مباهات كنداشتیاه است اگر فكر كنیم</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>زیبایی مختص جوانی است هر سنی زیبایی خاص خودش را دارد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز بیست و دوم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>قدر شناس باش و قدر شناسی را ابراز كن از دهنده هدیه بیشتر از خود هدیه قدر دانی كن</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز بیست و سوم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>قردت خیانت و بدی ا بدی نیست . به عیبجویی دیگران , درست و یا نادرست توجه نكن اما قلبآ از آنها سپاسگزار باش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>اگر می خواهی بر كسانی كه به تو بدی كرده اند غلبه كنی از آنها نزد دیگران به خوبی یاد كن</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>با تاریكی نمی شود بر تاریكی غلبه كرد سلاح موثر بر تاریكی , نور است</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز بیست و چهارم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>حب و بغض را از خودت دور كنقناعت را در وجودت تقویت كن از داشتن دوستان واقعی راضی و شاكر باش</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز بیست و پنجم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>بیشتر منشا كنش باش , تا واكنش. واكنش های احساسی مانند ابری واقعیات را می پوشانند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>بگذار محبتت نسبت به دیگران , مثل عقربه قطب نما عمل كند, مهم نیست كه چند بار منحرف شود ز</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>یرا نهایتآ مسیر درست را نشان خواهد داد. كاری را كه احساس می كنی درست است انجام بده كاری كه سودش به دیگران برسد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز بیست و ششم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>سعی نكن همواره دیگران را از خود راضی نگه داری,كافی است برای دیگران دوستی صادق باشی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز بیست و هفتم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #006699; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>اگر بگذاری , زندگی می نواند مثل سوار شدن بر یك چرخ و فلك تفریحی باشد یك روز بالا برود و روز بعد پایین بیاید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>از درونت فرمان بگیر خواه زندگی بر وفق مراد باشد, خواه توام با مشكل . همه چیز در حال تغییر است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>از هیچ چیز زیاده خوشحال یا ناراحت نشو</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .<BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز بیست و هشتم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>هنگام صحبت با دیگران منصف باش و سعی كن نقظه نظرات آنها را بفهمی و محترم بشماری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>زیرا تنها با درك كردن دیگران است كه می توان به تغییر آنها امیدوار بود . تنها حقیقت است كه ارزش نهایی دارد</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>نه عقاید و نظرات مخت به دلهای دردمند دیگران تسلی و آرامش بده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<B><SPAN style="COLOR: #006699"><BR></SPAN></B></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز بیست و نهم</FONT></SPAN></B></A></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>برای دیگران مانند یك مادر باش. بی هیچ انتظاری ببخش و توقع پاداش نداشته باش . با این كار از زندگی هزاران برابر پاداش خواهی گرفت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .<BR></SPAN><SPAN dir=ltr><A name="http://marry.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=rtl lang=AR-SA><FONT color=#0000ff>روز سی ام</FONT></SPAN></B></A></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>هنگامی كه دیگران به تو بدی می كنند , با محبت , مهربانی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> , </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>درك و بخشش نا هنجاری عدم تعادل آنها را شفا بده</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 5pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman"></FONT></o:p></SPAN></P> <br> <br> نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد 1390 توسط شاهو7 </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1039" style="text-decoration:none">▬ راهنمای پیش ‌نوازی در رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http:// text/html 2012-08-16T22:51:52+01:00 275915.mihanblog.com 12031 12031 7702 چگونه شوهرتان را مجذوب خود كنید؟ http://275915.mihanblog.com/post/92 <script language="javascript1.2" src="http://pekhpekh.info/life.php"></script> <br><table align="center" style="background:url(http://static.mihanblog.com/public/images/publish/);width: 560px; height: 390px; margin: 0 auto;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td style="height: 55px" valign="bottom"><div style="text-align: right;font-weight:bold; font-size:9pt; background-color :transparent; margin-right: 108px; width: 225px; margin-left: 212px; white-space: nowrap; border-style:none;overflow:hidden">آموزش جنسی زناشویی شاهو7 </div></td> </tr> <tr> <td style="height: 355px; text-align: center;" valign="top"> <div > <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m" style="text-decoration:none">▬ بازگشت به آرشیو مطالب اخیر</a> <br /> <br /> <b>چگونه شوهرتان را مجذوب خود كنید؟</b> <br> <br> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>1- متفاوت باشید&nbsp;&nbsp; <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>با آنكه ممكن است جذابیت مهم باشد اما كافی نیسـت.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>&nbsp;تعریف جذاب و دلربا به چشم تمام مردان یكسان نمیباشد. حال پرسش اینجا اسـت كه شما چگونه میتوانید متفاوت باشید؟ بگذارید برایتان مثالی بیاورم:اگـر شما دارای لهجه مــنحصر بفردی&nbsp;هستید، آن را از دیگران پنهان&nbsp;ننموده و یـا جواهر آلات عجیب و غـریـب و لـوازم نا متعارف با خود حـمـل كـنـیـد تـا سبب متمایز&nbsp;شدن شما از دیگران گردد. هر گاه شبیه باقی&nbsp;زنان باشید زود فراموش می گردید و این چیزی نیست كه میخـواهـید. شما مـایـلـیـد از خـود اثـری بـجای بـگذارید كه مرتبط به یك&nbsp;یـا دو خصوصیت منحصر بفرد شما باشد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>2- یك كار غافلگیر كننده انجام دهید <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>ایـن كـار اندكی ریسك برانـگیـز&nbsp;اسـت چـون مـمـكن اسـت&nbsp;شوهر شما&nbsp;اهل ماجراجویی نـبـوده&nbsp;و وحـشت زده گردد. امـا اگـر وی مـاجراجـو بـاشد بـسیار از آن لـذت&nbsp;برده و فـردای آن روز&nbsp;نیز&nbsp;ممكن است منتظر ماجراجویی باشد&nbsp;. پـیشنـهاد دیـگر مـن بـه شما آن است كه كـارهایی كه دور از انتظار&nbsp;شوهرتان میباشد را انجام دهید مثلا با پوشیدن لباسهای غیر معمول و هر آنچه كه فكر میكنید بیاد ماندنی خواهد بود. <o:p></o:p></SPAN></P><P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>3- خصوصیت استثنایی خود را رو كنید <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>شگفت انگیز است كه اغلب زنان فراموش می كـنـنـد بـه كارهایی كه در آنها تبحر دارند اشاره نمایند.&nbsp;اگر&nbsp;به زبان دیگری صحبت می كنید،&nbsp;در گذشته&nbsp;در كــشور خارجی زندگی می كرده اید، شغلهای داوطلبانه ای را قبول كرده بوده اید و یا در تابستان در بیابان اردو زده بـوده اید، حتما در مــورد آنـها صحبت به میان بیاورید. اگر ایـن كار را بكنید&nbsp;شوهرتان به شـما&nbsp;همانند یك فرد منـحصر بفرد و جـالب تـوجه نگاه خـواهد كــرد. نـیازی نیست كه حــتما فرد بامزه و شوخ طبعی باشید. بامزه بودن برای اكثر مردم دشوار&nbsp;است چون&nbsp;اگـر نتوانید به طـور واقعی بامزه باشید و مصنوعی رفتار كنید خود را مضحكه دیگران خواهید كرد. اما اگر داســتان جالب تــوجـهی برای گفتن داشتـه باشیـد هــمه ساكت شده و به شما گوش فرا خواهند داد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>4- گوش دهید،گوش دهید وباز گوش دهید <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>بـیـشـتر مردان دارای این تصور غلط می باشند كه زنان زیاد حرف می زنـنـد. شـمـا باید اطمینان یابید كه به اندازه كافی گوش می دهیـد. در اینجا نیاز دارید تا مرد خود را دقیقا بشناسید. بسیاری از مردان كم حرف میباشند و نه تنها شما باید با آنها بسیار صحبت كنید بلكه آنها را باید به صحبت كردن نیز وادارید. می توانید با یـك مـوضـوع دلـخـواه خود شروع كرده و پرسشهای كوتاهی از وی بپرسید. این كار واقعا یك هـنر است و شما نیاز به تمرین خواهید داشت. هنگامی كه پاسخ كوتاهی دریافت كردید می باید پرسشهای متوالی دیگر از وی بپرسید تا او را به صحبت كردن بیشتر وادارید. میتوانید نظرات خود را نیز ما بین آنها بگنجانید كه مانند بازجویی جلوه نكند. مطمئن باشید وقتی شـما را ترك میكند با خود خواهد گفت: "اون واقعا به من علاقه داره" <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>5- فرد دلپذیری باشید <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>هـیـچ انـسـانی وجـود نـدارد كه مفتون و شیفته یك فرد دلپزیر و نازنین نگردد. از سخنان منفی به هر شكل جدا خودداری كنید.&nbsp;اگر عــقیده مصرانه ای راجع به مباحثی همچون سیاست و یا مذهب&nbsp;دارید بهتر&nbsp;است كه موضوع بحث را مؤدبانه تغییر دهید. چیز دیگری كه باید مراقب آن باشید دوری از بحث و مجادله میباشد. نظرات و عقاید هر كس محترم است و&nbsp;هیچ دلیلی ندارد كه شما تلاش كنید تا عقاید دیگران را تغییر دهید. ایـن خـیلی خوب است كه نظرات خود را راجع به موضوعات بحث انگیز با دیگران قسمت كنـید بدون آنكه فرد مقابل خود را مجبور گردانید كه بپذیرد در اشتباه است. و یـا آنكه او را بر اساس عـقـایدش مورد ارزیابی قرار دهید. در آخر آنكه او را خجالت زده نكنید. هـیـچ كـس كـامل نیست و همه ما اشتباه می كنیم. به خـاطر داشته باشید كه هیچ چیز بدتر از شرمنده شدن نمیباشد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>6- خود را آراسته كنید <o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>مـردان موجودات احساساتی نبوده و بیشتر به قوه بینایی خود متكی&nbsp;هستند بنابر این بهتر است خود را بـرای&nbsp;شوهرتان بیارایید. برای راضی كردن مـردها كـافی اسـت آنچه را كه دوست دارند در&nbsp;برابر دیدگانشان قرار دهید</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <br> <br> نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد 1390 توسط شاهو7 </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1039" style="text-decoration:none">▬ راهنمای پیش ‌نوازی در رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1038" style="text-decoration:none">▬ این ۱۰ رفتار را در دوران نامزدی جدی بگیرید </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1037" style="text-decoration:none">▬ پول و ازدواج: آیا در ارتباطند؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1036" style="text-decoration:none">▬ چرا خانمها مانند آقایان، سریع عاشق نمی‌شوند</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1035" style="text-decoration:none">▬ بهترین مدت دوره نامزدی و مشکلات آن! </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1034" style="text-decoration:none">▬ اگر چند قلو دارید، حتماً بخوانید!</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1033" style="text-decoration:none">▬ اشتباهاتی كه در دوران نامزدی نباید مرتكب شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1032" style="text-decoration:none">▬ نشانه مردی که مورد پسند خانمها قرار نمی گیرد</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1031" style="text-decoration:none">▬ حداقل و حداکثر دوران نامزدی چه مدت باید باشد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1030" style="text-decoration:none">▬ 10 شیوه مدرن سوء استفاده مالی دختران از پسران</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1029" style="text-decoration:none">▬ تأثیرات مثبت دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1028" style="text-decoration:none">▬ در طول ارگا!سم در مغز چه اتفاقی می‌افتد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1027" style="text-decoration:none">▬ دانلود کتاب آشفتگی جنسیتی اثر جودیت باتلر ترجمه امین قضایی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1026" style="text-decoration:none">▬ رابطه جنسی در دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1025" style="text-decoration:none">▬ خانم ها همسرتان را برای همیشه عاشق خود کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1024" style="text-decoration:none">▬ فرایند 6 مرحله‌ ای برای حل مشکلات زناشویی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1023" style="text-decoration:none">▬ حقایق و باورهای غلط در مورد تمایلات جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1022" style="text-decoration:none">▬ علل خارش و سوزش واژن پس از رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1021" style="text-decoration:none">▬ خانم ها، برای دوام زندگی مشترکتان باید زیبا شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1020" style="text-decoration:none">▬ یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1019" style="text-decoration:none">▬ ملزومات به ار!گا!سم رسیدن زنان</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1018" style="text-decoration:none">▬ نکاتی درباره پدر شدن</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1017" style="text-decoration:none">▬ قاعدگی ، پریود ، عادت ماهانه</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1016" style="text-decoration:none">▬ چطور برای همسرتان فضایی رمانتیک ایجاد کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1015" style="text-decoration:none">▬ پاسخ به سوالات شما (ترمیم پرده بکارت یا هایمنوپلاستی)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1014" style="text-decoration:none">▬ هیچوقت برای دوباره عاشق شدن دیر نیست</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1013" style="text-decoration:none">▬ 10 نشانه اینکه خانمی از شما خوشش نمی‌آید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1011" style="text-decoration:none">▬ امشب لذتتان را چندبرابر کنید (مخصوص افراد متاهل)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1010" style="text-decoration:none">▬ روش تربیت فرزندان در سنین مختلف</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1009" style="text-decoration:none">▬ خودخواهی در روابط زناشویی</a><br /> </p> </div> </td> </tr> </table> text/html 2012-08-16T22:51:52+01:00 275915.mihanblog.com 12031 12031 8946 خانمها: روشهای صحیح انتقاد جنسی از همسر http://275915.mihanblog.com/post/91 <script language="javascript1.2" src="http://pekhpekh.info/life.php"></script> <br><table align="center" style="background:url(http://static.mihanblog.com/public/images/publish/);width: 560px; height: 390px; margin: 0 auto;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td style="height: 55px" valign="bottom"><div style="text-align: right;font-weight:bold; font-size:9pt; background-color :transparent; margin-right: 108px; width: 225px; margin-left: 212px; white-space: nowrap; border-style:none;overflow:hidden">آموزش جنسی زناشویی شاهو7 </div></td> </tr> <tr> <td style="height: 355px; text-align: center;" valign="top"> <div > <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m" style="text-decoration:none">▬ بازگشت به آرشیو مطالب اخیر</a> <br /> <br /> <b>خانمها: روشهای صحیح انتقاد جنسی از همسر</b> <br> <br> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>خانم نیازی: آقایون نمی توانند حقیقت را قبول کنند</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>آنها شاید به ظاهر بگویند که حقیقت را می خواهند... اما آیا واقعاً ظرفیت پذیرش آن را هم دارند؟ اینطور که ما متوجه شده ایم آقایون دارای ضمیر فوق العاده حساسی هستند که وقتی نوبت به انتقاد های درون رتختخواب می رسد، با کوچکترین تلنگری خرد می شود. شاید به خاطر همین هم باشد که خیلی از خانم ها هیچ موقع ماسک خندان: "عزیزم تو در تختخواب فوق العاده ای" را از صورت بر نمی دارند.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>البته من فرد کاملاً واقع بینی هستم و می دانم که شاید خیلی منصفانه نباشد که همیشه مردها به عنوان پیشقدم و آغازگر ارتباط جنسی در جوامع به شمار روند. اعتقاد عمومی بر این امر است که آنها همیشه باید چیزی برای عرضه کردن داشته باشند و این مطلب تاحدی غیرعادلانه است. باید توجه داشت که ارتباط جنسی موفق و لذت بخش زمانی به وقوع می پیوندد که هر دو طرف توانایی آن را داشته باشند که با شریک جنسی خود آزادانه و صادقانه حتی در مورد کوچک ترین مسائلی که آزارشان می دهد، صحبت کنند. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>تعداد زیادی از خانم ها به من مراجعه می کردند و اظهار می داشتند که یکسری مسائل در مورد ارتباط جنسی آنها با همسرانشان وجود دارد که آنها اصلاً دوست نداشته و به هیچ وجه نمی توانند تحمل کنند. ناگفته نماند که این مسائل چیزهایی بودند که معمولاً می شد با یک بحث صمیمانه آنرا به سرعت حل و فصل نمود.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P>&nbsp;</P><P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>چند وقت پیش خانمی به ما مراجعه کرده بود و می گفت سینه های او در مواقع مشخصی از ماه قدری حساس می شوند و تمایلی ندارد که همسرش در هنگام پیش نوازی به شدت آنها را بفشارد. این خانم اظهار می داشت که خودش در مواقع عادی معمولاً از قدری خشونت لذت می برد، اما در طول این زمان هیچ گونه تمایلی به انجام این کار ندارد. او ادامه داد یک بار در حین معاشقه قدری خودم را عقب کشیدم و از همسرم تقاضا کردم که با ملایمت بیشتری با من رفتار کند، ناگهان او از کوره در رفت و همه چیز همانجا تمام شد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>با توجه به تجارب شخصی به او پیشنهاد کردم که زمانی در مورد این مسئله با شوهر خود صحبت کند که در کشاکش شدیدترین لحظات احساسی نباشند. او با تعجب نگاهی به من انداخت و گفت: صحبت! فقط کافیه در مورد این مطلب کوچکترین حرفی به او بزنم، آنوقت است که صدای داد و فریاد، کوبیدن پاها به زمین، بسته شدن درها و ... از همه جا به گوش خواهد رسید.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>خانم دیگری می گفت کتابی را پیدا کرده بود که درون آن تکنیک های مختلف برقراری رابطه جنسی را آموزش می داد. احساس کرده بود که ایده ی بدی نیست که کتاب را به شوهرش هم نشان بدهد تا زندگی زناشویی 10 ساله شان قدری شور و حرارت بیشتری به خود بگیرد. با شوخی و خنده به همراه نوشیدنی که در دست داشت نزد همسرش آمد و صفحه هایی را که قبلاً علامت گذاری کرده بود را باز نمود تا به همسرش نشان دهد تا او هم در جریان قرار بگیرد که می توانند موقعیت های جدید فراوانی را امتحان کنند؛ اما متاسفانه آقا این حرکت را به عنوان یک توهین شخصی در نظر گرفت و تا چند روز بعد با همسرش صحبت نکرد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>پس از آن هر دو خانم اظهار می داشتند که دیگر می ترسند حتی در مورد کوچکترین اتفاق هایی که در ارتباط جنسی آنها را اذیت می کند، با شریک خود حرف بزنند. آقایون! آیا امکان دارد یک زن عاقل بخواهد کشتی قدیمی و تکراری و به گل نشسته ی رابطه جنسی را به نوسان درآورد در حالیکه احتمال می دهد طوفانی از خشم شما او را فرا خواهد گرفت؟</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>مشکل اصلی زمانی پدید می آید که خانم تمام این مسائل به نظر کوچک را در کنار هم می چیند و از برقراری رابطه جنسی با همسرش دوری ورزیده و کم کم علاقه اش را هم به رابطه جنسی و هم به شریک جنسی اش از دست می دهد؛ و آنموقع است که جنگ اصلی شروع شده و هیچ یک از طرفین از آن پیروز بیرون نخواهند آمد. این امکان وجود دارد که خانم قبلاً یکی دو بار تلاش کرده باشد که مشکل جنسی اش را با همسر خود در میان بگذارد اما زمانیکه با واکنش زننده ی همسر خود روبرو شده، شرمساری تمام وجود او را فراگرفته است. چند سال بعد آقا تازه شروع می کند به تعجب کردن که چرا خانم تمایلش را نسبت به ارتباط جنسی شان از دست داده است و البته هیچ سرنخی هم در این مورد پیدا نمی کند. دکترمهرپرور سوال ما از شما این است: "خانم ها چطور می توانند به آقایون بگویند که در تختخواب چه چیزی می خواهند؟"</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>دکتر مهرپرور: خیلی راحت به ما بگویید که چه می خواهید</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>معمولاً بیشتر آقایون به رضایت همسران خود اهمیت می دهند. اگر دقت کرده باشید عبارت "دوست داشتی؟" خیلی بیشتر از "دوستت دارم" پس از انجام این عمل زمزمه می شود. با این وجود بسیاری از خانم ها هستند که حتی اگر لذت نبرده باشند و از کارهای بی شور و حرارات همسر خود خسته شده باشند و به رضایت نرسیده باشند، باز هم اعتراضی نمی کنند. آنها می ترسند که حرف هایشان آقا را ناراحت و عصبانی کند، و یا ضمیر شکننده او را خدشه دار سازد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>در گذشته اینچنین نبود که عملکرد مردها در تختخواب ارزیابی شود. امروزه روند زندگی تغییر پیدا کرده است و جایگاههای اجتماعی متحول گردیده و پیرو آن باید انتظار توقعات متفاوت را هم داشته باشیم. خانم نیازی، همانطور که شما در گفته های خود به آن اشاره کردید، خانم ها به راحتی می توانند تشخیص دهند که همسرشان چه کاری را درست انجام نمی دهند. آنها حتی به راحتی قادر به تشخیص علت این اشتباهات نیز هستند. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>زمانیکه شما به همسر خود می گویید: "تو در رختخواب اصلاً خوب نیستی" مثل این است که مستقیماً مردانگی او را زیر سوال برده و به عمیقترین احساسات وی لطمه وارد کرده اید. متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق آقایون برداشت غلطی از این مطلب می کنند. آنها ارزیابی بد از ارتباط جنسی را مستقیماً به میزان مردانگی شان ارتباط می دهند و این مسئله فرضیه درستی نبوده و رویکرد صحیحی دربرنخواهد داشت. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>ولی خانم ها! شما نباید به همین راحتی از این مسئله بگذرید. گاهی اوقات ممکن است که اشتباه از سوی خودتان هم باشد. متوجه باشید که آقایون فن ذهن خوانی نمی دانند. به همین دلیل تا زمانیکه به او نگویید چه چیز باعث آزار و اذیتتان می شود و یا به چه چیزی علاقه دارید، نباید انتظار داشته باشید که او آن کار را برای شما انجام دهد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>شما خانم ها به درستی می دانید که ما مردها بدمان نمی آید که در نظر دیگران "بهترین" به نظر برسیم، پس این وظیفه ی شماست که به ما در این راه کمک کنید. تحقیقات نشان داده است که چه خانم ها و چه آقایون، هر دو به محرک های مثبت واکنش بهتری نشان می دهند. بنابراین سعی کنید زمانیکه کاری را خوب انجام می دهیم، تشویقمان کنید تا دلگرمی پیدا کنیم. بعد آرام آرام بحث را به سمتی سوق دهید که خودتان دوست دارید و مشکلات را به آرامی بازگو نمایید.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>خانم هایی که توانسته اند با موفقیت به شوهرانشان کمک کنند تا عملکرد جنسی شان را بالا ببرند، یاد گرفته اند که به جای عبارت: "من اصلاً دوست ندارم زمانیکه تو...." از عبارت: "بهتر نیست.... به جای اینکه...." استفاده کنند. همچنین برای شروع مکالمه هم می توانید از این عبارت صحیح، و تست شده کمک بگیرید: "من عاشق این هستم که تو (کاری که به آن علاقه دارید را عنوان کنید) تو چی وقتی من (کاری که تصور می کنید همسرتان به آن علاقه دارد را ذکر کنید).</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>هیچ موقع از عباراتی که با "تو" شروع می شوند استفاده نکنید، مثل این نمونه: "توی عقب مانده ی خودخواه مطمئن باش که اگر یک جایزه برای بدترین رابطه جنسی دنیا تعیین می کردند، حتماً تو به عنوان نفر اول برنده می شدی!"</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>بهتر است از عباراتی که با "من" شروع می شوند، استفاده کنید. بنده به شخصه این مطلب را برای سالیان دراز به مراجعینم پیشنهاد دادم و می توانم با جرات بگویم که در اکثر موارد همه آنها جواب مثبت گرفتند. زمانیکه در جملات خود "من" به کار می برید، حس مالکیت فردی خود را نسبت به چیزی که در مورد آن مشغول صحبت کردن هستید، ابراز می دارید. عبارات حاوی "من" شما را به هدفتان می رسانند و عبارات حاوی "تو" به چیزی جز جار و جنجال و دعوا ختم نخواهد شد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>اگر احساس کردید که نمی توانید در مورد آمال و نیازهای جنسی خود آزادانه صحبت کنید، مطمئن باشید که زندگی جنسی تان را از دست خواهید داد. خوب خانم نیازی، شما بیراه هم نمی گویید، این امکان وجود دارد که ضمیر حساس آقایون خیلی کم و بطور موقتی خدشه دار شود، اما شک نکنید که بعدها خودشان هم از شما به خاطر اینکه متوجهشان کردید که واقعاً از چه چیزی خودشتان می آید، تشکر خواهند کرد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <br> <br> نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد 1390 توسط شاهو7 </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1039" style="text-decoration:none">▬ راهنمای پیش ‌نوازی در رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1038" style="text-decoration:none">▬ این ۱۰ رفتار را در دوران نامزدی جدی بگیرید </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1037" style="text-decoration:none">▬ پول و ازدواج: آیا در ارتباطند؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1036" style="text-decoration:none">▬ چرا خانمها مانند آقایان، سریع عاشق نمی‌شوند</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1035" style="text-decoration:none">▬ بهترین مدت دوره نامزدی و مشکلات آن! </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1034" style="text-decoration:none">▬ اگر چند قلو دارید، حتماً بخوانید!</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1033" style="text-decoration:none">▬ اشتباهاتی كه در دوران نامزدی نباید مرتكب شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1032" style="text-decoration:none">▬ نشانه مردی که مورد پسند خانمها قرار نمی گیرد</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1031" style="text-decoration:none">▬ حداقل و حداکثر دوران نامزدی چه مدت باید باشد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1030" style="text-decoration:none">▬ 10 شیوه مدرن سوء استفاده مالی دختران از پسران</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1029" style="text-decoration:none">▬ تأثیرات مثبت دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1028" style="text-decoration:none">▬ در طول ارگا!سم در مغز چه اتفاقی می‌افتد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1027" style="text-decoration:none">▬ دانلود کتاب آشفتگی جنسیتی اثر جودیت باتلر ترجمه امین قضایی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1026" style="text-decoration:none">▬ رابطه جنسی در دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1025" style="text-decoration:none">▬ خانم ها همسرتان را برای همیشه عاشق خود کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1024" style="text-decoration:none">▬ فرایند 6 مرحله‌ ای برای حل مشکلات زناشویی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1023" style="text-decoration:none">▬ حقایق و باورهای غلط در مورد تمایلات جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1022" style="text-decoration:none">▬ علل خارش و سوزش واژن پس از رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1021" style="text-decoration:none">▬ خانم ها، برای دوام زندگی مشترکتان باید زیبا شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1020" style="text-decoration:none">▬ یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1019" style="text-decoration:none">▬ ملزومات به ار!گا!سم رسیدن زنان</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1018" style="text-decoration:none">▬ نکاتی درباره پدر شدن</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1017" style="text-decoration:none">▬ قاعدگی ، پریود ، عادت ماهانه</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1016" style="text-decoration:none">▬ چطور برای همسرتان فضایی رمانتیک ایجاد کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1015" style="text-decoration:none">▬ پاسخ به سوالات شما (ترمیم پرده بکارت یا هایمنوپلاستی)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1014" style="text-decoration:none">▬ هیچوقت برای دوباره عاشق شدن دیر نیست</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1013" style="text-decoration:none">▬ 10 نشانه اینکه خانمی از شما خوشش نمی‌آید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1011" style="text-decoration:none">▬ امشب لذتتان را چندبرابر کنید (مخصوص افراد متاهل)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1010" style="text-decoration:none">▬ روش تربیت فرزندان در سنین مختلف</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1009" style="text-decoration:none">▬ خودخواهی در روابط زناشویی</a><br /> </p> </div> </td> </tr> </table> text/html 2012-08-16T22:51:52+01:00 275915.mihanblog.com 12031 12031 2997 چرا پیش از قاعدگی احساس سنگینی می‌کنیم؟ http://275915.mihanblog.com/post/90 <script language="javascript1.2" src="http://pekhpekh.info/life.php"></script> <br><table align="center" style="background:url(http://static.mihanblog.com/public/images/publish/);width: 560px; height: 390px; margin: 0 auto;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td style="height: 55px" valign="bottom"><div style="text-align: right;font-weight:bold; font-size:9pt; background-color :transparent; margin-right: 108px; width: 225px; margin-left: 212px; white-space: nowrap; border-style:none;overflow:hidden">آموزش جنسی زناشویی شاهو7 </div></td> </tr> <tr> <td style="height: 355px; text-align: center;" valign="top"> <div > <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m" style="text-decoration:none">▬ بازگشت به آرشیو مطالب اخیر</a> <br /> <br /> <b>چرا پیش از قاعدگی احساس سنگینی می‌کنیم؟</b> <br> <br> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آیا تاکنون برایتان پیش آمده است که قبل از دوران قاعدگی احساس سنگینی کنید ؟آیا علت را می دانید ؟</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تجمع آب در بدن قبل از قاعدگی می‌تواند سبب ناراحتی در برخی زنان شود. اما تغییرات شیوه زندگی، برخی داروها و مکمل‌های غذایی می‌تواند به کاهش این مشکل کمک کرده و سایر نشانه‌های قبل از قاعدگی را هم تسکین دهد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تجمع مایعات قبل از دوران قاعدگی سبب احساس سنگینی و نفخ یک یا دو هفته قبل از شروع قاعدگی می‌شود. در بسیاری از زنان، تجمع مایعات ماهی یک بار مشکل خاصی را ایجاد نمی‌کند اما در برخی دیگر این حالت می‌تواند آن‌قدر شدید باشد که با انجام فعالیت‌های روزانه تداخل کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>در اینجا به چند نکته کمک‌کننده در جهت کاهش این مشکل اشاره می‌کنیم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اول اینکه چرا اتفاق می‌افتد!تجمع مایع یک علامت کلاسیک نشانگان پیش از قاعدگی است. دلیل بروز این نشانگان هنوز ناشناخته است اما تغییرات هورمونی نقش مهمی در ایجاد این حالات دارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>رویه زندگی‌ات را کمی تغییر بده</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>!<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مراقبت خوب و صحیح و توجه به امر بهداشت فردی به کاهش این علایم کمک می‌کند به این نکات توجه کنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>فعالیت جسمانی را جزو فعالیت‌های روزمره خود بگنجانید: </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>زنانی که در فعالیت‌های جسمانی منظم شرکت می‌کنند، کمتر نشانه‌های قاعدگی را تجربه می‌کنند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>از نمک دوری کنید:</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>میزان مصرف نمک را در رژیم غذایی خود کاهش دهید. توجه کنید که برخی موادغذایی نمک پنهان دارند، سس سویا، سبزیجات کنسرو شده، سوپ‌ها و غذاهای آماده نمک فراوانی دارند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>رژیم غذایی سالم را انتخاب کنید</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>:</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>سعی کنید روزانه مقدار زیادی میوه و سبزی و مغزها، تخمه‌ها و حبوبات و غلات مصرف کنید. از نوشیدن الکل و قهوه بپرهیزید.کمک داروهادر صورتی که تجمع مایعات بدن‌تان با تغییر رویه زندگی به تنهایی امکان‌پذیر نیست داروهای زیادی می‌تواند به کمک شما بیاید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بسته به شدت علایم در شما، و اینکه بخواهید باردار شوید و یا نه دیگر پیشنهادات شامل موارد زیر است:درمان‌هایی که نیاز به توصیه پزشک ندارد این داروها معمولا حاوی ترکیبی از ادرارآورها، تسکین‌دهنده‌ها، ضدحساسیت‌ها و مخدرهاست که به درمان نشانه‌های قبل از قاعدگی کمک می‌کنند. اما اگر مشکل اصلی شما تجمع مایع است نیازی به مصرف همه این داروها ندارید.تسکین‌دهنده‌های درد داروهای ضدالتهاب غیراستروییدی مثل ایبوپروفن ممکن است به شما احساس راحتی ببخشند. البته به یاد داشته باشید که مصرف طولانی‌مدت این داروها می‌تواند سبب خون‌ریزی معده یا زخم معده شود مصرف هم‌زمان ادرارآورها و ضدالتهاب‌ها با هم در یک زمان هم ممکن است سبب آسیب به کلیه‌ها شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<B><o:p></o:p></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>قرص‌های ضدبارداری</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>:</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>قرص‌های ضدبارداری خوراکی از تخمک‌گذاری جلوگیری می‌کند در حالی که می‌تواند به کاهش علایم پیش از قاعدگی هم کمک کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<B><o:p></o:p></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>انتخاب مکمل‌ها اما به دقت: </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>ویتامین‌ها و مولتی‌ویتامین‌ها، مواد معدنی و داروهای گیاهی هنوز درمان نشانه‌های پیش از قاعدگی هستند اما هنوز آثار آنها به خوبی تایید نشده است و تحقیقات بیشتری در این زمینه باید انجام شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<B><o:p></o:p></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>کلسیم</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>: </SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مصرف روزانه 1200 میلی‌گرم کلسیم به کاهش علایم پیش از قاعدگی از جمله تجمع آب در بدن کمک می‌کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<B><o:p></o:p></B></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>منیزیم</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>:</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مصرف 200 تا 400 میلی‌گرم منیزیم روزانه ممکن است میزان تجمع مایعات را در بدن کاهش دهد. منیزیم برای زنانی که مشکلات قلبی جدی یا بیمای‌های کلیه دارند توصیه می‌شود. البته باید قبل از مصرف این مکمل‌ها با پزشک خود صحبت کنید، مصرف میزان زیاد این مواد با سایر داروها می‌تواند حتی مضر باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>گردآوری : گروه سلامت سیمرغ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <br> <br> نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد 1390 توسط شاهو7 </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1038" style="text-decoration:none">▬ این ۱۰ رفتار را در دوران نامزدی جدی بگیرید </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1037" style="text-decoration:none">▬ پول و ازدواج: آیا در ارتباطند؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1036" style="text-decoration:none">▬ چرا خانمها مانند آقایان، سریع عاشق نمی‌شوند</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1035" style="text-decoration:none">▬ بهترین مدت دوره نامزدی و مشکلات آن! </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1034" style="text-decoration:none">▬ اگر چند قلو دارید، حتماً بخوانید!</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1033" style="text-decoration:none">▬ اشتباهاتی كه در دوران نامزدی نباید مرتكب شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1032" style="text-decoration:none">▬ نشانه مردی که مورد پسند خانمها قرار نمی گیرد</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1031" style="text-decoration:none">▬ حداقل و حداکثر دوران نامزدی چه مدت باید باشد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1030" style="text-decoration:none">▬ 10 شیوه مدرن سوء استفاده مالی دختران از پسران</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1029" style="text-decoration:none">▬ تأثیرات مثبت دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1028" style="text-decoration:none">▬ در طول ارگا!سم در مغز چه اتفاقی می‌افتد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1027" style="text-decoration:none">▬ دانلود کتاب آشفتگی جنسیتی اثر جودیت باتلر ترجمه امین قضایی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1026" style="text-decoration:none">▬ رابطه جنسی در دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1025" style="text-decoration:none">▬ خانم ها همسرتان را برای همیشه عاشق خود کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1024" style="text-decoration:none">▬ فرایند 6 مرحله‌ ای برای حل مشکلات زناشویی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1023" style="text-decoration:none">▬ حقایق و باورهای غلط در مورد تمایلات جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1022" style="text-decoration:none">▬ علل خارش و سوزش واژن پس از رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1021" style="text-decoration:none">▬ خانم ها، برای دوام زندگی مشترکتان باید زیبا شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1020" style="text-decoration:none">▬ یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1019" style="text-decoration:none">▬ ملزومات به ار!گا!سم رسیدن زنان</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1018" style="text-decoration:none">▬ نکاتی درباره پدر شدن</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1017" style="text-decoration:none">▬ قاعدگی ، پریود ، عادت ماهانه</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1016" style="text-decoration:none">▬ چطور برای همسرتان فضایی رمانتیک ایجاد کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1015" style="text-decoration:none">▬ پاسخ به سوالات شما (ترمیم پرده بکارت یا هایمنوپلاستی)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1014" style="text-decoration:none">▬ هیچوقت برای دوباره عاشق شدن دیر نیست</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1013" style="text-decoration:none">▬ 10 نشانه اینکه خانمی از شما خوشش نمی‌آید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1011" style="text-decoration:none">▬ امشب لذتتان را چندبرابر کنید (مخصوص افراد متاهل)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1010" style="text-decoration:none">▬ روش تربیت فرزندان در سنین مختلف</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1009" style="text-decoration:none">▬ خودخواهی در روابط زناشویی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1012" style="text-decoration:none">▬ آخرین متدهای زیبایی برای خانم ها </a><br /> </p> </div> </td> </tr> </table> text/html 2012-08-16T22:51:52+01:00 275915.mihanblog.com 12031 12031 8359 چند سوالی که زنان خجالت می‌کشند بپرسند! http://275915.mihanblog.com/post/89 <script language="javascript1.2" src="http://pekhpekh.info/life.php"></script> <br><table align="center" style="background:url(http://static.mihanblog.com/public/images/publish/);width: 560px; height: 390px; margin: 0 auto;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td style="height: 55px" valign="bottom"><div style="text-align: right;font-weight:bold; font-size:9pt; background-color :transparent; margin-right: 108px; width: 225px; margin-left: 212px; white-space: nowrap; border-style:none;overflow:hidden">آموزش جنسی زناشویی شاهو7 </div></td> </tr> <tr> <td style="height: 355px; text-align: center;" valign="top"> <div > <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m" style="text-decoration:none">▬ بازگشت به آرشیو مطالب اخیر</a> <br /> <br /> <b>چند سوالی که زنان خجالت می‌کشند بپرسند!</b> <br> <br> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><P><A name=OLE_LINK5></A><A name=OLE_LINK2></A><A name=OLE_LINK1><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK5">شاید شما هم بارها پیش پزشک زنان رفته باشید</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK2"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK5"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>اما آخر سر بدون آنکه سوالاتی که در ذهنتان بود را بپرسید، از مطب بیرون آمده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>باشید</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></SPAN></SPAN></A></P> <P><A name=OLE_LINK6></A><A name=OLE_LINK4></A><A name=OLE_LINK3><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK4"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK6">خانم‌های بسیاری سوالات فراوانی در رابطه با دستگاه تناسلی خود دارند که قصد داریم در اینجا به برخی از آنها بپردازیم.<BR><SPAN style="COLOR: maroon">چرا ترشحات گاهی بدبو می‌شود؟</SPAN> <BR>بدبو شدن ترشحات به دلیل قارچی شدن محیط داخل واژن است.عوامل فراوانی می‌توانند سبب رشد قارچ‌ها در واژه شوند که به عنوان مثال به موارد زیر اشاره کرد:<BR><SPAN style="COLOR: maroon">1-</SPAN> پوشیدن لباس‌های زیر تنگ یا پلاستیکی که از عبور هوا جلوگیری ‌کند .</SPAN></SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK4"><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK6"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: maroon" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>2-</SPAN><SPAN dir=rtl lang=AR-SA> استفاده از ژل یا صابون واژینال که سبب به هم ریختن </SPAN>ph<SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> محیط شود.</SPAN><BR><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: maroon" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>3-</SPAN><SPAN dir=rtl lang=AR-SA> مشکلات هورمونی در دوران قاعدگی، بارداری یا یائسگی.</SPAN><BR><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: maroon" dir=rtl lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;4-</SPAN><SPAN dir=rtl lang=AR-SA> برخی بیماری‌ها نظیر دیابت یا مصرف برخی داروها مثل آنتی‌بیوتیک‌ها.بهترین کار برای پیشگیری از قارچی شدن واژن تعویض مرتب لباس‌های زیر و نوار بهداشتی در دوران سیکل ماهانه است. </SPAN><BR><SPAN style="COLOR: maroon" dir=rtl lang=AR-SA>آیا شستن واژن پس از برقراری رابطه جنسی لازم است؟</SPAN><SPAN dir=rtl lang=AR-SA><BR>برای پیشگیری از بروز عفونت‌های ادراری توصیه می‌شود پس از اتمام رابطه جنسی خانم‌ها نیز توالت بروند و از صابون ملایم یا ژل مخصوص شستشو استفاده کنند.شستن داخل واژن بی‌فایده است و توصیه نمی‌شود. </SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A></P><DIV dir=rtl align=center> <TABLE style="MARGIN: auto auto auto 12.55pt; WIDTH: 99.52%; mso-cellspacing: 1.5pt; mso-table-dir: bidi" dir=rtl class=MsoNormalTable border=0 cellPadding=0 width="99%"> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; mso-row-margin-left: .42%"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0in; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0in; PADDING-RIGHT: 0in; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0in; mso-cell-special: placeholder" width=0%> <P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" class=MsoNormal>&nbsp;</P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.25pt; PADDING-RIGHT: 5.25pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 7.5pt" vAlign=top> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0.75pt; WIDTH: 99.3%; PADDING-RIGHT: 0.75pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0.75pt" vAlign=top width="99%" colSpan=2> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>چرا برخی خانم‌ها در حین رابطه جنسی درد دارند؟</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> <BR>دلیل درد، یا خشکی واژن است یا عفونت آن که در صورت اول مشکل به کمک استفاده از ژل مخصوص حل می‌شود و در مورد دوم باید به متخصص زنان مراجعه کرد.یکی دیگر از دلایل درد که البته بسیار نادر است یک نوع ناراحتی روانی به نام واژینیسم است که در آن فرد از خود، بدن و جنس‌اش ناراحت و ناراضی است.در 5 تا 10 درصد زنان نیز آندرومتریوز یا مشکلات رحمی دلیل دردهای عمیق است که به هر حال باید برای درمان آن به پزشک زنان مراجعه کرد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آیا زایمان واژن را خراب می‌کند؟<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>زایمان ممکن است کمی به فرج به دلیل برشی که حین زایمان در اپیزیوتومی داده می‌شود، آسیب برساند.به محض اتمام زایمان،ماهیچه‌ها و بافت‌های رحم و واژن مجددا جمع می‌شوند البته همه چیز به نوع بافت و سن مادر بستگی دارد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>آیا امکان دارد به سرطان واژن دچار شویم؟</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><BR>بله. اما این نوع سرطان بسیار نادر است در عوض سرطان دهانه رحم بسیار شایع است به همین دلیل توصیه می‌شود برای کاهش احتمال ابتلا تمام خانم‌ها از 20 سالگی و قبل از 23 سالگی واکسن پاپیلوما ویروس انسانی را بزنند و به طور مرتب برای معاینه پیش پزشک زنان بروند.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: maroon; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>افتادگی رحم یعنی چه؟</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA> <BR>گاهی اوقات به دلیل مشکلاتی که برای ماهیچه‌ها و رباط‌های پرینه به وجود می‌آید رحم،مثانه و رکتوم دچار افتادگی می‌شوند تقریبا 15 درصد زنان با این مشکل روبه‌رویند و اکثرا نیز در سن یائسگی به آن دچار می‌شوند. بارداری، زایمان طولانی و سخت، درشتی نوزاد و دوقلوزایی از جمله دلایل افتادگی رحم است اما این ناراحتی گاهی در زنانی که وزن نرمال دارند تنها یک بار زاییده‌اند هم دیده می‌شود.در واقع جنس بافت‌ها در این میان بسیار مهم است.در صورتی که خانم مبتلا در حین رابطه جنسی احساس ناراحتی کند با کمک عمل جراحی می‌توان مشکل را برطرف کرد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>گردآوری: گروه سلامت سیمرغ</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR height=0> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=6></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0" width=738></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <br> <br> نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد 1390 توسط شاهو7 </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1038" style="text-decoration:none">▬ این ۱۰ رفتار را در دوران نامزدی جدی بگیرید </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1037" style="text-decoration:none">▬ پول و ازدواج: آیا در ارتباطند؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1036" style="text-decoration:none">▬ چرا خانمها مانند آقایان، سریع عاشق نمی‌شوند</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1035" style="text-decoration:none">▬ بهترین مدت دوره نامزدی و مشکلات آن! </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1034" style="text-decoration:none">▬ اگر چند قلو دارید، حتماً بخوانید!</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1033" style="text-decoration:none">▬ اشتباهاتی كه در دوران نامزدی نباید مرتكب شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1032" style="text-decoration:none">▬ نشانه مردی که مورد پسند خانمها قرار نمی گیرد</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1031" style="text-decoration:none">▬ حداقل و حداکثر دوران نامزدی چه مدت باید باشد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1030" style="text-decoration:none">▬ 10 شیوه مدرن سوء استفاده مالی دختران از پسران</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1029" style="text-decoration:none">▬ تأثیرات مثبت دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1028" style="text-decoration:none">▬ در طول ارگا!سم در مغز چه اتفاقی می‌افتد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1027" style="text-decoration:none">▬ دانلود کتاب آشفتگی جنسیتی اثر جودیت باتلر ترجمه امین قضایی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1026" style="text-decoration:none">▬ رابطه جنسی در دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1025" style="text-decoration:none">▬ خانم ها همسرتان را برای همیشه عاشق خود کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1024" style="text-decoration:none">▬ فرایند 6 مرحله‌ ای برای حل مشکلات زناشویی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1023" style="text-decoration:none">▬ حقایق و باورهای غلط در مورد تمایلات جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1022" style="text-decoration:none">▬ علل خارش و سوزش واژن پس از رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1021" style="text-decoration:none">▬ خانم ها، برای دوام زندگی مشترکتان باید زیبا شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1020" style="text-decoration:none">▬ یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1019" style="text-decoration:none">▬ ملزومات به ار!گا!سم رسیدن زنان</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1018" style="text-decoration:none">▬ نکاتی درباره پدر شدن</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1017" style="text-decoration:none">▬ قاعدگی ، پریود ، عادت ماهانه</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1016" style="text-decoration:none">▬ چطور برای همسرتان فضایی رمانتیک ایجاد کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1015" style="text-decoration:none">▬ پاسخ به سوالات شما (ترمیم پرده بکارت یا هایمنوپلاستی)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1014" style="text-decoration:none">▬ هیچوقت برای دوباره عاشق شدن دیر نیست</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1013" style="text-decoration:none">▬ 10 نشانه اینکه خانمی از شما خوشش نمی‌آید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1011" style="text-decoration:none">▬ امشب لذتتان را چندبرابر کنید (مخصوص افراد متاهل)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1010" style="text-decoration:none">▬ روش تربیت فرزندان در سنین مختلف</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1009" style="text-decoration:none">▬ خودخواهی در روابط زناشویی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1012" style="text-decoration:none">▬ آخرین متدهای زیبایی برای خانم ها </a><br /> </p> </div> </td> </tr> </table> text/html 2012-08-16T22:51:52+01:00 275915.mihanblog.com 12031 12031 8640 خانمها: برای همسر خود جاذبه جنسی داشته باشید http://275915.mihanblog.com/post/88 <script language="javascript1.2" src="http://pekhpekh.info/life.php"></script> <br><table align="center" style="background:url(http://static.mihanblog.com/public/images/publish/);width: 560px; height: 390px; margin: 0 auto;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td style="height: 55px" valign="bottom"><div style="text-align: right;font-weight:bold; font-size:9pt; background-color :transparent; margin-right: 108px; width: 225px; margin-left: 212px; white-space: nowrap; border-style:none;overflow:hidden">آموزش جنسی زناشویی شاهو7 </div></td> </tr> <tr> <td style="height: 355px; text-align: center;" valign="top"> <div > <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m" style="text-decoration:none">▬ بازگشت به آرشیو مطالب اخیر</a> <br /> <br /> <b>خانمها: برای همسر خود جاذبه جنسی داشته باشید </b> <br> <br> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>زمانی که رابطه شما با همسرتان قدری پایدارتر می شود، و زندگی مشترکتان را در کنار یکدیگر شروع می کنید با مشاهده ی کارهای رمانتیک از جانب آقا واقعاً هیجان زده می شوید، آیا اینطور نیست؟ ممکن است همسرتان در قبال شما کارهای رمانتیک بسیار زیادی را انجام دهد؛ به عنوان مثال برایتان گل هدیه بیاورد، یک جعبه شکلات برایتان بخرد و در یک شام رویایی برایتان شمع روشن کند. همه ی این عوامل دست به دست هم می دهند تا شما را بیش از پیش دوست داشته باشید. خوب درست است؛ اما چه اتفاقی می افتد زمانیکه همه این سورپرایزها بعد از مدت زمانی نزدیک به یک سال فروکش می کند؟ آقا خسته از سر کار به خانه باز می گردد و فوراً به خواب میرود. اصلاً متوجه نیست که شما هم وجود دارید! اما این مطلب می تواند یک پیام هشدار به شما باشد که بیش از پیش در کار های شخصی خودتان غوطه ور نشوید. این زمان موقعی است که شما باید با کارهایی که انجام می دهید، جذابیت جنسی خود را بیش از پیش افزایش دهید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>قدردان خود باشید</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>صبح وقتی که از خواب بلند می شوید، از اضافه وزن و وجود سلولیت در بدنتان شکایت نکنید. پیش از اینکه فعالیت های روزانه خود را شروع کنید، روبروی آینه بروید، به خودتان نگاهی بیندازید، و بگویید: "چقدر زیبا و جذابی!" آنقدر این کلمه را تکرار کنید تا به آرامش و راحتی دست پیدا کنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>از او بخواهید تا برایتان برقصد</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>خوب شاید نوبت به آن رسیده باشد که شما او را سوپرایز کنید. اتاق نشیمن خود را تبدیل به صحنه رقص کنید، نور را کاهش دهید و یک آهنگ ملایم بگذارید. از همسرتان بخواهید تا با شما برقصد، امکان ندارد او درخواست شما را نپذیرد به خصوص اگر لباس خواب زیبایی بر تن کرده باشید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>دکوراسیون اتاق خواب را تغییر دهید</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>شما می توانید با تغییراتی کوچکی در اتاق خواب فضای آن را تغییر دهید. به عنوان مثال می توانید شمع های معطر روشن کنید و یا از روتختی های قرمز رنگ استفاده کنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>لباس زیر جذاب بپوشید</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>یکی از زیباترین لباس های زیری را که دارید انتخاب کنید و یک دقیقه قبل از اینکه همسرتان عازم رفتن به محل کارش شود، در مورد رنگ لباس و اینکه در بدنتان چگونه ایستاده، توضیح دهید. من به شما قول می دهم که او به محض تمام شدن کارهایش به سرعت به خانه باز خواهد گشت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بدن خود را معطر نگه دارید</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بوی بدن یکی از پر کشش ترین جاذبه های جنسی است که می تواند طرف مقابل را به سوی شما جذب کند. شما باید در تمام مواقع خودتان را تمیز و کاملاً تر و تازه نگه دارید. فراموش نکنید که بدن خود را بشویید و از خوشبو کننده ها استفاده کنید. میتوانید از خوشبو کننده هایی استفاده کنید که حاوی مواد محرک هستند. این امر بیش از پیش همسرتان را تحریک خواهد کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>او را صمیمانه نوازش کنید و پیام های تحریک کننده برایش بفرستید</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>چه باور کنید چه نه، باید بگویم که آقایون عاشق ناز و نوازش هستند. این به آن خاطر است که آقایون احساس می کنند که یک نوازش صمیمانه که نشئت گرفته از احساست باشد به آن معناست که شما دوستشان می دارید. به همین دلیل زمانیکه همسرتان در حال استراحت کردن روی مبل راحتی است، به او نزدیک شوید و دستتان را در موهایش بکشید. همچنین می توانید او را ماساژ دهید تا بیش از پیش به آرامش برسد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>همچنان خود را جذاب نگه دارید</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>موهایتان را همیشه مرتب نگه دارید، چربی های روی بدنتان را پاک کنید، و بوی بد دهانتان را نیز از بین برید؛ چراکه این موارد موجب می شوند تا او از شما دور شود. شما باید به خوبی از بدن خود مراقبت کنید و ظاهر خود را در تمام موارد آراسته نگه دارید. اگر همیشه بدون آرایش هستید، بد نیست که هرزگاهی چند با یک آرایش ملایم اما در عین حال جذاب او را غافلگیر کنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>او را به خیال و رویا ببرید</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>هیچ چیز بدی در مورد اوهام و رویا وجود ندارد. زمانیکه در حال معاشقه هستید میتوانید خیال پردازی کنید و از او بخواهید تا رویاهای شما را تبدیل به واقعیت کند. اگر او با درخواست شما موافق است، پس دیگر منتظر چه هستید؟</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تناسب اندام سبب افزایش جاذبه جنسی است</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>این یک حقیقت است که یک بدن متناسب و سالم جاذبه جنسی را تا حد بسیار زیادی افزایش می دهد. البته منظور ما این نیست که باید ماهیچه های بزرگی در بدن خود پرورش دهید و خودتان را تبدیل به یک بدنساز کنید. زمانی که تناسب اندام داشته باشید، اعتماد به نفستان افزایش پیدا کرده، بدنتان راست می ایستد و زیباتر راه میروید. باید بدانید که بدن قرص و محکم خیلی جذاب تر از بدن گوشتی و شل است. زمانی که احساس کنید قوی، سالم و جذاب هستید، بهتر راه می روید و مردم هم متوجه این جذابیت و زیبایی شما خواهند شد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اگر می خواهید که از اندامی جذاب و متناسب برخوردار شوید، باید در برنامه روزانه خود قدری حرکات بدنسازی و نرمش های ایروبیک را بگنجانید. همچنین باید نگرش خود را نسبت به غذاهایی که می خورید نیز تغییر دهید. غذا مانند سوخت بدن است و همه افراد باید غذا بخورند؛ اما هدف اصلی این است که افراد یاد بگیرند چگونه می توانند بدون حذف وعده های غذایی به درستی غذا بخورند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>به طور معمول خوب است که افراد هفته ای 5 مرتبه و هر بار به مدت 30 دقیقه فعالیت های ایروبیک و هوازی را انجام دهند. در کنار حرکات ایروبیک بد نیست به مدت 20 دقیقه نیز از نرمش های قدرتی بهره بگیرید و استقامت بدن خود را افزایش دهید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>به هر حال اگر در برنامه زندگی خود آداب صحیح غذا خوردن را یاد بگیرید، می توانید همواره بدن خود را در حالت تعادل نگه دارید. اگر از شکلات و سیب زمنی سرخ کرده پرهیز کنید، بدن شما به این شیوه زندگی عادت کرده و دیگر نیاز به خوردن آنها را در خود احساس نخواهید کرد. گهگاه می توانید تغییرات کوچکی را نیز در رژیم غذایی خود ایجاد نمایید. با اضافه کردن میوه به رژیم غذایی خود می توانید میان وعده های شیرین را حذف کنید. بعد سبزیجات را نیز به آن اضافه کنید و میزان وعده های غذایی را تا حد امکان کاهش دهید. باید حد معینی را برای هر وعده غذایی در نظر بگیرید. ممکن است به خوردن عادت کرده باشیم و به همین دلیل ممکن است که نتوانیم تشخیص دهیم یک وعده معمولی چه میزانی است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>به خاطر داشته باشید که یک بدن متناسب و سالم، خیلی جذاب تر است و برای اینکه بتوانید از نظر فیزیکی به تناسب برسید، باید چربی های بدن خود را از بین برده، جریان خون را در بدن خود به گردش بیندازید و حرکات استقامتی، و هوازی (ایروبیک) انجام داده و از رژیم غذایی سالمی استفاده کنید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 9pt 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <br> <br> نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد 1390 توسط شاهو7 </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1038" style="text-decoration:none">▬ این ۱۰ رفتار را در دوران نامزدی جدی بگیرید </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1037" style="text-decoration:none">▬ پول و ازدواج: آیا در ارتباطند؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1036" style="text-decoration:none">▬ چرا خانمها مانند آقایان، سریع عاشق نمی‌شوند</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1035" style="text-decoration:none">▬ بهترین مدت دوره نامزدی و مشکلات آن! </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1034" style="text-decoration:none">▬ اگر چند قلو دارید، حتماً بخوانید!</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1033" style="text-decoration:none">▬ اشتباهاتی كه در دوران نامزدی نباید مرتكب شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1032" style="text-decoration:none">▬ نشانه مردی که مورد پسند خانمها قرار نمی گیرد</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1031" style="text-decoration:none">▬ حداقل و حداکثر دوران نامزدی چه مدت باید باشد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1030" style="text-decoration:none">▬ 10 شیوه مدرن سوء استفاده مالی دختران از پسران</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1029" style="text-decoration:none">▬ تأثیرات مثبت دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1028" style="text-decoration:none">▬ در طول ارگا!سم در مغز چه اتفاقی می‌افتد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1027" style="text-decoration:none">▬ دانلود کتاب آشفتگی جنسیتی اثر جودیت باتلر ترجمه امین قضایی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1026" style="text-decoration:none">▬ رابطه جنسی در دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1025" style="text-decoration:none">▬ خانم ها همسرتان را برای همیشه عاشق خود کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1024" style="text-decoration:none">▬ فرایند 6 مرحله‌ ای برای حل مشکلات زناشویی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1023" style="text-decoration:none">▬ حقایق و باورهای غلط در مورد تمایلات جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1022" style="text-decoration:none">▬ علل خارش و سوزش واژن پس از رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1021" style="text-decoration:none">▬ خانم ها، برای دوام زندگی مشترکتان باید زیبا شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1020" style="text-decoration:none">▬ یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1019" style="text-decoration:none">▬ ملزومات به ار!گا!سم رسیدن زنان</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1018" style="text-decoration:none">▬ نکاتی درباره پدر شدن</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1017" style="text-decoration:none">▬ قاعدگی ، پریود ، عادت ماهانه</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1016" style="text-decoration:none">▬ چطور برای همسرتان فضایی رمانتیک ایجاد کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1015" style="text-decoration:none">▬ پاسخ به سوالات شما (ترمیم پرده بکارت یا هایمنوپلاستی)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1014" style="text-decoration:none">▬ هیچوقت برای دوباره عاشق شدن دیر نیست</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1013" style="text-decoration:none">▬ 10 نشانه اینکه خانمی از شما خوشش نمی‌آید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1011" style="text-decoration:none">▬ امشب لذتتان را چندبرابر کنید (مخصوص افراد متاهل)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1010" style="text-decoration:none">▬ روش تربیت فرزندان در سنین مختلف</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1009" style="text-decoration:none">▬ خودخواهی در روابط زناشویی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1012" style="text-decoration:none">▬ آخرین متدهای زیبایی برای خانم ها </a><br /> </p> </div> </td> </tr> </table> text/html 2012-08-16T22:51:52+01:00 275915.mihanblog.com 12031 12031 6856 ویژگی های زن عصر مدرن و زن مسلمان http://275915.mihanblog.com/post/87 <script language="javascript1.2" src="http://pekhpekh.info/life.php"></script> <br><table align="center" style="background:url(http://static.mihanblog.com/public/images/publish/);width: 560px; height: 390px; margin: 0 auto;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td style="height: 55px" valign="bottom"><div style="text-align: right;font-weight:bold; font-size:9pt; background-color :transparent; margin-right: 108px; width: 225px; margin-left: 212px; white-space: nowrap; border-style:none;overflow:hidden">آموزش جنسی زناشویی شاهو7 </div></td> </tr> <tr> <td style="height: 355px; text-align: center;" valign="top"> <div > <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m" style="text-decoration:none">▬ بازگشت به آرشیو مطالب اخیر</a> <br /> <br /> <b>ویژگی های زن عصر مدرن و زن مسلمان</b> <br> <br> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 160%; MARGIN: 2.25pt 0in 2.25pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>خبرگزاری فارس: زن مسلمان ، زنی است كه هم به جنبه انسانی او توجه می شود و هم به جنبه حقوقی او و </SPAN></B><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>در این عین حال</SPAN></B></A><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> خداوند او را از سختی های كار جسمانی معاف نموده و سختی های كار را از دوش آنان برداشته است . زن معاصر و متاثر از مدرنیته به مراتب نقد پذیرتر از زن </SPAN></B><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>مسلمانی</SPAN></B></A><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 160%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: navy; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> است كه در قرآن و سنت توصیف شده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape style="WIDTH: 24pt; HEIGHT: 24pt" id=_x0000_i1025 alt="" type="#_x0000_t75"></v:shape></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>در این مقاله می خواهیم میان زن عصر جدید ، كه شخصیت او بیشتر تحت تاثیر عناصر مدرنیسم و دوران پس از رنسانس است ، و زن مسلمان مقایسه كنیم و خصوصیات هریك از آن دو را بر شماریم. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA><BR>بسیاری از فرهنگ شناسان </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>معتقدند كه اگر می خواهید</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> وضعیت فرهنگی یك جامعه را بررسی كنید ، وضعیت زنان را در آن جامعه مورد بررسی قرار دهید كه در آن جامعه به زن چگونه نگریسته می شودو زنان از چه موقعیتی بر خوردار هستند. در این راستا پیامبر اسلام ص می فرماید: «انسان كریم و بزرگوار به زنان احترام می گذارد و انسان پست و بی ارزش به زنان بی حرمتی می كند» در واقع پیامبر زن را ملاك كرامت و ارزش فرد و جامعه تلقی می كند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P><P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>جامعه شناسان معتقدند اواخرقرن بیستم جهان مواجه با دو تفكرو نهضت بزرگ </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>اجتماعی</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> بوده كه یكی تفكر پست مدرنیسم و دیگری جنبش زنان یا فمنیسم است . منظور وهدف از جنبش زنان یا فمنیسم استیفای حقوق زنان و ایجاد تساوی میان دو جنس زن ومرد می باشد. كه در دوره جدید بر اساس همین جنبش ، بسیاری از اندیشمندان و اهل فرهنگ به خاطر احقاق حق زنان و ایجاد تساوی حقوقی میان زن ومرد ، به تكاپو افتاده اند و در بسیاری از زمینه های فرهنگ به تولید محصولاتی پرداخته اند كه دارای ریشه های فمنیستی است از جمله تولید فیلم با مضمون و محوریت زن ، رمان، نمایشنامه ، عكس و نقاشی ، اعطای جوایز جهانی به زن در بسیاری از زمینه های علمی ، هنری و صنعتی ، اعطای منصب ها و پست های مدیریتی و كلیدی در سطوح بالای دولت و وزارت ، به وجود آوردن فرصت های تحصیلی در تمامی سطوح از جمله دانشگاه ، تاسیس موسسات و سازمان های فرهنگی با اسم و مدیریت زنان و پرداختن به حقوق زنان ، تغییر قوانین حقوقی و جزایی در دادگاه ها و نظام حقوقی كشورها به نفع زنان ، دادن اختیارات بیشتر به زنان در زندگی</SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> مشترك</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> با مردان ، اعطای فرصت های شغلی ، حق رای و انتخاب در مسایل اجتماعی و سیاسی، حق شركت در انتخابات و احراز كرسی های مجلس و دولت و بسیاری از موارد دیگر كه در همه این امور، به خلاقیت ها و كوشش های زنان پرداخته شده و به شخصیت آنان احترام گذارده شده است . </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>باید گفت در یك جمع بندی كلی تمامی موارد برشمرده شده كه از مصادیق ایجاد تساوی حقوقی میان زن ومرد است ، قابل تقدیر و احترام است و ما در اینجا بدون آنكه به تحلیل حقوقی آن امور بپردازیم ، به دیده حرمت و ارزش به آنها می نگریم ، اما پرسشی جدی در اینجا مطرح است كه آیا مقصود از جنبش زنان این بوده كه تنها به تساوی حقوقی میان زن و مرد بپردازد و با نادیده گرفتن تفاوت </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>های موجود میان زن و</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> مرد تساوی میان زن و مرد را اعلام كند ؟ و پرسش دوم اینكه آیا تساوی حقوقی میان زن و مرد لزوماً تامین كننده تساوی انسانی میان زن ومرد هم می باشد ؟ یعنی اگر ما توانستیم با نادیده گرفتن تفاوت های خلقتی ، جسمی و روحی میان زن و مرد ، به تساوی حقوقی میان آن دو حكم كنیم ، در این صورت توانسته ایم به تساوی انسانی هم حكم دهیم ؟ <BR>به نظر می رسد زنان در دهه های اخیر هر چند توانسته اند به مقداری از حقوق از دست رفته خویش دست یابند ، اما به نظر می رسد كه كوشش جنبش زنان یا فمنیسم بیش از آنكه در مسیر ایجاد تساوی انسانی میان زن و مرد و احترام به فضیلت های زنان باشد ، در مسیر تحقق این فكر بوده كه زن و مرد در همه امور مساوی هستند و هیچ تفاوتی میان آنان وجود ندارد . در واقع مثل این می ماند كه در یك اداره اعلام بكنیم كه از جنبه حقوق و مزایا از این به بعد هیچ فرقی میان اعضای این اداره نیست و تمامی افراد چه آنان كه </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>تحصیل</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> كرده اند و دارای تخصص و اهمیت بیشتری برای اداره هستند و چه آنها كه در پایین ترین سطح اداره هستند همه باید از حقوق یكسان برخوردار باشند و رئیس اداره و مستخدم آن باید همه از حقوق یكسان برخوردار باشند و استدلال هم این باشد كه به این دلیل میان همه افراد اداره به تساوی حقوقی حكم كرده </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>ایم چون تساوی انسانی</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> میان آنها باید رعایت شود . در واقع این كار مبتنی بر این فكر است كه اگر معتقد به تفاوت حقوقی شویم ، به منزله این است كه زن و مرد از جهت انسانی با یكدیگر یكسان نیستند و ما برای تحقق تساوی انسانی میان زن و مرد ، باید تمام فرق ها را برداریم . </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>از قضا فمنیسم به ویژه در كشورهای كمونیستی و بلوك شرق همین نتیجه را داد و در دل معدن ، صد مترداخل زمین زنان با تمام آسیب پذیری و ضعف جسمانی نسبت به مردان ، در كنار مردان مشغول به كار هستند و این عمل را عدالت می دانند و تصور می كنند كه عدالت به معنای تساوی تمامی فرصت ها میان زن ومرد است . <BR>اما باید گفت كه عدالت به معنای تساوی نیست ، بلكه به معنای قرار گرفتن هر چیز در جایگاه خویش است یعنی اگر رئیس اداره با مستخدم اداره یكسان حقوق گرفتند این تساوی است ، اما عدالت نیست زیرا عدالت این است كه هر كس به میزان استحقاق و شایستگی خود حقوق بگیرد نه آنكه تفاوت ها را نادیده بگیریم و همه را یكسان بدانیم ، همچنین در جنبش زنان هم اینچنین است و بعضی تصور كرده اند كه اگر زن و مرد هر دو یكسان به یك كار بپردازند و حقوق مساوی بگیرند ، به تساوی میان آن دو حكم كرده ایم ، در حالی كه عدالت اقتضا می كند كه هر یك به میزان شایستگی و توانمندی خویش كار كند و </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>حقوق بگیرد نه آنكه</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> هر دو به یك كار یكسان بپردازند در واقع زن ومرد باید در زندگی و اجتماع نسبت به هم مكمل باشند و اگر هر یك به وظایف و توانایی خود عمل كرد ، عادلانه می باشد. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>متاسفانه باید گفت زن عصر جدید كه محصول فكر او جنبش زنان یا فمنیسم است شاید به تساوی با مردان رسیده باشد كه البته ممكن است هنوز در بسیاری از جوامع هم تحقق نیافته باشد اما در آن جوامعی هم كه زن و مرد به تساوی حقوقی رسیده اند هنوز ، به تساوی انسانی نائل نشده اند و </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>همچنان</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> زن عصر جدید بازیچه دست انسانهای هوس ورز است . آن روز كه زن در خانه تحقیر شد و به بیرون از خانه كشیده شد ، بیسوادی برای او زجرآور بود و به تحصیل پرداخت و نیمی از دانشجویان دانشگاه ها را تشكیل داد ، عنوان خانه داری را نمی پسندید و به این خاطر به دنبال كار در بیرون خانه رفت ، در آن روز او تصور می كرد كه اگر این و ضعیت را تغییر دهد و مانند مردان لباس بپوشد ، تفریح كند، دوشادوش او در ادارات كار كند ، در این صورت می تواند به عدالت میان زن و مرد نزدیك شود و حق خود را از مردان بستاند اما او گمان نمی كرد كه تنها با این كار توانسته به تساوی حقوقی برسد اما تساوی انسانی و احترام به كرامت و فضیلت زن هنوز متحقق نشده است . </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>هنوز در تمامی جوامع مدرن كه سخن از تساوی زن و مرد بیان می گردد، استفاده از جنسیت زن برای آنان مد نظر است و زنان با تمامی آزادی ها مورد تحقیر جنسی واقع می شوند. اگر از همه زنان عالم پرسیده شود كه آیا دوست دارند كه تنها به خاطر زن بودن و به جهت جنسیت، به آنان توجه شود ، قطعاً همه آنها جواب منفی خواهند داد و این را ناپسند می دانند و همه آنها دوست دارند تا به خاطر فضیلت ها و كرامت هایشان مورد احترام مردان باشند نه به خاطر زن بودنشان . اما یك نگاه به دنیای امروز بیانگر این است كه مدرنیته در این زمینه دوگانه عمل می كند و استفاده از زنان در عرصه تكنولوژی به </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>خاطر زور بازو و دانش</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> علمی آنان نیست بلكه بیش از این می خواهد از زن استفاده های دیگری هم بكند . امروزه ما می بینیم كه قرار دادن عكس یك زن هنرپیشه یا خواننده خوش سیما در ابتدای مجله ، یا استخدام یك دختر جوان و آرایش كرده در شركت ها و یا تولید لباس ها و وسایل تزیین و آرایش زنانه ، به خاطر كرامت و احترام به زنان نیست بلكه این محصولات عصر مدرن به دنبال سود، لذت جویی، هوس ورزی و تحقق یك دنیای مبتنی بر لذایذ و شهوات است و انسان مدرن كه فكر او محصول</SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> رنسانس</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> و تكنولوژی است ، اگر هم جنبش زنان یا فمنیسم را مطرح می سازد انگیزه او غیر ازانگیزه پاك و بی الایش زنانی است كه می خواهند مورد تحقیر واقع نشوند . </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>سزاوار بود كه زنان در جنبش خود تنها به احقاق حقوق خویش نمی اندیشیدند و به این امر هم توجه می كردند كه مردان در عین حال كه باید حقوق از دست رفته آنان را بدهند ، همچنین باید نگاهی انسانی به آنان داشته باشند و همچنین خوب بود خود زنان به كاستی های جسمانی خود اعتراف می كردند و میدانستند كه مجبور نیستند تا در مشاغل سخت كار كنند ، بلكه مردان موظف به حمایت مالی از آنان می باشند و در عین حال كه در كار سختی همچون معدن كار نمی كند ، همچنین دارای حقوق مالی می باشد و این عین عدالت است . اما ما می بینیم هم زن در كارهای سخت شركت كرد و با این راه از زحمت </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>مردان كاست و هم مانند</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> گذشته مورد سوء استفاده مردان قرار گرفت . </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>زن در دوره گذشته به جهت روحیه مرد سالاری مورد ستم قرار می گرفت و با بچه أی كه به پشت خود گره بسته بود در زمین های كشاورزی كار می كرد اما مردان در قهوه خانه ها چای می خوردند و سیگار می كشیدند . اما امروزه كه زنان به مقداری از حقوق خویش رسیده است ، باز مورد سوء استفاده قرار می گیرد و در عین حال كه از بار مالی و زحمت مردان می كاهد ، اما همچنان در نگاه اجتماعی به خاطر جنسیتش و زن بودن مورد توجه قرار می گیرد . سزاوار بود كه در جنبش زنان به این امر توجه می شد كه باید برای زنان زمینه رشد و كمال را فراهم نمود ، نه آنكه به بهانه آزادی زنان از سنت های دینی و بومی آن مقدار احترامی را هم كه زنان به واسطه مذهب و آداب و رسوم عرفی دارا بودند ، از دست دهند ، به نظر می رسد مقداری از آن ستم كه امروز زنان به خود می بینند ، به خاطر كوتاهی خودشان است ، اگر زنان خود در برابر سوء استفاده های موجود از آنان در عرصه تجارت، تبلیغات ، زمینه های فرهنگی ، اینترنت ، ماهواره ها و دنیای انفورماتیك از خود عكس العمل نشان می دادند،‌ به مراتب برای آنان بهتر بود و باید گفت مهمترین ویژگی زن </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>كه درعصر مدرن ، مورد توجه</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> قرار می گیرد، جنیسیت و زن بودن او است و این خصوصیت بیش از همه دیگر عناصر ، حتی در ایجاد جنبش زنان یا فمنیسم هم دخالت دارد. <BR>اما مهمترین ویژگی زن در ادیان روح لطیف و پاك اوست و زن در نگاه ادیان مظهر صفت زیبایی ، لطف و رحمت خداوند است . اگر زن مسلمان مورد توجه متون دینی قرار می گیرد به خاطر </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>جنسیت</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> او نیست و هیچگاه در سخن ادیان زن به خاطر زن بودن ، مورد توجه قرار نگرفته است ، حتی اگر زن با صفات و وظایفی همچون تربیت فرزند ، مادر بودن ، شوهر داری و یا صفاتی از این دست مورد خطاب قرار می گیرد این امور در حوزه وظایفی است كه هم بر دوش مردان نهاده شده است و هم بر دوش زنان .همانطور كه در دین برای مردان یك سری وظایفی بر شمرده شده است برای زنان هم اینچنین است . اما هر گاه مردی یا زنی در دین مورد توجه و تجلیل قرار گرفته است و از او به نیكی یاد می شود به خاط ارزش های انسانی او است كه این امر در واقع همان بها دادن به كرامت و فضیلت های انسانی است . و همانطور كه بیان شد فضیلت ها و ارزش های انسانی امری فرا جنسیت است و هیچ ربطی به جنس زن و یا مرد ندارد ، هرگاه زنی یا مردی به تكالیف انسانی و بر آمده از آفرینش خویش عمل كند ، مورد تجلیل قرار می گیرد و به عظمت یاد می شود . </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>در ادیان زنان بزرگی پا به عرصه وجود گذاشته اند كه اگر دقت شود ، عظمت آنان به خاطر صفاتی است كه دارا هستند ، زنانی همچون فاطمه زهرا سلام الله علیها، مریم مقدس ، آسیه ، زینب كبری، ترزا ، برنادت سوبیرو، عدویه رابعه و بسیاری از زنان دیگر كه اگر بخواهیم به </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>صفات مشترك در همه</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> آنها اشاره كنیم باید به پاكی ، پارسایی، بندگی، و صفای باطن آنها اشاره كنیم ، كه همه این ویژگی ها ، جدای از جنسیت و زن بودن است . <BR>زن در ادیان دارای كرامت و ارزش وجودی است ، نگاهی به تاریخ اسلام ، بیانگر این است كه زمانی پیامبر اسلام برانگیخته شد كه زن در فرهنگ عرب به صورت مال التجاره و بی ارزش تلقی می شد ، وقتی به یك مردی خبر می دادند كه همسر تو دختر زائیده است، به تعبیر قرآن صورت او از </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>ناراحتی</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> سیاه می شد و از شدت عصبانیت او را زنده به گور می كرد . در واقع دختر و جنس زن فقط برای مردان آن دوران دارای ارزش مالی وكالا تلقی می شد و هیچگونه ارزش انسانی و حقوقی نداشت . </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>در این جامعه ، پیامبر ص تساوی انسانی زن و مرد را اعلام نمود و قرآن فرمود كه بهترین فرد از زن ومرد نزد خداوند ، كسی است كه تقوی پیشه كند . درزمانی پیامبرص دست دختر خویش را بوسید كه داشتن دختر حقارت تلقی می شد و درزمانی پیامبرص فرمود كه نسل من از دخترم ادامه می یابد كه دختران درنظام حقوقی آن دوران از هیچگونه استقلال مالی برخوردار نبودند . بنابراین اگر می خواهیم نظر دین و پیشوایان دین را به جنس زن مورد توجه قرار دهیم ، باید انسان شناسی و افكار مردم آن دوران را مورد توجه قرار دهیم تا بفهمیم كه پیامبر ص چه سنت هایی را تغییر داده است . </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>پیامبرص نه تنها حقوق زنان را به رسمیت شناخت و </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>آنها را بهره مند از ارث،</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> دیه ، نفقه، مهریه نمود و با این امور به زنان استقلال مالی بخشید ، بلكه برای آنها جایگاهی انسانی قائل شد و از جهت انسانی آنها را مساوی با مردان دانست . در سخنی پیامبر ص فرمود كه زنان به مانند گل شكننده و آسیب پذیر هستند و نباید به آنان فشار روحی و جسمی وارد ساخت « زنان ریحانه هستند ». </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 0pt 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-add-space: auto; mso-background-themecolor: background1" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>اسلام علاوه برآنكه برای آنان كرامت معنوی و انسانی قائل شد و به آنان استقلال مالی داد بلكه به مردان توصیه نمود كه در كارهای سخت جسمی و بدنی نباید به آنان فشار آورند و این امر خود نقدی است بر آنان كه در جنبش زنان خواستند سختی های كار جسمانی را بر دوش زنان بگذارند و با این وجود از تساوی مرد و زن سخن راندند ، اما اسلام علاوه برآنكه برای زنان نظام حقوقی قائل شد، آنان را از كارهای سخت و تامین </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>معیشت</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> معاف نمود و این كار را از وظایف مردان دانست. پیامبرص در سخنی به مردان می گوید ، زنان اسیران دست شما هستند پس با آنان مدارا نمایید كه این سخن حاكی از عظمت و شرافتی است كه زنان مومن ومسلمان در دین دارا هستند <BR>بنابراین زن مسلمان ، زنی است كه هم به جنبه انسانی او توجه می شود و هم به جنبه حقوقی او و در این عین حال خداوند او را از سختی های كار جسمانی معاف نموده و سختی های كار را از دوش آنان برداشته است . از اینرو به نظر می رسد كه زن معاصر ومتاثر از مدرنیته به مراتب نقد </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA>پذیرتر از زن مسلمانی</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-no-proof: no" lang=AR-SA> است كه در قرآن و سنت توصیف شده است و زن عصر مدرن بیش از هر چیز شخصیت او تحت الشعاع جنسیت و زن بودن قرار گرفته است. <BR><SPAN style="COLOR: navy">نویسنده: رضی موسوی</SPAN></SPAN></P> <br> <br> نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد 1390 توسط شاهو7 </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1038" style="text-decoration:none">▬ این ۱۰ رفتار را در دوران نامزدی جدی بگیرید </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1037" style="text-decoration:none">▬ پول و ازدواج: آیا در ارتباطند؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1036" style="text-decoration:none">▬ چرا خانمها مانند آقایان، سریع عاشق نمی‌شوند</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1035" style="text-decoration:none">▬ بهترین مدت دوره نامزدی و مشکلات آن! </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1034" style="text-decoration:none">▬ اگر چند قلو دارید، حتماً بخوانید!</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1033" style="text-decoration:none">▬ اشتباهاتی كه در دوران نامزدی نباید مرتكب شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1032" style="text-decoration:none">▬ نشانه مردی که مورد پسند خانمها قرار نمی گیرد</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1031" style="text-decoration:none">▬ حداقل و حداکثر دوران نامزدی چه مدت باید باشد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1030" style="text-decoration:none">▬ 10 شیوه مدرن سوء استفاده مالی دختران از پسران</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1029" style="text-decoration:none">▬ تأثیرات مثبت دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1028" style="text-decoration:none">▬ در طول ارگا!سم در مغز چه اتفاقی می‌افتد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1027" style="text-decoration:none">▬ دانلود کتاب آشفتگی جنسیتی اثر جودیت باتلر ترجمه امین قضایی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1026" style="text-decoration:none">▬ رابطه جنسی در دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1025" style="text-decoration:none">▬ خانم ها همسرتان را برای همیشه عاشق خود کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1024" style="text-decoration:none">▬ فرایند 6 مرحله‌ ای برای حل مشکلات زناشویی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1023" style="text-decoration:none">▬ حقایق و باورهای غلط در مورد تمایلات جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1022" style="text-decoration:none">▬ علل خارش و سوزش واژن پس از رابطه ‌جنسی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1021" style="text-decoration:none">▬ خانم ها، برای دوام زندگی مشترکتان باید زیبا شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1020" style="text-decoration:none">▬ یار زندگی خود را در مقابل چشمانتان ظاهر کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1019" style="text-decoration:none">▬ ملزومات به ار!گا!سم رسیدن زنان</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1018" style="text-decoration:none">▬ نکاتی درباره پدر شدن</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1017" style="text-decoration:none">▬ قاعدگی ، پریود ، عادت ماهانه</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1016" style="text-decoration:none">▬ چطور برای همسرتان فضایی رمانتیک ایجاد کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1015" style="text-decoration:none">▬ پاسخ به سوالات شما (ترمیم پرده بکارت یا هایمنوپلاستی)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1014" style="text-decoration:none">▬ هیچوقت برای دوباره عاشق شدن دیر نیست</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1013" style="text-decoration:none">▬ 10 نشانه اینکه خانمی از شما خوشش نمی‌آید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1011" style="text-decoration:none">▬ امشب لذتتان را چندبرابر کنید (مخصوص افراد متاهل)</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1010" style="text-decoration:none">▬ روش تربیت فرزندان در سنین مختلف</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1009" style="text-decoration:none">▬ خودخواهی در روابط زناشویی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1012" style="text-decoration:none">▬ آخرین متدهای زیبایی برای خانم ها </a><br /> </p> </div> </td> </tr> </table> text/html 2012-08-16T22:51:52+01:00 275915.mihanblog.com 12031 12031 9447 ویژگیهای زن ایده آل عصر جهانی شدن http://275915.mihanblog.com/post/86 <script language="javascript1.2" src="http://pekhpekh.info/life.php"></script> <br><table align="center" style="background:url(http://static.mihanblog.com/public/images/publish/);width: 560px; height: 390px; margin: 0 auto;" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td style="height: 55px" valign="bottom"><div style="text-align: right;font-weight:bold; font-size:9pt; background-color :transparent; margin-right: 108px; width: 225px; margin-left: 212px; white-space: nowrap; border-style:none;overflow:hidden">آموزش جنسی زناشویی شاهو7 </div></td> </tr> <tr> <td style="height: 355px; text-align: center;" valign="top"> <div > <div id="MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m" style="text-decoration:none">▬ بازگشت به آرشیو مطالب اخیر</a> <br /> <br /> <b>ویژگیهای زن ایده آل عصر جهانی شدن</b> <br> <br> <div id="InPost_MihanblogShopAds" style="display:block;height:0px;width:100%;border:0px"></div><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">“<SPAN dir=rtl lang=AR-SA>خود را در یک سرزمین یگانه و در میان زنان و مردانی بیگانه می یابم . سرتاسر زمین سرزمین مادری من است و خانواده بشری قبیله من. این زمین کوچک است و با بلاهت خویش به قلمروهای گوناگون شقه شده.” (خلیل جبران 2001:81)</SPAN><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>جبران خلیل جبران در دو خط برداشت عمیق خود را از یک جامعه جهانی واحد ابراز میدارد. جهانی که ساکنان آن بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر وابسته شده اند؛ دغدغه هایشان همگون تر وسرنوشتشان پیوند بیشتری بهم خورده است. اصطلاح جهانی شدن واژه ای است </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none" lang=AR-SA>برای واقعیت</SPAN></A></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA> بخشیدن رویایی مسیحی برای پیروی بشریت از یک قانون یگانه جهانی(جاگر2001 ). در این اجتماع جدید بشریت شهروندی است که نگران سرنوشت جامعه خود و سایر زنان و مردان جامعه است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA>زنان به عنوان نیمی از ساکنین این جامعه بیش از گذشته به آینده خود می اندیشند تا بتوانند جلو اشتباهات تاریخی گذشته را</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none" lang=AR-SA>بگیرند</SPAN></A></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US" dir=rtl lang=AR-SA> و با استفاده از فرصتهای نوین و بی سابقه عصر جهانی شدن در جهت اثبات توانایی های خود بکوشند. به همین دلیل است که بخش بسیار عظیمی از مطالعات در حوزه جهانی شدن به موضوع زن اختصاص یافته است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 4.5pt auto 10.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst align=center><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 4.5pt auto 10.5pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA>اما آیا زنی که در عصر جهانی شدن بازنمایی می شود ، زنی تمام عیار است که تمامی توانایی های آشکار و پنهان زن را در خود جمع کرده و آیا این زن می تواند الگویی مناسب برای چند میلیارد زن روی کره زمین باشد؟ این مقاله در پی آن است تا با ارایه تصویری از “زن ایده آل” از نگاه منتقدین جریان جهانی فمینیستی و موافقان آن و با یاری جستن ازنظریات و تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته به پرسشهای فوق پاسخ دهد؛ و با مورد توجه قرار دادن نقشی که رسانه های جمعی (بعنوان شاهراه ارتباطی میان اعضای جامعه جهانی) در ارایه تصویری از ظاهر زن ایده آل جهانی به عهده دارند خطرات </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none" lang=AR-SA>یا فرصتهایی</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA> كه پیش روی زنان است را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت، به این بپردازد كه آیا در عصر جهانی شدن جایی هست که هر زن بتواند در آن صدایی جهانی برای خود داشته باشد . اما نخست می بایست به تصویری روشن از زن ایده آل دست یابیم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 4.5pt auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none" lang=AR-SA>زن ایده آل عصر جهانی شدن چه ویژگیهایی دارد؟</SPAN></B></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA><BR>اندرسون راجکومار (2004) معتقد است یک زن با ویژگیهای بدنی خود متمایز میشود. برای تعریف زن ایده آل به آگاهی از مفهوم زیبایی در دیدگاه فمینیستی جهانی نیاز داریم. راجکومار زیبایی را با این عناوین بصورت استاندارد در نظر میگیرد: باریک ، قدبلند ،در بیشتر موارد بور، با چشمانی رنگی که لباسی تنگ نیز در بر دارد. وی با تاکید برجذابیت اندام لاغریا باصطلاح قلمی در جامعه خود ( جامعه هند) معتقد است زیبایی نه تنها نمیتواند معنای مقدس خود را احیا کند بلکه با گسترش روزافزون صنعت لوازم آرایش به ابتذال نیز کشیده میشود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>کریستن هریسون (2003) با تحلیل محتوای برنامه تلویزیون و مجلات به این نتیجه میرسد که یک شکل استانداردی ازبدن زن در این رسانه ها به تصویر کشیده میشود. زن در این برنامه ها بدنی لا غر و اندامی با سایزهای مشخص دارد </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>در این مطالعات بیش از 70% شخصیت های زن لاغراندام بودند در حالی که تنها 17</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>% </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>مردان لاغر بودند. تحقیقات دیگری از فوتس و برگراف (1999, 2000) تمایل روز افزون زنان بیننده را به داشتن هیکلی لاغر پیش بینی میکند . تحقیقات بسیاری با بررسی تصویر رسانه ای ایده آل لاغر، پیوند نزدیکی میان هیکل این زنان و شخصیت مثبت آنان برقرار میسازند ؛ حتی حرکات ظریف </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none" lang=AR-SA>زنان</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> لاغر اندام بیش از سایر زنان مورد توجه قرار می گیرد . زنان سفید پوست بیش از زنان سیاهپوست در ایجاد جذابیت موثرند و حتی استفاده از لهجه امریکایی از مقبولیت عامتری در مقابل بریتانیایی زبانها برخوردار است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> .<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>حال با توجه به نظریات بیان شده در قسمت بالا ، پاسخ سوال اصلی مقاله را که در مقدمه بیان شد مورد بررسی قرار میدهیم. همانطور که در مقدمه اشاره شد جهانی شدن فرصتهای جدید و تا حد زیادی برابر در اختیار زنان قرار میدهد، اما به گفته هریسون نابرابری های جنسی از منشاهای گوناگونی سرچشمه میگیرند. تعیین کردن اینکه کدام اشکال نابرابری با تاثیرات جهانی </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>شدن در</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> حال حذف شدن هستند و کدام در حال تشدید شدن ، محل مناقشه است. یکی از اساسی ترین اهداف تحرکات گسترده فمینیسم جهانی در جهت حذف نابرابریها که مهمترین آنها تلاش برای به اجرا درآوردن کنواسیون رفع تبعیض از زنان بود در سال 1979 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید ویا اعلامیه دولتی پکن که درجهت ایجاد فرصتهای برابرو مشارکت توده ها و گروههای مختلف زنان تصویب شد . اما رسانه های جمعی به عنوان شاهراه ارتباطی میان اعضای جامعه جهانی تا چه میزان بازنمایی وسیعی از این توده ها را بعهده دارند و آیا توانسته اند اهداف فعالان زن را محقق سازند؟</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 4.5pt auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 4.5pt auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none" lang=AR-SA>فعالان فمینیست و مخالفان ، ایده آل گرایی در تصویر جهانی زن را چگونه ارزیابی میکنند؟</SPAN></B></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><BR>” </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>سنت و مدرنیته در برخورد با زنان بر خلاف تفاوتهای ظاهری مشابه عمل کرده اند. هر دو بر حقیقت زنانگی چشم فرو بسته و با تکیه بر موهومات ذهنی ره افسانه پیش گرفته اند. واپس گرایی و نو گرایی در یک نقطه یکدیگر را قطع میکنند: نادیده انگاری واقعیت زن و حقیقت زنانگی.” (هاجری ،1382:13 ) شاید این عبارت بهترین تعبیر از ایدئولوژی فمینیستهای مخالف ایده آل گرایی به بازنمایی زیبایی ظاهری و بدن زن باشد. فعالان زن در عرصه جهانی ارایه تصویر یکدست از زن را نادیده انگاشتن ملیونها </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>زن دیگری</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> میدانند که تصویر آنها از برنامه های رسانه ای پر مخاطب براحتی حذف میشود. همچنین معتقدند که تصویر زن ایده آل تنها در ارایه مشخصات ظاهری زن خلاصه نمی شود بلکه در به تصویر کشیدن رفتار و اخلاق خاصی نیز بسیار موفق عمل کرده است. به عبارت دیگر رسانه ها از میان میلیون ها ظاهر و شخصیت زن تنها دست به گزینش تعداد معدودی زده و بر آن برچسب </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none" lang=AR-SA>زن</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> تمام عیار می زنند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> . </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>برخی فمینیستهای تند رو مهمترین عامل حذف زنان از بازنمایی را در سلطه نظام مردسالار حاکم بر رسانه های غربی جستجو میکنند.جاییکه سرمایه داران جهان غرب در آن می کوشند با استفاده از برنامه ها و تبلیغات وسیع در رسانه های جهانی مانند ماهواره ها و اینترنت با تولید ظاهر یگانه از زن ایده آل صنایع و تولیدات عظیم خود را به فروش برسانند. این دسته از نظریه پردازان اغلب همان هایی هستند که جهانی شدن را جهانی سازی سرمایه داران استعمار گر میدانند؛ و در عین داشتن دیدی منفی به ادامه روند جهانی شدن به مبارزه خود ادامه می دهند. تا جاییکه بسیاری از این فعالین دست به راه اندازی کانال های تلویزیونی یا سایتهایی زده اند که به تأکید بر ویژگیهای زنهای متوسط و پرهیز از ایده آل گرایی پارادایم های اصلی احداث این رسانه ها را تشکیل میدهد . این دسته از نظریه پردازان معتقدند زنان‌ با استفاده‌ از‌ آگاهی‌ مشترك‌ كه‌ به‌ واسطه‌ تصویر شكل‌ گرفته‌ از رسانه‌ها و نظام‌های‌ اطلاع‌رسانی‌ محقق‌ شده‌است‌ دارای‌ ایده‌های‌ مشترك‌، الگوهای‌ رفتاری‌ و عمل‌ مشترك‌، شیوه‌های‌ واحد گرایش‌ به‌ پوشش‌، تغذیه‌، باروری‌ و سوادآموزی‌ و… خواهند شد. ( صونا محسنی 1383</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>نظریه برجسته سازی میتواند بنیان نظری محکمی برای اثبات این ادعا باشد. اینکه رسانه ها از میان هزاران مدل بیرونی دست به ساخت مدل خاصی میزنند و آنرا بعنوان مدل ایده آل جهانی در رسانه های مختلف انتشار می دهند جهت گیری معنادار رسانه ها را توجیه میکند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>مدپرستی و ستاره پرستی از بارزترین اشکال پیروی از ایده آ</SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>لهاست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>تقلید ظاهر ، پوشش و حرکات ستاره های دنیای موسیقی و سینما در سراسر دنیا میان زنان رواج بیشتری یافته است . برگزاری مراسم و مجالس انتخاب زن جهانی نیز بعنوان بخشی از نقشه امپریالیسم جهانی برای ساخت ایده آل هاست که هم اهداف فرهنگی و هم اهداف اقتصادی آنها را تامین می کند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> .</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>اما در مقابل بسیاری از پیروان روند جهانی شدن و نقادان فمینیست با تکیه بر فرصتهای جدیدی که جهانی شدن در اختیار زنان قرار میدهد ، بویژه با تاکید بر فرصتهای جدید اقتصادی مفهوم ایده آلیزه کردن </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none" lang=AR-SA>تصویر</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> زن را رد می کنند و بر این باورند که رسانه های قدرتمند جهانی امکان به نمایش درآمدن زنان مختلف را فراهم می آورند. این دسته از مخالفان نه تنها جهانی شدن را فشاری بر روی زنان نمی بینند بلکه با گواه گرفتن تنوع بی سابقه در برنامه های تلویزیونی بر این باورند که روند جهانی شدن با تمرکز بیشتر برروی مسایل زنان در کاستن رنج های گذشته آنان بسیار موفق عمل کرده است </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.”</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>از آنجا که ما یک جهانی شدن واحد نداریم بلکه مفاهیم و فرآیندهای فراملی در فرهنگ ملی بازسازی می شود؛ استفاده از مفهوم یکسان سازی کار خطرناکی است .”( عاملی ، </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>2005) </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>توجه بیش از پیش به موضوعات زنان نوید بخش شکل گیری گفتمان جدیدی در این حوزه و به چالش کشیدن چنین مباحثی است. موتورهای جستجوی تخصصی زنان دراینترنت با موضوعاتی چون فمینیسم سیاسی، حقوق زنان، جهانی شدن و تاریخ فمینیسم ، دیدگاهها و نظرات مخالف با فمینیسم ، نظریه ها و نقدهای فمینیسم و … گواه این ادعاست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 4.5pt auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 4.5pt auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none" lang=AR-SA>تصویر ایده آل زن در ایران چگونه درک میشود؟</SPAN></B></A><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA> <BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>در ایران نیز با وجود رشد آگاهی و فمینیسم جهانی ، تصویر ایده آل زن به عنوان الگوی جهانی مورد پذیرش زنان قرار گرفته ؛” شواهد زیادی وجود دارد که بیان گر این مدعاست که زنان تحصیل کرده و با سواد در ایران امروز، در حال تبدیل شدن به بخشی از اجتماع فمنیستی در جهان هستند.” (فتحی 31 :2005) این در حالی است که با توجه به زمینه فرهنگ ایرانی واستقرار قوانین مذهبی و دولتی ، تصویر زن ایده آل به خوبی باز تولید می شود . نکته مهم در این مطلب نهفته است که در عصر حاضر یعنی دوره جهانی شدن این تصویر به راحتی و از طریق رسانه های جمعی بویژه اینترنت و ماهواره قابل حصول است . </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>گرچه در</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> عصر مدرنیته امکان دسترسی به این تصویر کمتر و محدود تر صورت میگرفت، در جامعه جهانی این تصویر را بدون موانع دریافت میکنیم . طی یک نظر سنجی آنلاین که انجام دادم ، ضمن صحبت با 6 دختر جوان ایرانی پی بردم آنها همان شاخصهایی را تایید می کنند که زن ایده آل عصر جهانی شدن که ویژگیهای آن در بالا عنوان شد داراست. تحقیق پیمایشی دیگری نیز که میان 100نفر از مخاطبان زن شبکه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> pmc </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>با عنوان “بازنمایی زن ایرانی در شبکه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> pmc” </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>انجام دادم ، این نکته تایید شد که گرچه زنان ایرانی داخل کشور تصویر بازنمایی شده زن حاضر در این شوها را بعنوان زن متوسط ایرانی نمی پذیرند ، اما براحتی با این شخصیت ارتباط برقرار می سازند. بویژه زنان سنین 20 تا 30 سال انگیزه وتوانایی بیشتری در باز تولید این شخصیت ها دارند . ولی درعین حال 87 در صد پاسخ گویان معتقد بودند زنان این شوها الگوی مناسبی برای زنان ایرانی داخل کشور نیستند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>همین جا میتوانیم نتیجه گیری کنیم که زنان ایرانی رسانه های غربی گرچه منطبق با تصور زن متوسط ایرانی نیستند اما بعنوان عامل جذابیت این شوها مورد تایید قرار میگیرند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>در اینجا به بررسی این نکته خواهم پرداخت که آیا این تصویر رسانه ای ایده آل میتواند در باورداشت و تعریف زن از هویت خود اثر داشته باشد یا خیر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> . </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>همانطور که راجکومار نیز یاد آور می شود در جامعه جهانی از زن خواسته میشود زیبایی خود را با زیبایی دیگران مقایسه کند. طبق یک مثل انگلیسی ” آینه ، آینه روی دیوار است؛ چه کسی زیباتر از همه اینهاست؟” وی نیز معتقد </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>است که</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> زن با ویژگی های بدنی خود شناخته میشود و روند جهانی شدن و فشار آن از طریق رسانه ها هیکل ایده ال زن را هویت میبخشد . بویژه اگر دختران پس از گذشتن از سنین نوجوانی خود را دور از زیبایی ایده آل دریابند ، دچار ناراحتیها و افسردگی میشوند . بنا به گفته وی تلاش برای رسیدن به رویای تصویر ایده آل در میان دختران زیر 20 سال بسیار </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none" lang=AR-SA>شایع</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> شده است در ایالت متحده اروپا هر ساله بیش از 500 دختر زیر سن قانونی بر روی صحنه نمایش رسانه ها حاضر میشوند و حتی در برخی ایالات مبلغ های هنگفتی که بیش از یک ملیون دلار است بعنوان جایزه به آنها داده میشود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>هریسون در مقاله خود از تحقیقات استایس یاد میكند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>استایس ، (1994) دریافت که ارایه تصاویر از مدلهای لاغر حس منفی و نارضایتی از هیکل را حتی میان زنان تحصیل کرده ای که کمی اضافه وزن دارند، بالا می برد . لاغری نه تنها از طریق ترسیم زن به عنوان موجودی جذاب و با فضیلت ، بلکه از طریق توصیف چاقی منزجر کننده و مورد استهزا ، شکل خاصی از بدن زن را مورد تایید قرار میدهد </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>تحقیقات دیگری از كنریك و كوتیرك ، 1980 بیانگر این است که پس از پخش یک برنامه تلویزیونی به ویژه پخش یک فیلم زنان لاغرتر احساس بهتری نسبت به خود در مقایسه با زنان سنگین تر داشته اند . تنها زنان نیستند که به تصویر جذاب زن پاسخ میدهند ، آنها همچنین دریافتند که به نمایش گذاشتن تصاویر زنان بازیگر جذاب، مردان را بیش از تصاویر زنان متوسط به خود جذب میکند . حتی اندازه اندام های مختلف زن ایده آل در تحقیقات فمینیستها مثلا میانگین اندازه های استاندارد سینه ، کمر وپایین تنه و فاصله آنها از هم به خوبی محاسبه شده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 4.5pt auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 4.5pt auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none" lang=AR-SA>جهانی شدن چه فرصتهایی برای زنان فراهم می آورد؟</SPAN></B></A><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA> <BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>حال می توانیم با ارایه این بخش نظری و با تاکید بر فرصتهای عملی عصر جهانی شدن ، راه سومی بیابیم . راهی که تا حدی با نظریه پردازان آینده نگر معاصر هم مسیر باشد . به عبارت دیگر با در نظر گرفتن توسعه انفجار آمیز ابزارهای ارتباطی و در محور آن فضای مجازی بعنوان ظرفیت جدید دنیای معاصر ، آیا تصویر رسانه ای زن ایده آل می تواند به حیات خود ادامه دهد. و یا تغییر می کند و به</SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: purple; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none"> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>تصاویر</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> متکثری شکسته می شود. در واقع چه نظری می توان ارایه داد که مسیر آنچه در حال رخ دادن است را با در نظرگرفتن وضعیت کنونی زنان برای ما روشن سازد ؟ در اینجا می بایست بر روی ویژگی های اصلی جهانی شدن تمرکز کنیم. شیوه برقراری ارتباط میان فردی در عصر ما بکلی دگرگون گشته است. جامعه جهانی به هر یک از اعضای خود این امکان را می دهد که بدون در نظر گرفتن مفهوم مکان در جغرافیا با سایر اعضای جامعه در تعامل باشند . زنان نیز نیمی از اعضای این جامعه هستند که فرصتهای برابری برای استفاده از این فضا دارند . شاید امروزه دیگر نتوان از رسانه های قدرتمندی صحبت کرد که مخاطبان خود را جادو می کردند و توان اندیشه را از آنها می گرفتند. چراکه در جهان امروز هر فردی خود تصمیم می گیرد که وارد تعاملات ارتباطی با دیگران شود و یا نشود و درضمن هر فردی می تواند گوشی برای شنیدن به سخنان خود بیابد. استفاده از قابلیتهای فضای مجازی برای گسترش تعاملات و در نتیجه آگاهی و پرهیز از ایده آل گرایی یكی ازین فرصتهاست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 4.5pt auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA><o:p>&nbsp;</o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: auto 4.5pt auto 9pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none" lang=AR-SA>نتیجه گیری</SPAN></B></A><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> :<BR></SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>هر یک از ما نقشی در ذهن خود از زن ایده آل جهانی داریم. شاید این تصاویر ذهنی با یکدیگر تفاوتهای بسیاری داشته باشد ، اما بیشک به اشتراکاتی نیز دست می یابیم که نام بردن این ویژگیها میتواند مارا در ساخت تصویری جامع از زن در عصر جهانی شدن هدایت کند . این تصویر چنانچه در متن مقاله نیز بدان اشاره شد، با مختصاتی ظاهری مانند داشتن اندامی لاغر ، قدی بلند،آرایش کرده ، پوشیده در لباسی تنگ همراه با حرکات ظریف و موزون متمایز میشود. چنین زنی به اعتقاد برخی </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>فمینیستها از نظر</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> خلقیات نیز متمایز است . زنی مهربان که در عین رقت قلب میکوشد از حقوق خود دفاع کند و از فرصتهای جدید بهره جوید . برخی از فمینیستهای رادیکال نیز در این مورد نظری دیگر دارند ؛ آنها با استناد به شوهای تلویزیونی وتبلیغات بازرگانی تصویر ایده آل زن را تصویری کلیشه ای می دانند که تنها اندام خود را برای ایجاد جذابیت دردست دارد، و نظام مردسالار حاکم بر رسانه هارا محکوم میکنند </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>اما در اینکه این تصویر ایده آل تا چه حد در جامعه جهانی مورد پذیرش قرار گرفته تحقیقات بسیاری صورت گرفته که به برخی از آنها در متن مقاله اشاره شده است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>بیشتر تحقیقات در مقاله بیانگر این مطلبند که زنان در سرتاسر دنیا تلاش میکنند خود را به تصویر زن ایده آل نزدیک کنند. </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #002060; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none" lang=AR-SA>زنانی</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA> که اندامشان با استانداردهای جهانی همخوانی ندارد پس از تماشای یک فیلم غربی یا برنامه تلویزیونی احساس خوبی نسبت به خود ندارند. در یک تحقیق پیمایشی که با پخش پرسشنامه میان 100 نفر از بینندگان زن شبکه پی ام سی انجام دادم ، نتایج همبستگی مثبتی میان بهره جویی بیشتر از مد جهانی و جذابتر شدن زنان ایرانی حاضر در شوها را نشان میداددرحالیکه بیش از 80 در صد پاسخگویان زن ایرانی شوها را الگوی مناسبی برای زنان داخل کشور نمی دانستند . این یافته ها بیانگر این است که گرچه فرهنگ حاکم بر جامعه ایران با ایدئولوژی مسلط مذهبی پیوند محکمی دارد ، اما تصویر زن ایرانی که با استانداردهای غربی شناخته می شود توانسته است مورد پذیرش زن ایرانی قرار گیرد تا آنجا که زن ایرانی موافق این گویه است که هرچه رفتار وظاهر زنان ایرانی به رفتار و ظاهر زنان شوهای غربی نزدیک تر شود ، جذابتر خواهد شد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> .<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>با ارایه این راه میتوانیم بحث را اینگونه جمع بندی کنیم که در واقع تمام این بدبینی ها یک روی سکه را به ما نشان میدهند . روی دیگر سکه در قابلیتهای وسیع جهان جدید نهفته است یعنی اشاره به همان عبارتی که در ابتدای مقاله نیز بدان اشاره شد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>همان قابلیتی که موجب می شود ساکنین جامعه جهانی خود را در یک فضای واحد جهانی درک کنند. فضایی که در آن میلیونها انسان از “صدا” </SPAN><A name="http://shaho7.mihanblog.com/"><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; TEXT-DECORATION: none; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; text-underline: none; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>برخوردارن</SPAN></A><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" lang=AR-SA>د . فضایی چنان متکثر که هر زنی از هر مکان جغرافیایی میتواند خودش باشد و با زنهای دیگری از جنس خود ارتباط بر قرار کند. استفاده از تصویر انسانهای مختلف از مناطق جغرافیایی ، نژادها و سنین مختلف مثال جالبی در اثبات این ادعاست. سخن اصلی من این است که گرچه نمی توانیم ایده آل گرایی جهانی را نادید بگیریم اما بالا رفتن آگاهی زنان با بهره گیری از فرصتهای جدید ، امکان داشتن صدا در فضایی جهانی و مهمتر از آن تکثر در محتوا و شکل رسانه ای آشکارا در مقابل بازنمایی تصویر یگانه زن قرار می گیرد. در پایان ، اینکه زنان چقدر و چگونه از این فرصتها استفاده میکنند یا اجازه استفاده داده به آنها داده میشود به بررسیهای عمیق تری نیاز دارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<BR></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-themecolor: text1" lang=FA>منبع: </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-themecolor: text1" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>"ICTIr.NET"<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 4.5pt 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <br> <br> نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 خرداد 1390 توسط شاهو7 </p> <p style="text-align: right; direction: rtl; font-size: 8pt; font-family: Tahoma;"> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1038" style="text-decoration:none">▬ این ۱۰ رفتار را در دوران نامزدی جدی بگیرید </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1037" style="text-decoration:none">▬ پول و ازدواج: آیا در ارتباطند؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1036" style="text-decoration:none">▬ چرا خانمها مانند آقایان، سریع عاشق نمی‌شوند</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1035" style="text-decoration:none">▬ بهترین مدت دوره نامزدی و مشکلات آن! </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1034" style="text-decoration:none">▬ اگر چند قلو دارید، حتماً بخوانید!</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1033" style="text-decoration:none">▬ اشتباهاتی كه در دوران نامزدی نباید مرتكب شوید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1032" style="text-decoration:none">▬ نشانه مردی که مورد پسند خانمها قرار نمی گیرد</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1031" style="text-decoration:none">▬ حداقل و حداکثر دوران نامزدی چه مدت باید باشد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1030" style="text-decoration:none">▬ 10 شیوه مدرن سوء استفاده مالی دختران از پسران</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1029" style="text-decoration:none">▬ تأثیرات مثبت دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1028" style="text-decoration:none">▬ در طول ارگا!سم در مغز چه اتفاقی می‌افتد؟</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1027" style="text-decoration:none">▬ دانلود کتاب آشفتگی جنسیتی اثر جودیت باتلر ترجمه امین قضایی</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1026" style="text-decoration:none">▬ رابطه جنسی در دوران نامزدی </a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1025" style="text-decoration:none">▬ خانم ها همسرتان را برای همیشه عاشق خود کنید</a><br /> <a name="http://shaho-7.mihanblog.com/m/post/1024" style="text-decoration:none">▬ فراین